Pengarnas makt


”Att sila mygg och svälja elefanter” är ju ett uppskattat svenskt ordspråk. Jag tänkte använda mig av detta när jag skall beskriva effekterna av skattehöjnings politikens skadeverkningar.

När man lägger sin röst på ett vänsterorienterat politiskt parti, lyssnar man ofta till slagord som beskriver kapitalismens skadliga effekt.

Vad är det då som händer i ett samhälle där en större andel av innevånarnas löner, samt företagens vinster omvandlas till offentliga medel.

Jo, för det första, den inhemska valutan och värdet på äkta betalde tjänster/produkter faller i värde. Beroende på att de som skall köpa produkterna har mindre pengar att röra sig med. Är det färre som köper produkterna måste priserna höjas för att täcka produktionskostnaderna. Enkel matematik, dock mycket generaliserat.

För det andra, vad händer med de tjänster och produkter som produceras av den offentliga sektorn. Enkelt, nämligen exakt samma sak. Synen på och den upplevda effekten av tjänster producerade i ett vänster samhälle blir ständigt devalverade. Det behövs ständigt mera pengar och effekten av dessa pengar blir bara mindre och mindre. Vi får en så kallad negativ offentlig värdespiral.

Vi har sett effekterna de senaste 30 åren. Det är praktiskt taget omöjligt att prata med en offentligt anställd person utan att höra hur hårt deras verksamhet drabbas av nedskärningar och besparingar. Detta till trotts att de offentliga utgifterna ständigt ökar. Att vara en offentligt anställd chef måste vara en förbannelse. Inga pengar, och bara krav uppifrån och protester underifrån.

Vad gör man då för att vända en negativ offentliga värden spiral. Vad behövs för att offentliga tjänster skall stiga i värde, både ur human synvinkel som såväl ekonomisk faktisk.

Här har vi en mycket tydlig ideologisk skiljelinje mellan höger och vänsterpolitik. Högerpolitik vill skapa värden och mänskligvalfrihet, medans vänsterpolitik skapar stora befolkningsgrupper där höga skattenivåer kuvar befolkningen, där individen är underkastad och därigenom upplever begränsade valmöjligheter.

Högerpolitikens värden skapas via respekt för människans värde som individ. Individen initiativ och engagemang och rätt till egna unika val är högerpolitikens grundsten.

Slutsats: Enligt kommunismen är det den hemska kapitalismen via pengarnas makt som skapar orättvisor i värden. Jag vill påstå att förhållandet är det motsatta. Det är när kommunismen och socialismen använder sig av pengarnas makt som orättvisor skapas. När de använder pengarnas makt, devalveras värdet av medlen, tjänsterna, produkterna och människorna kuvas under höga skattetryck. Det egna valet begränsas vilket får förödande effekter på individens framtidstro och initiativförmåga.

– Är detta rättvisa, är detta en rättvis fördelningspolitik?

%d bloggare gillar detta: