Rättvisa för alla


Vad är då rättvisa för alla? Att börja ett inlägg med en fråga kan tyckas vara ofint och inkorrekt. Men en så pass svår fråga i ett ideologiskt politiskt sammanhang kräver extraordinära metoder.

För att verkligen gå till grunden, får man anta att en person eller organisation som kräver rättvisa åt alla har blivit orättvist behandlad eller har en känsla av orättvisa inom sig.

För mig räcker det med en upplevd orättvisa för att humanisten inom mig skall vakna till liv. För jag vill absolut inte att någon i det land jag lever skall behöva uppleva orättvisor.

Trots detta vet jag att dagligen utsätts medborgare i Sverige för orättvisor. Folk utsätt får övergrepp, misshandel, rånas, orättvisa löner, luras av sina arbetsgivare, pensionärer rånas, barn utsätt för pedofiler, kvinnor misshandlas, barn utnyttjas, kvinnor utnyttjas, företagare flyr till Schweiz med sina vinster, en rik utnyttjar en fattig, etc etc.

Under snart ett sekel har vi bedrivet en sk politik i Sverige som påstår sig motarbeta orättvisor. Fortfarande används detta så misshandlade ord i Kommunistiska och Socialistiska valtal och politiska debatter.

Då återgår vi till min inledande fråga: Vad är då rättvisa för alla?

Man får väl ändå med någorlunda säkerhet fastslå att den rättvisa för alla som socialismen och kommunismen pratar om är en chimär utan något reellt värde. Har man inte efter snart 100 år ens tagit första steget, så ger min trendanalys att så kommer inte att ske efter ens 300 år. Man får anta att deras ”rättvisa för alla” endast är retorik, en retorik som uppfanns av Stalin och hans diktatur för att kunna kuva befolkningen till en grå massa som på så sätt blev lätt att manipulera.

Rättvis för mig (Som är en sann humanist) är när man får samma grundförutsättningar i livet oavsett vilka materiella tillgångar man föds med. Här går en mycket tydlig skiljelinje mellan höger och vänster politik.

Inom vänster tror man att det är tillgångarna som är avgörande för hur man skapar ett rättvist samhälle. Jag vill vända på resonemanget och säga att det är kunskapen om hur man skapa tillgångar, som är avgörande för hur man skapa ett rättvist samhälle. Hur man skapar medvetenhet och inspiration inför kunskap som samhälle, ledare, lärare eller förälder är avgörande för att skapa ett rättvist samhälle.

Vi ser alla effekterna av vad som händer när man släpper en företeelse vind för våg. Ta 1990 talets skolsystem. Under ett vänsterstyre fick vi alla bevittna vad som händer när ledning och vuxenvärden undandrar sig sitt ansvar som styrande, ledande och inte minst inspirerande.

Effekten: 25 % av dem som utförde sin skolgång under 1990 talet är nu arbetslösa.

Att göra politiska nummer av mänskligt lidande är inte min avsikt. Men när jag hör landets vänster krafter tala om rättvisa känns det verkligen tungt i bröstet. För mig är då den enda trösten att jag röstade och har rösta ända sedan jag fick rösträtt, borgerligt. Jag säger inte detta för att undandra mig ansvar, för någon form av ansvar har jag. Jag borde stått på barrikaderna och protesterat högljutt och skrikit ”Rättvisa åt de stackars eleverna och även till folket via en borgerlig regering”