Fas 3 – större än någonsin


Fas 3, visst får man lite rys­ning­ar när någon säger det? Trots att riks­da­gen redan år 2011 be­slu­ta­de att sluta skri­va in män­ni­skor i pro­gram­met så till­kom­mer det stän­digt nya män­ni­skor som ham­nar i detta ar­bets­mark­nads­po­li­tis­ka vrak.

Siff­ror­na över hur många som ingår i Fas 3 talar inte di­rekt för att re­ge­ring­en di­rekt ser Fas 3 som ett av­slu­tat pro­jekt, även fast riks­da­gen har be­slu­tat det. Sta­tisti­ken från Ar­bets­för­med­ling­en som visar antal del­ta­ga­re i fas 3 må­nads­snitt förs­ta halv­å­ret under de se­nas­te tre åren visar verk­li­gen detta:

2011: 26 270

2012: 30 352

2013: 33 942

Inte ser det bätt­re ut för år 2014, pro­gno­sen visar näm­li­gen att his­nan­de 1 600 fler per­so­ner kom­mer att ingå i Fas 3 än fö­re­gå­en­de år, och den grupp som främst ökar i Fas 3 är män­ni­skor mel­lan 18-24 år.

Så vad gör ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Eli­sa­beth Svan­tes­son för att åt­minsto­ne för­sö­ka dämpa denna härd­smäl­ta till miss­lyc­kan­de?

– Vi har väs­sat in­sat­ser­na, sat­sat på ut­bild­ning och för­stärkt an­ställ­nings­stö­den. Det hand­lar om att rusta och mat­cha, men fler arbets­givare be­hö­ver också an­stäl­la med de stöd som finns.

Om dessa för­sök till att av­skaf­fa Fas 3 istäl­let får ef­fek­ten att fler ham­nar i Fas 3 ver­kar re­ge­ring­ens halv­hjär­ta­de för­sök gans­ka men­lö­sa.

Allt­så har vi en re­ge­ring idag som är oför­mögen att ge ung­do­mar ar­be­te och som sam­ti­digt vill se till att de ung­do­mar som stu­de­rar istäl­let för att vara ar­bets­lö­sa blir re­jält be­lå­na­de när de väl kom­mer ut i ar­bets­li­vet. Det är verk­li­gen en re­ge­ring som tar fram­ti­den på all­var!

8 svar

 1. Det verkar som om polletten till sist trillat ner även hos dig. Regimen Reinfeldt har misslyckats kapitalt med arbetslösheten, det tycks till och med du och i elfte timmen efter åtta år nu kunna erkänna. Grattis till insikten. Det måste svida i ditt moderathjärta när det nu visar sig att Borg har gått och blivit socialist som nu vill höja skatter. Genom en klackvändning frånsäger sig nu Borg hela den moderata politiska ideologin att det är bara genom sänkta skatter som jobben kommer. Nu har han bekänt färg.

  Jag kan bara tolka Borgs totala svängning som att alliansregimen inte vill vinna valet. Borg vet vad som komma skall och då är det bättre att lämna över ansvaret till Löfvén som blir näste man i spratteltrådarna.

  Den tokliberala Annie Lööf’s parti är nu lika starkt som en burk folköl. 2,8 procent. Och KD, tja…

  Det borgerliga experimentet gick att marknadsföra i hela åtta år. Jag trodde i min enfald på bara fyra år men väljarna gick på bluffen.

  I höst väntar nästa bluff. Hej å hå.

 2. Nu vet jag att du är Moderat ända in i ditt hjärta, det får du förstås vara, men det är lite kul att du copypastar ett inlägg rakt av och som är skrivet av Anna Westberg på Alliansfritt Sverige (!) och sen lägger upp det på din blogg som om du skrivet det själv. Lite humor och innovativt!

  Inte nog med att Anders Borg nu gått och blivit socialist. Du tar regimkritiska texter och lägger upp dem på din blogg som om de vore dina egna. Har du kapitulerat helt nu? 🙂

 3. Okej, du länkade till Alliansfritt. Kudos till dig.

 4. Var ju inte allt för länge sen som du skrev ett inlägg där du beskrev FAS 3 som en väldigt lyckad satsning. Rentav jättebra. Hur ska du ha det?

  • Hej Peter
   Jag vill föra upp diskussionen på agendan. Tog mig friheten att planka ett inlägg i frågan utan att ange hänvisning om källa. Men du hittade tydligen källan själv. Vi ser nu att fas 3 är större än någonsin. Vi är inne på 6 året där vi ser att fas 3 växer lite år från år. Vi ser en reform som skapar minst en ny valmöjlighet för många som tidigare var försatta i utanförskap. Under samma tidsperiod ser vi ett ganska så drastiskt minskande utanförskap.
   Det jag med mitt lite provokativa sätt vill säga är att alla mynt har två sidor. Vill man spegla baksidan kan man säga att fas 3 i många fall, är för deltagarna en underbetald skyddad verkstad. Vill man spegla framsidan kan man säga att fas 3 är ett sätt för tidigare utanförsatta att ta första steget in i samhället som aktiva samhällsbyggare. En reform som är fullt ut finansierad och alla som vill skall kunna känna sig trygga i att samhället inte sviker dem beroende på att pengarna tar slut. Vi borgare vill inte göra som tidigare vänsterstyren med socialdemokraterna i spetsen. Att hänsynslöst kasta ut människor ur samhället bara för att man inte längre kan finansiera sina glädjekalkyler till arbetsmarknadsåtgärder. Det är sant att ingen vare sig blir fet eller kanske speciellt lycklig som fas 3are. Men man blir inte utkastad ur samhället. Man kan lugnt känna sig trygg, att den plats som fanns igår även finns idag, och man får ytterligare en rad av färska arbetslivserfarenheter att skriva in i sitt CV. Hur många gånger man än skriver utanförsatt som arbetslivserfarenhet i sitt CV, lär man inte få komma på någon jobbintervju.. Eller vad tror du?

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Jag inte bara tror utan vet att FAS 3 är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som inte fungerar, och inte var tänkt att fungera annat än ett instrument för inflationssdämpning och lönedumpning. FAS 3 kommer ersättas av något annat när S kommer till makten. Vad namnet på det nya FAS 3 blir vet jag inte vilket visar på att dagens politiker inte har någon lösning på morgondagens problem.

    Varför inte införa medborgarlön eller basinkomst?

   • Hej Peter
    För mig handlar en framgångsrik arbetsmarknadsåtgärd om två saker. Delvis den mänskliga faktorn och delvis arbetsmarknadsåtgärden lånsiktiga hållbarhet. Att en arbetsmarknadsåtgärd i ett primärt stadium skall leda till fler jobb faller på sin egen orimlighet. Det är inte arbetsmarknadsåtgärden som skapar jobb. Jag ser en arbetsmarknadsåtgärd som en ständigt på låga varav gående medmänsklig startmotor. Drivmedlet till denna startmotor är den mänskliga drivkraften att kunna försörja sig själv som individ och en balanserad budet från staten som tillser att åtgärden är lågsiktigt hållbar. Sen behövs dessutom kraftfulla djupgående kunskaper från de aktörer som administrerar arbetsmarkandsåtgärden på verkställande myndighetsnivå, för att aktivt kunna vara på plats när möjligheter till att kunna övergå från åtgärd till jobb uppenbarar sig. I den verkställande myndigheten primära uppgift finns att aktivera arbetsmarkandsåtgärden. Sekundärt är att arbeta framåt för att hela tiden ligga ett steg före, de som är aktiverade och förbereda dessa på tänkbara möjligheter som uppenbarar sig. Det är antagligen här som arbetsförmedlingen inte riktigt fattat galoppen med jobb och utvecklingsgarantins olika faser. Tanken var ju att skapa ett bredare tidsperspektiv där jobbsökande och arbetsförmedlingen tillsammans aktivt under en längre period, skulle skapa en positiv utvecklingsfas hos dem som stod längst bort från arbetsmarknaden (De utanförsatta).

    Hälsningar
    Roger Södervall

 5. Ehum…det är nog inte bara Arbetsförmedlingen som inte fattat galoppen…

  Tänker inte orda något om att Moderaterna nu blivit socialister då det säkerligen gör ont i ditt hjärta.

  Vad är det som fungerar med dagens politik? På vilket sätt är den enorma skuldsättningen som konstant hela tiden ökar, ett ”drivmedel” till den ”medmänskliga startmotorn”? Förklara för mig hur ökade skulder ska göra oss människor fria.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: