Betraktande den samtida kulturen


Vi lever i ett tidevarv med begränsad kulturell fördjupning. Vi som lever och verkar i denna tid är att betrakta som multikonsumenter. Vi konsumerar och agerar i tron att kultur är underhållning.

Enligt mitt sätt att se på saken skall inte andlighet och kultur huvudsakligen konsumeras, det skall initieras i avsikt att expandera våra känslor och sinnelag.

Konsumtionskulturen har en god ekonomisk inverkan och skall såklart berömmas för sin goda inverkan på BNP.

Att jag befinner mig i levets mitt gör att jag tar mig friheten att betrakta samtiden. Kanske kan detta faktum vara en annalkande 50 års kris, vad vet jag.

Men jag skall göra mitt bästa för att sätta fingret på samtidens kulturella värdebarometer och reflektera gentemot forna tiders kulturyttringar.    

Följande kulturyttringar anser jag styr vår vardag;

  1. TV-kulturen
  2. McDonald’s-kulturen
  3. Mat – kulturen
  4. Samlevnads – kulturen
  5. Ungdoms – kulturen
  6. Resande – kulturen
  7. Internet – kulturen

Sammanfattningsvis kan dessa kulturyttringar benämnas med ett enda ord som beskriver hur vi praktirskt vardaglig dags hanterad dessa yttringar; Konsumtion.

Istället för att odla och vårda så konsumerar vi. Fornatider var mycket bättre på att bevara och slå vakt om samtidens kultur. Det räcker inte med att ta några stillbilder och hänga ut i en galleria.

Jag vill att vetenskapsmän hittar paralleller mellan vårt TV-tittande och samlingarna runt forn tidens lägereldar. Jag vill att McDonald’s kulturen befäster ungdomars sociala behov att träffas och äta för att därigenom utveckla sin förmåga att själva uppfostra sina barn. Jag vill hitta belägg för att vår samlevnads och relations kultur, där samtidens relationsformer och familjebildningar blir bekräftade och dokumenterade.

Jag vill se kulturella vinklar som beskriver dagens ungdomskultur. Historiska kopplingar som beskriver datoranvändandet, Internet etc. Kopplingar som jämför 1950 talets musik kultur med dagens Internet kultur.

Varför vi idag i så pass stor utsträckning tycker om att resa till främmande länder. Kan det tänkas vara samma kulturyttring som när vikingarna gjorde sina nästan världsomspännande seglatser?

Vi måste lära oss att skilja på konsumtion och kultur. Att sammanblanda dessa så viktiga samhälls funktioner kan leda till samhälleliga och personliga svårigheter i vardagen.

Personligen tror jag att t ex att ungdomsfettma (Även vuxenfettma) är en sådan företeelse där konsumtion och kultur sammanblandas.

Även ungdomsarbetlösheten, och för den delen arbetslösheten i stort har vissa kulturella inslag. Ungdomar av idag har vuxit upp i ett land där det har varit en kulturell normalitet, där man accepeterat utanförskap och inaktivitet har skapat en ny typ av utanförskapskultur. Man kan kanske dra paralleller till 1960 talets ”Flower power” rörelse i USA.

%d bloggare gillar detta: