Ge ungdomarna chansen rösta på alliansen


Att känna sig sedd och hörd är mycket viktigt. Detta faktum har varit ett stort problem när vänsterkrafterna försöker sig på att organisera skola och arbetsmarknad.

Individen har fått stå tillbaka för den gråa massan politik. Nu sätter vi individen och dennas behov centrum. Nu skapar vi förutsättningar för en expansiv ungdomspolitik där vi verkligen ger landats unga chansen att visa sina färdigheter på landets arbetsmarknad.

Vi har inte råd att stänga ute våra ungdomar från arbetsmarknaden via de höjningar av arbetgivareavgifter, som i det närmaste liknar ungdomskatter som de rödgröna föreslår.  

Med alliansen för ungdomarna chansen, med de rödgröna får de gå och ”dröna”.