De utsattas röst


Att bedriva politik åt en riktning (Röd eller blå) handlar om hur man i framtiden skall forma samhällsbilden så att samhället skall bli så bra som möjligt för så många som möjligt.

När man som politiskt parti genomföra förändringar i ett demokratiskt samhälle innebär det att en majoritet av befolkningen har sagt sitt godkännande, och anser att förändringen gynnare dem i vardagen.

Den delen av befolkningen som bevisligen inte anser sig gynnade av den politiska förändringen, anser följaktligen att de är missgynnade av förändringen.

– Logik på dagisnivå…

Varför denna övertydlighet. Jo, vi ser en liten minoritet av personer som hamnar mycket illa till när vi borgare reformerade sjukförsäkringen.

Mitt resonemang bygger på att en kedja inte är starkare än den svagaste länken.

Vi Borgare/Alliansvänner har gjort så mycket gott för Sverige de senaste 4 åren. I stort sett alla har fått sin beskärda del av kakan i forma av skattelättnader, jobb, bättre vård – skola – omsorg kort sagt Sverige har blivet bättre med Alliansen.

Vad vi behöver göra är att lyssna på dem som anser sig vara utsatta av sjukförsäkrningsreformen. Ta in deras klagomål och låta deras frustration som drabbade komma till ytan.

Att bygga ett liberalt samhälle med humanistiska värderingar i frihet och demokrati, bygger inte bara på anvsarfullhet över ekonomin, utan även de som drabbas och utsätts för orättvisa.

Att ignorera eller avspisa utsatta är fel. Att låta alla i det framtida liberala Sverige komma till tals är för mig en självklarhet. Framtidens liberala Sverige bygger vi TILLSAMMANS.