En arbetsmarknad för alla med jobb efter individuell förmåga


Efter samtal med en kollega blev jag tipsad om en organisation i Skellefteå vid namn Urkraft.

Efter att jag läst presentationen som organisationens VD,s lagt ut på hemsidan http://www.urkraft.se/us.php?sid_id=25 är jag såld.

Enligt parollen/med människan under utveckling bygger vi framtidens samhälle/, kunde inte sagt saken bättre själv. 

Jag tittar sedan vidare, där hittar jag mycket intressanta saker.

Men först vill jag lägga ut några tankenötter.

1, Vad är det som gör att Urkraft är så framgångsrika?

 2, Vad är det med traditionella instanser (AMS, FK etc) som gör att de inte når samma resultat?

 3, Hur mycket skulle ohälsotalen falla om vi införde Urkrafts idéer i hela Sverige?

4, Kan trivsel och engagemang påverka ohälsotal?

Jag väljer att inte kommentera dessa frågor, utan väljer att vara och en som läser detta också skapar sin egen bild av situationen.

Jag väljer att gå vidare med min nästan religiösa tro på att det Urkraft arbetar med och deras metoder är framtidens melodi när personer skall vägledas till ett framtida yrkesliv.

Här kan man läsa om jobbkonsutation; http://www.urkraft.se/us.php?sid_id=9&nyhet_id=197

,och här om traineesystemet;  http://www.urkraft.se/us.php?sid_id=10

Utsatta kvinnors rätt i samhället


Det stundar ett val detta år. Antagligen är det påståendet ingen nyhet för de flesta Svenskar. Men om man lyssnar på den politiska debatten handlar det mest om pensionärer och skatter.

Vad bryr sig den misshandlade ensamstående 2 barnsmodern i Täby om det. Hennes vardag består av att försöka få sina barn till skolan, ta sig till sitt underbetalda jobb som servitris vid något av stadens inneställen ed.

Hennes tanker om en bättre framtid försvann när en överförfriskad Gudrun Schyman pratade om jämställdhet, när en lätt förvirrad Margareta Winberg påstod att alla män är kvinnomisshandlare. När LO-ordföranden Stig Malm pratade om fittstim.  

Att sedan Margareta Winberg via sin politiska övertygelse och via sin politiska maktposition var beredd att gå så långt att hon politiskt ville påverka hela utbildningssystemet. Det är en av Svensk historias största skandaler och ett gigantiskt kliv bakåt för hela Genusdebatten.

http://umebloggen.se/sekter/tag/margareta-winberg/

Låt oss nu med ny friska ögon och hjärnor ta oss an de utsatta kvinnornas situation i samhället och verkligen tillsammans förbättra deras situation. Låt den misshandlade ensamstående 2 barnsmodern i Täby känna sig sedd och hörd, och att hon återigen skall få se ljust på framtiden.

Nyckeltal för Genus och Integration


Precis som man gör bedömningar hur ett företags Soliditet och Kapitalomsättningshastighet ser ut och utvecklas, bör man kunna göra för Genus och Integration.

Gröna nyckeltal är idag en väl inarbetad variabel, som många företag och myndigheter använder sig av när man tittar på hur bra företaget/myndigheten är i sitt miljöarbete.

Enligt samma princip bör företagets förmåga att hantera jämställdhet hanteras.

Variabler som bör beaktas är kanske:

1, Lönenivå i förhållande till kön.

2, Könsfördelning bland högre chefer

3, Könsfördelning bland lägre chefer

4, Könsfördelning i styrelser.

5, Könsutjämnande aktivitet enligt genusperspektivet.

Sammantaget bör företaget/myndigheten/organisationen bedömas enligt sin förmåga att bli och vara ”Genusneutrala”. Med att vara Genusneutral menas att företaget inte i något avseende gör skillnad i sin hantering av personal/produkter/marknadsföring eller ekonomisk styrning utifrån kön. Att vara könsneutral innebär sedan att företaget/myndigheten/organisationen får fördelar vid upphandlingar od.

Enligt samma princip bör frågor gällande integration behandlas. Företaget/myndigheter/organisationer som satsar på multikulturell personal ska få fördelar vid upphandlingar etc.