Avgå Bodström!


Lukten av en ny Toblerone – affär stinker i näsan. Den tidigare kritiserade riksdagsmannen, författaren och tillika stjärnadvokaten Tomas Bodström är nu åter i mediebruset med en potentiell skandal.

Tomas Bodström anser sig vara Socialdemokrat. Personligen anser jag att han använder sitt kändisskap som skapas via politiken för att skapa sig en privat karriär.

Han gör ständiga poänger via sitt riksdagsmannaskap. Att göra reklam för sin nyutgivna bok direkt ifrån riksdagens talarstol är en skandal av stora mått.

När han nu tydligt och klart avviker från att göra ett drogtest, anser jag att tillsammans med övriga skandaler motiverar att han bör fundera över vilken karriär han helst bör satsa på.

Att vara Socialdemokratisk riksdagsledamot förpliktigar. I retoriken handlar det om att hjälpa sjuka, arbetslösa och utsatta människor. Men i praktiken gör han bara reklam för sin nyutgivna bok eller skaffar rika betydelsefulla klienter till sin advokatbyrå.

– Avgå Bodström!

Kommunalpolitik i Kalmar


I en nyligen genomförd lokal väljarundersökning bland befolkningen i Kalmar kommun blev det en förkrossande seger för de rödgröna. 

Få kommuner har en utveckling de senaste 4 åren som Kalmar. Företagsetableringar och privatiseringar vet inga gränser. Liberalismens frihets svärd har svingats av vänster politikens företrädare, och gjort dem till hjältar.

Vad är det då som gör att Alliansen har så lågt förtroende i denna kommun som så tydligt upplever välstånd beroende på en politik som klart och tydligt har borgerliga förtecken.

Enligt min uppfattning är huvudorsaken tvådelad 1, En karismatisk socialdemokratisk ledare. 2, Alliansens ledande politiker tar inte tag i jobblinjens huvudbudskap (Jobb till alla, gemensamt och frihet med människan i focus).

Alla karismatiska ledare bygger sin framgång på deras förmåga att i stunden leverera enkla, klara och tydliga budskap som förenar och bygger förtroende.

Att ett socialdemokratiskt styre förmedlar en borgerlig politik och vinner framgångar, behöver ju inte nödvändigtvis förta det egna budskapet.

Mitt budskap till Kalmars Alliansvänner är enkelt; Häng på den nationella framgången som jobblinjen skänkt oss där. Använd utvecklingen de senaste 4 åren i Kalmar till er fördel. Jag lovar, hade denna utveckling skett under Alliansens ledning, då hade de rödgröna kablat ut sitt röda budskap med varningar om kapitalismens faror.

Visa för de rödgröna i bild och text, vad som händer med ett samhälle som liberaliseras. Låt inte denna unika möjlighet gå er förbi, och bli till enkla poänger för motståndarna.