RUT-avdragets dubbelsidiga genusbudskap


Under mina studier av genus och feminism väcktes frågan om hur man utformar samhällsfundament för att skapa det Genusneutrala samhället. Det vill säga hur den manliga och kvinnliga delen av befolkning lever sina liv utifrån helt samma förutsättningar.

Den huvudsakliga orsaken till RUT – avdragets tillkommande är att sysselsättningen skall stimuleras, och på det planet är effekten mycket positiv.

Men en effekt är undanskymd i debatten och förtjänar ett bättre öde. Jag kom att tänka på den dolda Genuseffekten när jag läste aktuella siffror i ärendet.

Jag hittade en dubbelsidig genuseffekt som förtjänar belysning. Rut-avdraget är en fantastisk möjlighet för dubbelarbetande kvinnor att få stöd och hjälp i vardagen. Det erbjuder samtidigt arbetstillfällen åt män och kvinnor, som söker sig ut på arbetsmarknaden eller söker utmaningar som egna företagare.

Att prata om pigtjänster och nedvärdera det fina arbetet som utförs inom RUT o ROT, är o-insiktsfullt och förnedrande för dem som lägger ned sin själ och visar att de vill vara med och skapa ett bättre Sverige via sitt gemensammt solidariska engagemang.  

– Tillsammans bygger vi framtidens Sverige –

Så hamnar de utsatta i utanförskap


När ett samhälle skapas är en av de största utmaningarna att slå vakt om den unika individens rätt till frihet och delaktighet.

Att skriva lagar och förordningar är mycket enklare. Att mästra och styra är mycket enklare. Att begränsa och reglera är mycket enklare.

Att skapa ett samhälle där individen helt är utan ansvar och lagar är så klart en utopi.

Men punkterna frihet och delaktighet är helt essentiella för ett samhälles överlevnad.

På dessa två punkter faller kommunismen och socialismen, jag vill gå så långt att det är deras akilleshäl.

Efter år av socialdemokratiskt styre av Sverige har vi myndigheternas piska vinande runt våra lemmar. Vi blir ständigt mästrade av försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialstyrelsen, livsmedelsverket, skatteverket, skolstyrelsen. Jag har inget emot samhällsapparaten, men däremot har jag synpunkter på hur den praktiseras. Samhällsapparaten skall vara till för befolkningen och inte tvärt emot.

Jag är en troende humanist och menar att makten skall ligga hos individen och inte hos massan. Individens fria val skall ligga till grund för hur samhälls apparaten praktiseras.

Skapar man ständigt ett samhälle utifrån massans median blir marginaleffekterna mördande. Vi ser ständigt effekterna i samhället. Personer som kommer i kläm i samhällsapparaten. Är det inte i sjukförsäkringssystemet så är det i utbildningssystemet.

Jag är helt enig med Bo Lundgren när han sa följande ord. Det är ett fundamentalt fel i det Svenska samhällssystemet. Han har så rätt!

Vi borgare har under de första fyra årens lagt första stenen i det framtida samhällsbygget. Att förändra ett samhällssystem som etsat sig fast i människor under snart 100 år tar tid att förvandla. Att bygga in humanitet och människovärden i en avhumaniserad semikommunistisk samhällsmodell som den Svenska tar tid, men den 19 september får vi 4 nya år att jobba med, eller hur…

%d bloggare gillar detta: