”Internet-generationen” – framtidens uppladdade makthavare.


Personer födda sent 1980 tal och tidigt 1990 tal får nu rösta för första gången. Denna generation innehåller något nytt. Denna generation är uppväxt med informationssamhällets kronjuvel, Internet.

För dem är det självklart att sitt uppe hela nätterna och spela spel, lyssna på musik, se på filmer i en tidigare okänd utsträckning. De växte upp i en tid då klondike yra rådde i branschen. De är pionjärer och skall så klart respekteras för deras insatser som har betytt så mycket för utvecklingen av det moderna informationssamhället anno 2010.

Hade någon sagt till mig 1985 att ett parti skulle skapas med huvudfråga; Fri nedladdning på nätet, hade jag förmodligen rekommenderat personen en sinnesundersökning.

Idag har Internet vandrat in i våra liv antingen vi vill eller ej. Vi som idag representerar vuxenvärden måste ta till oss denna nya kultur. Vi måste lära oss att framtidens arbetstillfällen med största säkerhet har koppling till Internet-kulturen.

Vi måste lära oss att dagens ”framför datorn, pizza ätande och Coca-Cola drickande ungdomar” är framtidens makthavare.

De är nu myndiga och gör sitt första inträde i samhället med rösträtt. Hur ser deras framtidsvision ut enligt deras uppfattning. Troligtvis finns det flera frågor än fri nedladdning som engagerar.

Lyhördhet är utvecklingens grundsten. Vår slogan heter ju ”framåt tillsammans”.

Proletären Göran Persson manar till flit och lydnad


Den sk feministen och tillika före detta socialdemokratiske partiledaren Göran Persson tar nu ton i medierna. Han oroas av Socialdemokratins opinionsläge. Ett opinionsläge som han troligtvis själv var med och skapade via sin självgodhet, och nästan maniska tro på att socialdemokratisk politik faktiskt leder till jobb och motverkar utanförskap.

Sanningen känner vi alla till. Någon politik som ledde till ökad sysselsättning kom aldrig. Vi fick istället en hög arbetslöshet (Som bet sig fast trots högkonjunktur) som skapade samhällsklyftor, som ledde till att vanliga människor hellre valde förtidspension än delaktighet i det gemensamma samhällsbygget. Vi fick se en nedmontering av samhällsapparaten av ett sällan skådat slag. Vi såg människor i massor bränna ut sig i sina försök att, trots alla besparingar och nedskärningar upprätthålla normal samhällsservice. Detta samhälleliga kaos som uppstod, mina vänner, valde proletären Göran Persson att slå mynt utav via publikationen av en bok med namnet; ”Den som är satt i skuld är inte fri”.

Det jag undrar är hur Göran Persson sover om natten. Hur kan han känna sig fri? Få Svenska regeringar har nedmonterat den Svenska välfärden som den Göran Persson ledda under 1990 talet. Få Svenska regeringar har i så stor uträckning som den Göran Person ledda straffat de svaga och utsatta i samhället.

I solidaritetens namn väljer han nu att gå till angrepp mot sina egna, och via höft skott anklaga valarbetare för lathet och olydnad.

Nu ser vi vänster politikens fula ansikte utspela sig inför öppen ridå. Nu hör vi retorikens falskhet. Hur man använder solidaritet och rättvisa i sitt maktspråk. Hur den gråa massans skall stå med mössan i handen och lyda proletariatets maktelit.

Så, givakt nu alla rödgröna anhängare, gå nu lydigt ut och gör som ni blir tillsagda. Ligg inte hemma och lata er. Nu har kamrat Göran manat till kamp. Bara lyd och utför. För något politiskt budskap kommer ni som tillhör den gråa massan aldrig att få ta del av.