Frihetsperspektivet


Frihet är inte något man bara erhåller. Frihet är något man förtjänar. Liberalismens är kanske ett av de mest missförstådda ideologierna som överhuvudtaget finns. Ta bara det där med fri uppfostran. Många i det vänsterorienterade Sverige under 1900 talet, trodde att fri uppfostran innebar att man lät barnen göra precis så om de själva ville ur alla synvinklar. Så var det såklart inte tänkt. Den fria uppfostrans tanke, var att söka individuella drivkrafter hos barnen, för att senare använda dessa drivkrafter under deras lärande.

Att vara fri kan lika gärna omskrivas som att vara kompetent och att inneha en förmåga att koordinera sig själv som en social varelse bland andra människor. Frihet i ideologisk mening är inte att bryta sig loss eller göra sig oberoende av andra människor. Liberalism är den direkta motsatsen. Förenklat kan man säga att Liberalismen är läran om hur människor och samhällen skall få utvecklas som fria och fritänkande.

Vem som än är behäftad med minsta lilla fattningsförmåga, förstår att samhällen som har Liberalismen som ledstjärna ställs inför stora utmaningar. Kanske är det som så att vi ser en paradox borta vid horisonten, som säger att desto friare ett samhälle är ju mer måste man satsa på att säkerhet för att friheten skall bestå.

På något sätt kan det vara en mycket skör balansgång mellan frihet och kontroll ur ett samhällsperspektiv. Vad är då skillnaden? Skillnaden står att finnas i individens strävan.  Som sagt, frihet är inget man bara får, frihet är något man måste kämpa för. En politisk ledare med Liberalismen som ledstjäna, är inte på något sätt viktigare än den frihetskamp som befolkningen utkämpar. Men en frihetskamp är inte att gå ut på gator och torg och demonstrera för frihet. En frihetskamp är att börja engagera sig för mera Genus i samhället, påbörja den där utbildningen som man länge funderat på, eller ser till att sina barn verkligen lär sig något i skolan.

Frihet uppstår i frihetskampen när man genomgår personlig utveckling. När man via sina ökade förmågor tar kliv i personlighetsutvecklingen. När man känner beroenden förvandlas till självständighet, när utanförskap förbyts till gemenskap. Här spelar bara den politiska kampen rollen av att vara startgnista, resten av ansvaret vilar på den enskilde individen och dennes kamp för ett bättre liv.

Det Liberala samhället står för att stötta och hjälpa, så att individen via sin känsla av frihet och valfrihet kan välja den önskade livsvägen. Det sker via en skola som verkligen leverera redskap för att se till att elever lär sig något i skolan av kompetenta insiktsfulla motiverade lärare. Här ser vi återigen den Liberala paradoxen uppenbara sig, när vi te x kommer in på skolans område. Om skolan släpper kontrollen över elevernas kunskaper, löper dessa elever stor risk att känna sig ofria som vuxna individer.

Här nar vi Liberalismens stora utmaning och det är att balansera frihet och kontroll med varandra, på ett sätt som bäst gynnar samhällets utveckling. Den mycket omdiskuterade FRA-lagen är ett sådant exempel. Hade våra politiker och kanske även Världens alla politiker vågat lyfta frihetsfrågan, så kunde kanske debatten sett lite annorlunda ut. Det är nog så att vi i västvärlden tar friheten för given. Vi anser oss inte vara i behov av en frihetsdebatt. Nu när den ofria kommunismen försvunnit, har också frihetsdebatten svalnat på ett betänkligt sätt. Kanske är det så att människor inte känner att det finns något som hotar friheten här i väst sen Kommunismen raderades ut. Faktum är att, om vi ser till dagens opinion här i Sverige, har vi två partiet om förespråkar ofriheten i sitt partiprogram, som tillsammans samlar i hop ca 15% av valmanskårens sympatier (Sverigedemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna). Så nog finns det hot mot friheten även i landet Sverige.

Som alltid är det vi måttfulla moderater som står för frihet och valfrihet. Vi står redo att ta striden för frihet vart den än dyker upp.

16 svar

 1. Nämn ett land som har liberalism som ledstjärna i politiken. Tänk efter noga nu innan du svarar reflexmässigt…

  Sant är att kommunismen är död och begraven, lyckligtvis nog, men medborgarna ser nog inte kommunism som det största hotet mot deras frihet och integritet utan det är deras egna regeringar och politiska system som är hotet. Du tycks uppenbarligen inte begripa att det FRA, NSA, GCHQ sysslar med är Stasi-verksamhet på steroider. Om nu kommunismen är död, lyckligtvis nog, vilken fiende ser du då som berättigar den ohyggliga övervakningsapparat som redan är groteskt utbyggt och som byggs ut ytterligare?? Vem är det övervakningsstaten är rädd för? Tänk efter noga en gång till innan du svarar reflexmässigt på den frågan…

  • Hej Peter
   Inte för att jag tror att du missat detta faktum, men ibland brukar man beskriva västvärlden som den fria Världen. Det är den fria Världen som slåss mot Nazism (Tyskland, Hitler), Rasism (Apartheid, Sydafrika), Kommunism (Forna Sovjetunionen) och religiös fanatism (Iran, Irak och Afghanistan. Talibaner o Al-Qaida). Allt detta utgör ett hot mot det vi idag kallar den fria Världen. Här har vi friheten eller med ett annat ord Liberalismens (Kommer från det latinska ordet ”Liber” som betyder fri) stora utmaning. Hur mycket behöver man kunna kontrollera så att friheten för mänskligheten i väst skall bestå?
   Sätt dig gärna in i den frågan och ta på dig våra politikers kostymer och kom med en betryggande lösning som känns verklighetsbaserad. Jag är för alla typer frihet, men jag vet att all frihet har ett pris. Frågan är inte om frihet, frågan är hur mycket du är beredd att statsa för att friheten skall bestå…

   Ps. Jag vet att vi moderater inte fullt ut stödde ANC. Men vi är inte bara liberala, vi är även konservativa och vi prioriterade då ett någorlunda fungerande Sydafrika, före ett kaotiskt ANC styre. Men när vi väl såg att ANC var redo att styra landet lämnade vi snabbt in vårt stöd. Ds.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Ahh..underbart, vilket självmål. Du säger: ”Jag vet att vi moderater inte fullt ut stödde ANC. Men vi är inte bara liberala, vi är även konservativa och vi prioriterade då ett någorlunda fungerande Sydafrika, före ett kaotiskt ANC styre.”

    Så med den retoriken stöder du Assads terrorstyre också då? Och du såg hellre att Khadaffi satt kvar som diktator då det trots allt var mindre ”kaotiskt” då?

    Sen har jag aldrig påstått att västvärlden är den fria världen, utan jag har sagt (rätta mig om jag har fel), sagt ”den fria världen”. Inom situationstecken alltså. Om du är beredd att ge upp din egen frihet i tron att du får mer frihet tillbaka av övervakningsstaten är du mer än lovligt indoktrinerad. En varje förtryckares mönstermedborgare. Du tillhör det sovande folket och frågan är om du någonsin kommer vakna upp?

   • Hej Peter
    Om du nu inte anser att västvärlden är den fria Världen. Vad är då frihet för dig. Hur ser din frihetskamp ut? Det känns lite som du tappar fotfästet i denna debatt. Vad jag förstår av din retorik så är du en person som har dina sympatier åt vänster, och där brukar inte frihet stå så värst högt i kurs. Kan du beskriva din ideologiska syn på frihet enligt ditt perspektiv. Jag tycker mig varit väl tydligt med min ståndpunkt. Jag är en troende liberal och står för detta utifrån alla perspektiv. Men du då??

    Hälsningar
    Roger Södervall

 2. Jag ska chocka dig, antar jag, men om du nu nödvändigtvis vill veta min politiska kompass så skulle jag kalla mig socialliberal. Folkpartiet anses ju vara det enda socialliberala partiet i Sverige men jag kan lova dig, Folkparitet är INTE ett socialliberalt parti. Det har de bevisat gång på gång de senaste 7 åren…

  Frihet för mig är när en stat inte går bakom ryggen på sina medborgare och kliver av från de demokratiska värderingar och regler som vi gemensamt byggt upp. Just det har framförallt sittande regim gjort i och med FRA-lagen. När nu uppgifter läckt ut genom Snowdens visslande visar det med all tydlighet att Sverige tillsammans med USA och Storbritannien byggt upp en övervakningsapparat som skulle få Stasi att gråta av avund. Jag kan för mitt liv inte begripa hur du kan hylla övervakningsapparaten som är ett gigantiskt avsteg från demokrati, integritet och frihet, och samtidigt kalla dig liberal. Det går inte ihop.

  • Hej Peter
   Men staten är ju du och jag och vi båda två kallar oss liberaler. Borde vi då inte rimligtvis göra allt vi kan för att skydda denna frihet? Finns det inte ganska så goda frihetsargument att freda sig från Kommunism, Socialism, Rasism, Nazism och religiös fanatism? Jag frågade dig också om din syn, på hur man bäst skyddar det fria öppna samhället från angrepp av grupperingar som inte tycker att frihet och demokrati nödvändigtvis är något eftersträvansvärt.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Till skillnad mot dig ser jag inget reellt hot vare sig från socialister, kommunister, nazister, rasister eller religiös fanatism. Vänd istället på frågan, vad är det som skapar det som du upplever som ett stort hot?
    Vilka är det som vill att du ska uppleva de du nämnde som ett hot?

   • Hej Peter
    Jag antar att du inte missat viktiga händelser i historien som haft frihetsperspektivet som utgångspunkt. Åtskilliga gånger har det fria samhället varit utsatt under attack. Behöver jag nämna 11 september, Hitlers invasion av Polen och ett stort antal andra vansinnesdåd. Tar man te x 11 september var det en ganska så oväntad attack. Det fria samhället har inte bara att bekämpa sina ideologiska motståndare. Man har även att hitta sådana som te x Anders Bering Breivik i tid. Det må vara din naiva åsikt att socialister, kommunister, nazister, rasister och religiös fanatism är harmlösa duvungar. Men i min Värld har de visat vad då går för och vad deras tankar leder till i det långa loppet. Det är kanske inte så att jag upplever mig vara personligen hotad av dessa grupperingar. Det som gör mig orolig är vad som händer om deras ideologier(Gud förbjuder) skulle vinna allmänt gillande.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 3. Om du läser din historia ordentligt kan du ta en titt i backspegeln och se vem som stöttade Hitlers väg till makten…

  Galningar som Breivik kommer alltid finnas och bevisligen kunde inte all den övervakningsapparat som redan fanns stoppa Breivik. Du vill alltså inskränka din och min frihet ytterligare för att stoppa en ensam mans galenskap.

  Vad gäller 9/11 fanns det dem som varnade långt tidigare om en förestående attack men att dessa attacker ignorerades av dem som styr övervakningsapparaten. Det kan du ju fundera på i en minut eller två.

  Det framgår allt tydligare att du svalt indoktrineringen med hull och hår att ju mer du ger upp din egen frihet, desto mer frihet luras du i att du får tillbaka. Så är det inte.

  George Orwells 1984 är redan här och du applåderar faktumet. Skrämmande.

  • Hej Peter
   Faktum är att sanningen är den precis motsatta. Vi i väst har aldrig upplevt mera frihet än just idag. Man behöver inte gå speciellt lång tillbaka i tiden då vi i väst var betydligt mera ofria. Kanske var det för att vi inte visste bättre då. Men för bara några decennier sedan hade te x kyrka avsevärd makt över oss människor. För att inte tala om bondesamhället då vi i Sverige höll oss med sk statare (Har faktiskt gjort ett inlägg om dessa statare) som mer eller mindre kunde anses varit slavar. Tänk dig in i den ofrihet som te x en kvinna känner i, låt säga Afghanistan. Titta på en kvinnas förutsättningar i Afghanistan och jämför med en kvinnas dito i Sverige. Kom inte och säg att vi inte behöver försvara vår frihet. Det är nog inte så farligt att låta religiös fanatism härja fritt och brett över Jordklotet. Min kommentar är, naiva lilla dumma tanke…
   Det verkar som om du har svårt att ta in hela kakan när det kommer till frihet. Friheten är något vi alla måste kämpa med för att upprätthålla.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Håller med. Frihet är något vi måste kämpa med för att upprätthålla. Frågan är bara vems frihet vi talar om här? Du låter dig frivilligt ge upp allt mer av din personliga frihet och integritet i tron att du får mer frihet tillbaka.

    Vad gäller religiös fanatism är Sverige kanske det mest sekulariserade landet i världen och är man som du tycks vara, skitnödigt rädd för religiös fanatism är det inte konstigt du gillar övervakningsstaten.

    Förövrigt kan religiös fanatism och fundamentalism inte bekämpas med mer övervakning.

    Som liberal borde du inte vara sådan ivrig påhejare av övervakning och kontroll av allt och alla.

   • Hej Peter
    Den liberala paradoxen är oundviklig. Så länge det finns människor som både strävar efter och uppnår frihet, kommer det att finnas de människor som tycker motsatsen. Inte för jag kan komponera ett recept över hur man bäst kombinerar och blandar kontroll och frihet, men de båda faktorerna kan inte leva utan varandra. För mycket av någon del kan vara födande både på kort sikt och på lång dito. Det är även så att proportionernas kan variera. Det kan komma tider där frihet i större doser är helt ok, för att senare, lite som nu, måste man öka kontrollen för att friheten skall kunna bestå.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 4. Jag tror inte du riktigt har fattat idén med hela den övervakningsapparat som nu är på plats.

  ”FRA skyddar oss mot terrorister” är Reinfeldts och regeringens standardargument för massavlyssningen. Ok, så var är alla dömda terrorister isåfall?

  Idén men massövervakning är inte att den ska skydda oss mot terrorister utan dess syfte är att hålla koll på folket. Hela tiden. Det framgår med all önskvärd tydlighet av det material från NSA och GCHQ som Edward Snowden gett den brittiska tidningen The Guardian och som journalisten Glenn Greenwald fått tillgång till.

  Efter att Sverige implementerade EU:s datalagringsdirektiv sparas data om alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner. Polisen har fått allt friare händer vad gäller att avlyssna och övervaka människor, även sådana som inte är misstänkta för något brott. FRA visar sig ha samma förkärlek för metadata att bygga sociogram med som NSA. FRA tillåts registrera människors etnicitet, tro, politiska hemvist och sexuella preferenser. EU har planer på övervakning och analys av alla europeiska privatpersoners, företags, organisationers och myndigheters bankaffärer. Och så vidare.

  Så, medan du ger upp din egen frihet i den naiva tron att du erhålls mer frihet tillbaka byggs den totalitära övervakningsstaten ut allt mer och allt fortare.

  Och du påstår dig vara liberal, humanist, frihetsälskare och yada yada. Du tillhör det din självutnämnde landsfader kallar Det Sovande Folket. Dags att vakna kanske…

  • Hej Peter
   Sanningen är den att det är du som företräder det sovande folket. Balansen mellan frihet och kontroll måste upprätthållas, för att frihet, jämlikhet och en rättvis välfärd skall kunna bedrivas långsiktigt. Det är nog tid för dig att vakna ur vänstersömnen och ta in verkligheten. Frihet är något vi alla måste kämpa med för att upprätthålla.
   Utifrån detta perspektiv är det inte konstigt att det är vänsterkrafterna som är emot avlyssning och ett ökat säkerhetstänk i dessa tider. Det är för att vänsterfolk normalt inte gillar det där med liberalism eller omskrivet frihet. Du vet det där med den liberala paradoxen, som säger att frihet i oroliga tider behöver kontroll för att kunna existera.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Så när Stasi övervakade miljontals människor gjorde de alltså det med friheten och den liberala paradoxen i minne?

    Åhh du är så dum så det gör ont.

   • Hej Peter
    Huruvida dumhet är något som gör ont är kanske något du själv bör betänka. Det ligger i Kommunismens natur att övervaka, man var såklart intresserad av att hålla befolkning i schack. Hela grundtanken med kommunismen bygger på den stora gråa massans lydighet och välvilliga inställning till underkastelse. Det tror jag nog att t.o.m. du kan sätta dig in i. Den övervakning som utfördes av Stasi var så långt i från den Liberala paradoxen man överhuvudtaget kan komma. Stasis övervakning utfördes för att ofriheten skulle upprätthållas. Den övervakning som Västländerna idag utför finns för att friheten skall kunna bestå. Jag tror verkligen att du förstår detta faktum. Sen kan man alltid diskutera medlen som används i frihetens namn. Det är såklart alltid berättigat..

    Hälsningar
    Roger Södervall

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: