Tiden som Gudomlig naturkraft


Tiden är den företeelse som sluppit undan vetenskapens granskande ögon. Rummet har ägnats betydligt mer plats i vetenskapens enorma värld. Kanske är det till sist så att det är tiden som egen unik naturkraft, som gömmer universums alla hemligheter. Tiden har säkert i alla tidevarv varit ett område för spekulationer och funderingar. Skönlitterära verk har lekt med tanken att kunna färdas framåt och bakåt i det som vi idag endas känner till som tiden.

Mitt analytiska sinne vägrar att se tiden som något som bara finns. Något som bara finns men har en helt avgörande inverkan på allt levande. Den fundering jag här skall försöka att sätta ord på, menar att tiden även har inverkan på allt som vi idag känner till.  Jag ser det som att tiden är grundförutsättningen för rummets existens. Jag vill gå så långt i mina funderinar så jag menar att det finns bara två tillstånd i universum. Det är en del där naturkraften tiden finns, och en del där naturkraften tiden inte finns.

Betänk det faktum att man helt kunde stänga av tiden på en yta stor som en kvadratmeter här på Jorden. Allt på denna yta skulle stanna upp. Atomernas elektroner skulle bara sluta att snurra runt atomkärnan. Sannolikt skulle det bara uppstå ett tomrum i denna kvadratmeter. Min teori bygger på att mörk materia är energi utan tid. Så länge tiden tickar är allt som vanligt. Men stänger man av tiden stänger man också av allt som finns. Allt som finns är bara energi i fast form. Stänger man av alla processer som tex skapar sten och berggrund finns inte så värst mycket kvar av fast material. Det är då vi får svart eller mörk energi/materia.

Att sjösätta en dylik teori förpliktigar. Nu borde jag såklart kunnat förklara vad tiden egentligen är. Men si det kan jag inte. Men som jag ser det är tiden för oss idag, vad gravitationen var innan Newton fick äpplet i sitt huvud. Eller kanske är det så att förståelsen för vad tiden egentligen är och består av, är för oss vad en dator skulle varit i handen på stenåldersmänniska. Det behövs något banbrytande för att lösa gåtan med tiden. Skulle jag drista mig till att komma med en gissning så är vi idag inne på på fel väg när det handlar om Universums gåta. Higgspartiklar o.d. kommer med största säkerhet visa sig vara mer eller mindre ointressanta. För det är ändå tiden som bestämmer om det skall finnas Higgspartiklar eller inte.

Men mot alla odds och förnuftigt tänkande skall jag trots detta försöka mig på att förklara naturkraften tiden: Håll till godo..

Tiden är en mycket kraftfull energislukande selektiv magnetisk kraft som profiterar på den omgivande energin var den så än dyker upp. Mycket talar för att tidens inverkan på rummet är varierande. En del saker åldras snabbt och en den andra saker tar längre tid att åldras. Att detta har med den omgivande massan att göra, tycker jag mig kunna se ganska så tydligt. Om detta går att säga om människor återstår såklart att upptäcka. Tiden är inte konstant. Att vi upplever tiden vara konstant beror på att vi mäter den på tok för grovkornigt. Jag skulle gissa att tiden är högst oexakt, om man skulle kunna hitta verktyg att kunna mäta tiden med i sin verkliga form.
Tidens vilja att sluka energi är grundstenen för rummets existens. Det är när tiden börjar dra till sig av mörk-energi (Det är såklart så att all energi påverkas av tidens magnetism) som rummet börjar ta form. Alla himlakroppar har någon gång varit bara glödande klot. Det är så tiden gör när den suger till sig av energin. Den inte bara väcker processer till liv, den sätter även fart på processer. Så här lång känns allt begripligt. Men när man kommer till frågan om vart denna magnetiska kraft befinner sig och hur den ser ut, blir allt mycket mera avancerat. Om allt tidigare i bästa fäll kan benämnas vara högflygande gissningar, så hamnar man kanske än längre ut i periferin om man ger sig på att försöka komma med ett svar i denna fråga.
Det skulle kunna handla om stora ansamlingar av magnetisk kraft. Kanske är det så att alla de moln man kan identifiera ute i universum är sådana magnetiska krafter som suger åt sig av mörk-energi när tillfälle uppstår.
Jag tycker mig kunna konstatera att tiden inte är en isolerad sak som bara sker här på Jorden. Den kommer ifrån betydligt större omständigheter ute i universum. Vi kan inte mycket göra för att påverka tiden här på Jorden. Kanske åka motsols runt Jordklotet och bli en millisekund yngre ed.

För mig är det självklart att tiden är en naturlag med sin egen logistik och logik. Den finns under vissa omständigheter. Sannolikt kan den även helt försvinna eller upphöra. Den kan variera både i kraft och omfattning. Den kan sannolikt gå olika fort. Den äger kraft att påverka allt. Den finns och är antagligen osynlig, men har ändå någon form av fysiskt väsen. Skulle det visa sig att min teori är korrekt, är det faktiskt så att det är tiden som skapat allt levande. Faktum är att den är lite så som Gud beskrivs i bibeln.

Det vi idag känner till som s.k. Svarta hål är inget annat än det som utspelar sig mellan tid och rum. Det är i dessa Svarta hål som tiden skapar alt raserar materia. Det är här tiden greppar tag om den mörka energin och sätter fart på den. Får den att bli sten, bergarter för att till sist fullskaliga planeter. Utifrån detta perspektiv är det lätt att förstå varför mörk-energi hade varit farligt att få ner på en planet där tiden är verksam. När tiden sätter fart på den mörka energin blir effekten kraftfull.  Att minsta lilla mörka energi som kommer i kontakt med tiden, skulle vara grunden för den största tänkbara kärnvapensprängningen är kanske inte fantasieggande att påstå.

Kanske är det även så att denna teori kullkastar allt vad vi tidigare trott oss veta om Universums uppkomst. Där är kanske som så att tiden, alltid fortlöpande är i gång med att skapa nya himlakroppar i gränslandet mellan tid och rum, via sina Svarta hål. Att Universum bara är ett oändligt hav av energi som allt som oftast byter skepnad mellan mörk och ljus materia. Tid som kopplas av och på.

Här finns mycket att göra. Men någonstans måste man börja..

4 svar

 1. Kul att du skriver om annat!

  Till skillnad från Universum är tiden ett av människans påhitt. För att göra vår egen existens lite lättare att klara av.

  För en grönlandsval är tiden lika abstrakt och irrelevant som för ett åttahövdat murmeldjur på planeten X.

  Apropå Gud och bibeln, denna sagoberättelse skapad av människan över tid, så är det fascinerande att när människan inte lyckas förstå sakernas tillstånd och att ingenting kan uppstå ur tomma intet så hittar hen på en Gud som skapar allt från tomma intet utan att tänka ett steg till: Vem skapade då Gud ur tomma intet?

  • Hej Peter
   Jag tror verkligen att tiden precis som te x gravitationen är en naturlag. Tiden har visat sig kunna styra hur rummet ser ut om man bara färdas tillräckligt fort. Jag närde dessa funderingarna under min studietid för ca 33 år sedan. Jag diskuterade då mina funderingar med de fysiker som fanns i Lund. Alla tyckte det lät farsinerande men då jag inte hade något på fötterna blev jag avfärdad med ett snett leende, typ den där studenten har nog lite att fundera över..
   Bortsett från det faktum att jag inte har något på fötterna i denna fråga är den spännande. Idag vet man mer om den mörka materian och att den verkligen existerar. Det är i stort sett alla fysiker i Världen ense om. Problemet är att man inte ser några logiska sammanhang till varför den finns där. Jag är faktiskt helt övertygad om att sammanhanget verkligen är så som jag säger i inlägget. Mörk materia är energi minus tid. Det vi kallar rummet är energi plus tid. Exkludera tiden ur rummet och rummet återgår att bli mörk materia. Hastighet plus tid handlar alltid om att antingen ljudet eller något annat som förändrar sig. Åker man i ljusets hastighet kröker sig rummet och får rummet att se ut som spegelhuset på Grönalund.
   Problemet är att jag inte kan sätt fingret på tiden. Din teori om att tiden bara är något vi människor hittat på stämmer inte i mina ögon. Tiden har alltid funnits på jorden. I tidlösa utrymmen finns ingen början och inget slut. Det vet vi idag och kan matematiskt påvisa. Hade det inte funnits tid hade vi inte haft en dåtid (Den filosofiska aspekten). Inga minnen. Inga upplevelser i våra sinnen. Men att förstå vad tiden handlar om är verkligen inte lätt att föreställa sig. Så tänkte säkert även Newton innan han fick äpplet i huvudet. Kanske även Arkimedes innan han steg ner i badkaret etc etc…

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Mmm…jag ger dig att det är en spännande teori och tanke. Jag kan också ge dig att tiden förvisso existerar men att den tid som vi själva upplever och ser som tid är något vi själva hittat på. Kanske behöver vi se på tiden på ett annorlunda sätt och inte som nu en sträcka som mäter 24 timmar på ett dygn som blir till år osv.

    Om vi tar den religiösa aspekten ( vilket jag anser vara en saga och snömos) Om nu Gud skapade alltet ur intet. Vem skapade då Gud? Eller har Gud alltid funnits och vad gjorde hen innan hen skapade universum ur intet och kan man befinna sig i intet innan man till slut bestämmer sig för att skapa alltet? En förnuftig människa kan inte ta detta på allvar och det är en av anledningarna till att mänsklighetens utveckling inte går fortare, vi tror på sagor författade av vidskepliga människor för tusentals år sedan…

   • Hej Peter
    Här måste man skilja på teologi, filosofi och vetenskap. Ur teologisk synvikel kan Gud vara en metafor får vårt allas bättre jag. Ser man då skapelse berättelsen ur detta perspektiv, kan skapelsen var en omskrivning av födseln.
    Filosofiskt kan Gud vara en människas vilja att te x skapa, lära, älska och kriga. Eller utgångspunkten för alla olika typer av känslor, viljor eller önskningar.
    Vetenskapligt har vi kanske inte så värst stor nytta av en Gud i himlen som bevisligen inte finns, så som det sägs i Bibeln.
    Jag skall ge dig min teori om vad jag tror tiden egentligen är. Du skall veta att jag ägnat detta enorma mängder tid.
    Tiden är en energislukande magnetisk kraft som profiterar på den omgivande energin var den så än dyker upp. Mycket talar för att tidens inverkan på rummet är varierande. En del saker åldras snabbt och en den andra saker tar längre tid att åldras. Att detta har med den omgivande massan att göra, tycker jag mig kunna se ganska så tydligt. Om detta går att säga om människor återstår såklart att upptäcka. Tiden är inte konstant. Att vi upplever tiden vara konstant beror på att vi mäter den på tok för grovkornigt. Jag skulle gissa att tiden är högst oexakt, om man skulle kunna hitta verktyg att kunna mäta tiden med i sin verkliga form.
    Tidens vilja att sluka energi är grundstenen för rummets existens. Det är när tiden börjar dra till sig av mörk-energi(Det är såklart är så att all energi påverkas av tidens magnetism) som rummet börjar ta form. Alla himlakroppar har någon gång varit bara glödande klot. Det är så tiden gör när den suger till sig av energin. Den inte bara väcker processer till liv, den sätter även fart på processer. Så här lång känns allt begripligt. Men när man kommer till frågan om vart denna magnetiska kraft befinner sig och hur den ser ut, blir allt mycket mera avancerat. Om allt tidigare i bästa fäll kan benämnas vara högflygande gissningar, så hamnar man kanske än längre ut i periferin om man ger sig på att försöka komma med ett svar i denna fråga.
    Det skulle kunna handla om stora ansamlingar av magnetisk kraft. Kanske är det så att alla de moln man kan identifiera ute i universum är sådana magnetiska krafter som suger åt sig av mörk-energi när tillfälle uppstår.
    Jag tycker mig kunna konstatera att tiden inte är en isolerad sak som bara sker här på Jorden. Den kommer ifrån betydligt större omständigheter ute i universum. Vi kan inte mycket göra för att påverka tiden här på Jorden. Kanske åka motsols runt Jordklotet och bli en millisekund yngre ed.

    Hälsningar
    Roger Södervall

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: