Nordea spår lägre arbetslöshet


Nordea spår lägre arbetslöshet beroende på, citat;  tack vare gynnsamma inhemska förhållanden, slut citat.

För väl tolkas som ett erkännde av alliansens jobbpolitik.

Oliktänkande fängslas på Kuba


Lars Ohlys kommunistvänner på Kuba fortsätter på den inslagna vägen. Att kommunism står för ofrihet och förtyck behöver man knappast nämna.

För mig är det an skam att en anhängare till denna galenskap, kallad kommunsim, kan vara inblandad i en Svensk valrörelse och sammanblandad med ett alternativ som har för avsikt att söka befolkningens mandat för att regera landet.

Sjukförsäkringens offer


Har sett åtskilliga inlägg från olyckliga människor som anser sig drabbade av förändringarna i sjukförsäkringen. Människor som säger sig uppleva sin situation mycket traumatiskt. Man anser sig vara ansatta av alliansen politik och drivna till olycka och förbannelse.

Då ställer jag mig frågan, var kommer alla dessa människor ifrån. Var fanns alla dessa lidande människor innan den första januari 2010 då förändringen av sjukförsäkringen trädde i kraft.

Man får ju lätt uppfattningen att de tidigare levde i sus och dus, och helt plötsligt blev störda i sin tillvaro. Helt plötsligt blev det ett lidande utan motstycke när de blev tvungna att ta sig till arbetsförmedlingen. För i stort är den enda skillnaden att man blev tvungen att ta sig till arbetsförmedlingen.

Jag har fullt förståelse och empati för svårt sjuka människors rätt till vård och omsorg. Dessa människor skall såklart inte ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

Men mig veterligt finns det inte nästan 500 000 svårt sjuka människor i detta land i arbetsför ålder.

 – Åter till min fråga.

 Var fanns alla dessa svårt lidande människor tidigare. Var det kanske så att de befann sig i vänsterpolitikens misslyckade jobb politiks malpåse. Var det så att Göran Person gömde dessa arma människor i skampåse för att dölja vänsterpolitikens fiasko och oförmåga att skapa nya jobb. Han valde att offra 500 000 människor på socialdemokratins altare för sina egna och vänster ideologins sjuka högre ideal.

Återigen ser vi vänsterpolitikens inhumanism. Man svänger sig med ord som solidaritet och rättvisa. Men det är bara tomma ord som används för att härska och förtrycka.          

 

Kommunist Ohly och Mona Stalin


Vilket team, högst sannolikt två av Europas kanske världens sista politiker som på allvar tror att vänster politik enligt det sas gamla öststats upplaga är något bra.

För mig är det en gåta att deras opinionssiffror är så pass höga som de faktiskt är.

 – Det är framåt som gäller – Men människan i focus genom humanism och frihet – Jobba till alla, gemensamt bygger vi Sverige –

Vi kan inte vänta på rödgrönt valmanifest


Spänningen når nästan oändliga höjder, nyfikenheten vet inga gränser. Vi kan inte vänta längre nu.

Frågorna är många?

 Vilka skatter skall höjas? Skall de som bor på landsbygden kunna bo kvar? Kan företag stanna kvar i Sverige? Kommer det att löna sig att jobba? Ska alla få chansen att vara med i samhällsbygget? Får landets ungdomar chansen på arbetsmarknaden? Hur stort inflytande får kommunisterna? Finns det risk att landet Sverige får en kommunist på en ministerpost (Borde vi varsko CIA om säkerhetsrisken)?

Frågorna är sannerligen många. Med största sannolikhet behöver vi inte oroa oss, men för säkerhetskull måste kampen gå stenhårt ända in i kaklet.