Anskars första Birka låg med största sannolikhet i Kalmar


Som amatörhistoriker och allmänt historia intresserad, ger jag mig nu ikast med att hitta historiska bevis för att det var till Kalmar som munken Ansgarius (Populärt kallad Anskar) först landsteg år 829 (Möjligvis hösten år 828) och där anlade en församling.

Fakta i målet så här långt är som följer:

År 826 döpte Anskar den danske Kungen Harald Klak. Dopet skedde troligtvis i vad vi idag kallar norra Tyskland. En ganska trolig gissning är att dopet skedde i Köln. I samband med detta dop fick Anskar förfrågan, om att åka norrut och förkunna kristendomen i den Hedniska Norden.

År 828 (Troligtvis hösten) beger sig Anskar och munken Witmar ut på en resa norrut i från Tyskland. Sannolikt utgår resan ifrån Elbes mynning. Resesällskapet består av en grupp Tyska handelsmän som regelbundet besöker platser i Norden.  Någonting händer under resan som gör att båtfärden avbryts. Med ganska så stor säkerhet blir båten helt enkelt kapad av pirater. Vi vet idag att det var mycket vanligt att båtar kapades och plundrades under denna tidsperiod. Vi vet också att kusten utmed vad vi idag kallar Blekinge och Småland var ganska ödsligt. De enda ställen som var hyggligt aktiva, var det som idag kallas Kristianopel, så var det Öland och Kalmar regionen. Om skeppet nu blev anfallet av pirater, är det troligt att det skedde någonstans mellan, eller i närheten av dessa platser.

Vi vet att Anskar var aktiv som missionär i Sverige runt ca 829-831. Men att hitta belägg för att det var i Birka beläget i Stockholm finns det idag mycket knapphändig information om. Bara att till fots ta sig till Stockholm från t.e.x Kalmar på den tiden skulle ta en avsevärd tid. Vi vet också att Anskars första mission i Sverige blev ett fiasko. År 831 återvänder Anskar till Tyskland. Det vet vi för han det året utnämns till biskop i Hamburg.  

När sen Anskar återvänder till Birka år 853 (Här finns betydligt mera och bättre information och fakta) är det till det Birka som finns i Stockholm. Det är ställt utom allt tvivel.

Varför och vad är det som gör att jag vill gå vidare och forska i detta ämne. Nyfikenhet är den största drivkraften, och att allt för många fakta talar emot historieskrivningen. Jag grundar mig på följande teser och fakta:

1, Det finns ett Birka i Kalmar. Idag heter en udde norr om Kalmar, Björkenäs. I gamla texter benäms den som Birkanäs. I ännu äldre bara Birka. Under Erik den XIV tid fanns det ett ganska stort skeppsvarv på udden. Varvet drevs i kronans regi. Vilket understryker den historiska vikten av udden.   

2, 829-831 är för kort tid att till fots ta sig till Stockholm och sen direkt ta sig an att starta en missionärsstation. Vi skall ha klart för att hedningarna i landet Sverige under denna tidsperiod var mycket avigt inställda till kristendomen. Att hinna med och föra politisk kamp och samtidigt bygga en församling är högst osannolikt, på en så pass kort tid som mindre är 3 år.

3, Det finns idag mycket knapphändig dokumentation som beskriver, att det faktiskt var i Stockholm som det första Birka var beläget.   

 Under hösten skall jag publicera alla nytillkomna fakta. Detta inlägg är mera att betrakta som en inledning.

Ökad mångfald och frihet ger fler chansen


Det mänskliga släktet har utvecklats utifrån befolkningsgruppers förmåga att anpassa sig till rådande omständigheter. Stora kulturer har fötts, verkat och dött ut, men mänskligheten har fram till idag överlevt alla stora och små kulturers uppgång och fall.

I välgång och framgång har det visat sig att en kultur är som mest sårbar. Troligtvis beroende på att alla vill vara med och få sin del av kakan.

Felet som kan uppstå är att ledande personer i en stat eller kultur, bestämmer sig för att begränsa eller styra dessa resurser så att det bara blir en viss del av statens eller kulturens medlemmar som får ta del av kakan. Det är ett exempel på främlingsfientlighet.

Ett annat problem är att man väljer att förutbestämma kakans storlek, och dela ut kakan precis lika stora delar till befolkningen eller medlemmarna. Det är exempel på kommunism.

Dessa båda politiska inriktningarna är var för sig lika samhällsfientliga och effekterna är bara kaos, sönderfall, ofrihet och total irrationalitet med efterföljande inhumanism.

Vi ser idag vilka samhällsformer som är vinnande exempel på hur en stat eller kultur skall bedrivas. Det vi idag kallar den fria världen med Europa och USA i spetsen, får nog stå som råmärken för hur framtidens samhällen skall byggas och förvaltas. Därmed inte sagt att dessa samhällen är befriade från problem. Skillnaden är att man söker lösningar på problemen utifrån verkligheten och inte utifrån förutbestämda ideal. 

För att ett samhälle skall växa och dynamiskt skapa människor, med ett fritt sinnelag och fria tankar måste man politiskt bekämpa kommunism, främlingsfientlighet och utjämna klyftor mellan man och kvinna.

Man måste hitta former för att kunna öka mångfald och skapa ett multikulturellt samhälle. Skapa ett samhälle där humansim och mänskliga rättigheterna är minsta gemensamma nämnare och grundlägger normen för samhällsmedlemskapet. Forna tiders befolkningar och befolkningsgrupper, löste ofta problemen ned att gå ut i strid. Den som vann kampen fick gå som samhällsbärare och sätta standarden för en stat eller kultur.

Idag är nästa alla nationer i den fria världen demokratiska. Vi har unika möjligheter att skapa förutsättningar för att den värld vi nu lever i blir mycket långvarig. Genom att skapa ett mångkulturellt samhälle minskar vi på de kulturella skillnaderna, och därigenom utvecklar vi ett slags världsmedborgare tillstånd. Alla känner sig välkomna oavsett var på jorden man hamnar, och då minskar drastiskt behoven av krig och territoriell konflikt.

Gärna ett grönt samhälle – Men inte på bekostnad av vårt uppehälle


I snart ett decennium har vi matats med information om miljöförstörelsens negativa inverkan på vår planet. Vi har fått ta del av domedagsprofetior i en takt som till och med hade fått, Nostradamus profetior att blekna.

Idag vet vi bättre, många av senaste tidens undersökningar pekar visserligen på att vår planet inte mår speciellt bra. Men att jorden undergång är nära beroende på miljöförstörning (Växthuseffekten) kan snarast betecknas som ett utopiskt rop på medial uppmärksamhet.

Effekterna som negativt skulle inverka på vårt klimat har gjort sig synliga och, vissa vetenskapsmän vill faktisk påstår att så är fallet (Dock har dessa vetenskapsmän svårt med bevisbördan). Men förändringarna i vårt klimat kan precis lika gärna ha att göra med naturliga variationer.

Vad vill jag då ha sagt med detta inlägg? Jo, den snabbt växande miljörörelsen världen över gör ett fantastiskt jobb, och skall såklart så göra i framtiden. Det vi behöver är en balanserad miljöpolitik baserad på verkliga fakta, och inte lätt hysteriska kraftigt vinklade miljörapporter skrivna i miljörörelsens intresse. 

Vi behöver en oberoende statlig miljöutredning (Gärna Europeisk) som ger allmänheten en verklig bild över planetens tillstånd.

Med hjälp av denna utredning kan vi lägga en miljöpolitik som ligger i paritet med samhällsutvecklingen istort. Då behöver vi inte gå och oroa oss över att glada idealister som miljöpartiets medlemmar kommer till makten, och allvarligt hotar vår nationella tillväxt,  jobbpolitiken samt glesbygdens överlevnad.    

Allt enligt devisen; Gärna ett grönt samhälle – Men inte på bekostnad av vårt uppehälle.

Valresultatet börjar så sakteliga att sjunka in


Vi har en socialdemokrati i upplösning, vi har ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Men framförallt har vi en allierad borgerlighet vid maktens roder.

Eftervalsdebatten har överskuggats av nazisternas inträde i vår folkvalda församling riksdagen. Denna sorgliga församling bestående av vilsna själar, hör lika mycket hemma i riskdagen som salmonella bakterier på frukostmackan.

Till glädjeämne hör, att trenden från te efter varandra följande valrörelser ser vi en negativ trend för socialdemokratin. Vi har hört taffliga försök från aktiva politier och sk seriösa journalister att analysera socialdemokratins tillbakagång. Sanningen är den, att politiken är sprungen ur en annan tid och helt andra behov. Eller mycket enklare utryckt, vänsterpolitiken tillhör det förgångna. Hur mycket analys och självrannsakan, som än görs av de inblandades skara, vilsna Marxister genomgår är troligtvis allt hopp ute att rädda den röda faran. Må den vila i fred och aldrig med ställa till oreda och samhällsfara. 

Nu reser sig hopp om jobblinjens fortsatta positiva injektion av Sverige och dess befolkning. Jag vill se vår landsfader Reinfeldt peka ut riktlinjerna för framtidens välfärd och samhällsutvidgning. Jag vill se en samhällsexplosion av framtidstro och en skara ungdomar som strömmar ut och visar var skåpet skall stå.

Ett partipolitiskt brandtal från SD


Skolexempel på den politiska retorik som SD vann stora framgångar under valrörelsen 2010.

Denna typ av retorik lyckades övertyga 5,7 % av Sveriges befolkning att lägga sin röst på SD.

Ett försök att förstå varför 5,7% röstade på SD


Varför 5,7 % av Sveriges röstberättgade befolkning röstade på SD 

Gåtan är nu nära sitt slugiltiga svar, efter att ha sett klippet. eller hur?

Framtidens arbetsmarknad anställer synergieffekter


I kölvattnet av socialdemokratins och industrialismens nedmontering, står nu dörren öppen och i det närmaste ohotad av röda samhällsfaror, att skapa framtidens arbetsmarknad utifrån verkliga humana behov. Vi kan nu verkligen blicka framåt.

Hur vill vi att framtidens arbetsmarknad skall utformas, hur skapar vi väldens bästa arbetsmarknad, med världens bästa arbetsklimat?

Överst på listan av önskemål för ett arbetareparti är att trygghet och välfärd skall prioriteras. Aktörer på arbetsmarknaden skall så klart känna trygghet och det räknas i det närmaste, i en modern välfärdsstat som en medmänsklig rättighet.

Sen hamnar vi på själva utformningen av arbetsmiljöerna. I takt med att Sverige har en allt mer välutbildad befolkning devalveras värdet av kunskaper, tillföljd av att idéer och samverkansformer arbetstagare emellan blir allt mer viktiga redskap på arbetsmarknaden.

En framtida arbetsintervju handlar antagligen, inte om vilka kunskaper och utbildningar den jobbsökande har, utan vad den jobbsökande kan utföra i samklang med sina tilltänkta arbetskamrater.

Det kommer antagligen att resultera i att skolan betygsätter socialkompetens i någon eller flera former. Värden för en individs förmåga att skapa positiva synergieffekter blir vägledande för hur arbetsmarknaden rekrytera sina medarbetare.

Det kommer inte att räcka med att vara en god teoretiker eller praktiker på framtidens arbetsmarknad, man måste också ha kompetens i förmågan att producera synergieffekter.