Synen på manlig och kvinnlig sexualitet


Våldtäkt eller ej. I en utsatt situation eller ej. Drivkraften att utföra sexuella handlingar mot varandra är en stark inneboden kraft som vi människor besitter. Här kan man spegla allt ur en rationell vinkel och säga att det är hur enkelt som helst. Antingen vill man utföra sexuella handlingar och då tackar man ja eller så väljer man att avstå via att tacka nej. Hade allt varit så enkelt fanns inte utmaningen.

Så som lagstiftningen i dag ser på vad det innebär att vara utsatt för ett sexuellt övergrepp, krävs att offret varit försatt i en situation där man berövats sin förmåga att hävda sin vilja. Vem som helst förstå att det finns ovigt att önska och att det krävs en ganska skarp åklagare och ett omfattande polisarbete för att utverka en fällande dom.

Problemet är att det inte finns utrymme i lagstiftningen, där man betänker könsdriftens inverkan för att man råkar befinna sig i en situation där det blir tal om att utöva sexuella handlingar människor emellan. Här finns ett stort glapp mellan dagens sexualkunskap och de steg som leder fram till att två människor närmar varande med sexuella avsikter. Dagens sexualkunskap är mycket inriktat på att sex leder fram till att barn avlas fram. Gissningsvis är det så att bara en bråkdel av de sexuella handlingar som utför människor emellan är avsedda att avla fram barn. I dag är sex ett nöje för många människor. Fantasier om sex och hur sex kan utövas på dv olika tänkbara och otänkbara sätt och metoder är områden för oändliga förgreningar och läggningar.

Drivkrafterna att utföra sex har alltså två grundläggande förutsättningar. Delvis rent praktiska, dv för att täcka behovet av att skapa en avkomma och så som nöje och förströelse. Sen har dessa drivkrafter en manlig och kvinnlig sida där motiven för att utföra sexuella handlingar enormt spridda utrycksformer. Söker man utanför de konkret sexuella drivkrafterna vad gäller manligt och kvinnlig, så är nog den kvinnliga drivkraften mer i grund och botten en längan och förhoppning om att bli sedd, åtrådd och bekräftad, medans mannen kanske har en mera prestations baserad dito drivkraft.

Nu finns det en risk att detta inlägg blir allt för mycket baserat på den heterosexuella samhällsnormen. Men i ett homosexuellt förhållande finns det rimligen en part som agerar mera kvinnligt och en part som mer intar det manliga rollen i den sexuella relationen.

Ska man kunna konstruera en mera rättvis lagstiftning bland dessa utmaningar, bör man lägga mycket mera focus på de drivkrafter som förespeglade den uppkomna sexuella relationen.

Har te x svårt att tänka att två jämställda människor som planerar skaffa barn, utför sexuella övergrepp mot varandra. Däremot kan den part i en sexuell relation som hamnade där i längtan av att bli bekräftad och sedd lätta kan falla offer för sexuella övergrepp. På något sätt går man in i en sexuella relation som ett form av underställt offer, som i sin längtan av uppmärksamhet missar viktiga steg under uppbyggnaden av ett ömsesidigt respektfullt partnerskap och hamnar därför i ett underläge, som i stundens hetta skapar en miljö där övergrepp sannolikt kommer att utföras på det ena eller andra sättet.

Det är på något sätt självklart att mannen har sexualdrifter och nästan förväntas att utföra dessa i tid och otid. Men när det kommer till den kvinnliga delen av befolkningen pratas det kanske inte lika mycket om könsdrifter. Visserligen har Mia Skäringer givit ut en bok som behandlar ämnet. Men här är det nog många som missar poängen med denna bok. Kvinnlig lust och kvinnlig kåthet är ämnen som tabubeläggs. Därför blir det möjligt för en domstol att anklaga en kvinna för att vara utmanande klädd och därför dömer till en våldtäktsmans fördel i ett uppmärksammat mål. Men här handlar det egentligen om ett samhällssystem som inte klarar av att hantera de kvinnliga könsdrifterna. Är man sugen på att träffa en man som kvinna, då är det naturligt att klä sig på ett sätt som attraherar mannen. Ren och skär logik. Möjligtvis skulle man döma en kvinna som inte utnyttjar de möjligheter de besitter via sin könstillhörighet för att få sina behov uppfyllda. Ur ett strikt samhällsperspektiv så skall lagstiftningen gynna handlingar som ser till att befolkningstakten upprätthålls.

Kåta kvinnor skall locka till sig kåta män och vice versa. Det är så hela mänskligheten är uppbyggd.

Sammanfattningsvis måste lagstiftningen kunna urskilja de grundläggande drivkrafterna där människor väljer att utföra sexuella handlingar mellan varandra. Är drivkraften ren och skär ömsesidig sexuell upphetsning, bör det rimligtvis inte uppstå några som helst problem. Finns det däremot andra drivkrafter som egentligen inte handlar om sexuell upphetsning eller där den ena parten inte riktigt kunnat gjort sin vilja rättvisa, då går det med största säkerhet att spåra problemen i relationen under tiden då de grundläggande drivkrafterna att ingå en sexuell handling utfördes. En lagstiftning som respektera och betänker de manliga och kvinnliga drivkrafterna att utföra sexuella handlingar är av vikt för att en 100% jämställd lagstiftning, skall kunna hantera utmaningar som utförs i sexuella relationer mellan människor. Att reducera allt till en samtyckeslag känns orealistiskt och en kraftfull förenkling av något som i grunden är komplicerat och komplext till sin natur.

När det sen kommer till att utforma sexualundervisningen i skolan, bör man kanske focusera mer på vilka drivkrafter det kan finnas för att ingå en sexuell relation. Att lära sig att läsa av kvinnlig och manlig lust att utöva ömsesidiga respektfulla sexuella handlingar, när man sas är i stundens hetta. Lära ut att sökande efter bekräftelse är ett riskbeteende när det kommer till sexuella realitoner, oavsett vilket kön man tillhör. Att det aldrig kan leda till att man får bättre självkänsla av att utsätta sig för riskbeteenden. Det är bara genom en ökad självinsikt och via att satsa på ömsesidiga respektfulla relationer till sina parters, man kan bygga upp en stärkt bild av sig själv.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: