Kan öst och väst enas?


På något sätt verkar det som att ett enande mellan öst och väst är betydligt svårare än dito syd-nord. Antagligen finns det bara ett syd-nord som misslyckats med sitt enande och det är Nord och Sydkorea.

När det kommer till relationen öst-väst hamnar vi genast i ett frostigare landskap.  Vad som har att göra med vädersträck och vad som har att göra med tillfälligheter och kanske andra omständigheter, blir säkert ett ständigt område där spekulationen alltid kommer att ha en stor inverkan.

Men tittar men i vår direkta omgivning har vi faktiskt exakt samma utmaning. Hatkärlek i öst-väst relationer och nord-syd relationer är av en helt annan karaktär. Vi Svenska har alltid haft en varm förkärlek till t ex Tyskland, om man väljer att beskåda relationen ur ett 500 år perspektiv. Dock med några undantag när vi var där under ett 30 årigt krig o.d. Men vi har i omgångar varit i Tyskland och hämtar drottningar etc. Några sådana har vi aldrig fått från Danmark, Norge och Finland. Den huvudsakliga relationen med dessa länder har ofta skett via gevärskulor.

Nu kan säkert den kritisk tänkande individen säga att det är normalt att man gnabbas med sina grannländer. Visst är det så. Men tittar man ur det globala perspektivet är all krig och lånvariga konflikter ofta ett resultat av att man speglar relationen länderna emellan i ett ost-väst perspektiv. Det första som kommer upp ur det lite bredare historiska perspektivet är Frankrike-Storbritannien. Såklart är det den stora spänningen i Europa som bäst beskriver laddningen länder och människor emellan, där man ur alla perspektiv kan sätta rubriken ”Konflikt baserad på relationen öst och väst”. Bygger man en Järnridå, så bygger man inte den i syfte att avgränsa nord-syd utan här faller valet på öst-väst. Går man över till att hantera relationens öst-väst, när det kommer till olika religioner så ser vi även här an kamp mellan öst och väst. Muslimer och Kristna har byggt upp en mental Järnridå som skapar en tänkt linje som vinkelrät klyver Jordkoltet ungefär där Istanbul är beläget.

I takt med att den fria Världen så som vi idag känner den växer fram efter det andra Världskriget under 1900 talet, skapas en Global Världsbild där två politiska ideologier skapar ett Jordklot som odlar samhällen utifrån olika logiker. Människor växer upp och ser sig själva, sina samhällen och sin egen unika Världsbild växa fram.  Här vill jag prova på att så en tänkbar orsak till varför samhällen blir som de blir. Det är inte en människas syn på sig själv och sin omgivning som skapar en individ, utan det är samhällets reaktion och agerande på hur individen förväntas vara som skapar den bild som individen anser sig vara. Ur ett strikt ideologsikt perspektiv är detta ytterst intressant. Den fria västliga Världens människor har nu  i generationer lärt sig att leva under frihet. En frihet som nu kan adresseras flera generationer bakåt i tiden. Samhällets syn på individen i Väst är generellt (Visserligen kraftfullt varierande) att det är frihet som gäller. Tar vi sen ett raskt kliv i östlig riktning ser det mycket annorlunda ut. Här kanske människor säger sig vara fria. Men om man inte vet vad frihet är och själv vuxit upp i ett samhälle där människor i genrationer varit ofria, då är det inte lätta att förstå vad frihet egentligen innebär i from av ansvar och kamp. Det är inte lätt att kämpa för något som man inte vet vad är..

Exempel på detta ser vi i Syrien, Ukraina, Ryssland, Kina och säkert finns där några stackars frihetskämpar i Nordkorea och Kuba. Åter till den inledande frågan, kan öst och väst enas? Vi får nog börja med att acceptera att de stora striderna här på Jordkoletet sker i ost-västlig riktning.  Kanske har det något med Jordens rotation att göra. Eller kanske beroende på de olika tidzonerna som obönhörligt klyver Jorden.

Kokar man ner allt detta till fast substans så ligger det i skrivandes övertygelse att det handlar om den relativa graden av frihetsomständigheter, som en individ upplever sig leva under. Skall man lägga till ytterligare en beståndsdel så handlar det också om en individs förmåga och dennes medel att utföra sin frihetskamp och hur väl denne lyckas i sina strävanden. Lite tillspetsat kan man säga att denna frihetskamp har utvecklat samhällen positivt fram till den linje som utgjordes av det som tidigare var Järnridån. Öster om denna linje befinner sig människor på en lägre nivå av individuell frihet och fortfarande inte är i besittning av redskap att köra igång frihetskampen fullt ut.

Vi ser sådana kamper i Syrien, Ukraina, Egypten etc. Men beskådar man dessa strider, tenderar dessa att ha fler olika fronter. Strider som utvecklar sig att vara av multifrontsformat, är ofta strider som egentligen handlar om att människor vill uppnå individuell frihet. Man kan kanske säga att ledare för ett land som har ett folk som vill uppnå frihet från ledaren, har tagit första steget mot att vilja påbörja sin individuella frihetskamp. Att störta dessa ledare får agerar metafor för folkets längtan efter att få påbörja sin vandring mot ökad individuell frihet. Men efter ett tag märker den frihetstörstande befolkningen att frihet inte är ett statiskt tillstånd. Kim Jung Un anser sig te x vara en frihetskämpe. Fick Putin uttala sig i frågan skulle han nog gärna anse sig tillhöra denna skara människor. Det är här de stora missförstånden ofta föds. Problemet uppstår så fort man låter någon annan sköta sin individuella frihetskamp. Faktum är att Amerikas ytterst liberala syn på alla rätt att kunna försvara sig med handeldvapen, i grunden vilar på att alla fria individer skall kunna försvara sin framväxande individuella frihet. Det är faktiskt grundbulten i Amerikas frihetsförklaring. Det är stora tankar utförda av stora tänkare. Idag skulle kanske denna frihetsförklaring sett lite annorlunda ut. Men faktum är att en stat kan kalla sig hur fri som helst, men känner inte sig befolkningen fri, är det ingen frihet. Viktigast av allt är att befolkningen skall känna sig vara i besittning av medel och kunskap att hela tiden framgångsrikt kunna utföra denna frihetskamp. Idag faller kanske inte första tanken på ett tillgripa vapen. Men ser man på de länder som gör sitt bästa för att tillskansa sig en framväxande frihet, hade det inte varit fel att slänga ett öga på Amerikas frihetsförklaring.

Så, vad blir då svaret på om öst och väst kan enas. Ja, såklart är det så. Men då måste människor i öst och väst ungefär uppleva sig vara på samma nivå ur ett frihetsperspektiv, men dit har vi kanske många generationers vandring framför oss…

12 svar

 1. ”Vi får nog börja med att acceptera att de stora striderna här på Jordkoletet sker i ost-västlig riktning. Kanske har det något med Jordens rotation att göra. Eller kanske beroende på de olika tidzonerna som obönhörligt klyver Jorden.”

  Stånk. Din analysförmåga om sakernas förhållande ligger på en 3-årings nivå. Eller så har du båda balkarna i ögonen…

  Om du tar in några andra parametrar i ditt tänkande skulle helt andra scenarion träda fram, annat än att det beror på jordens rotation att det uppstår konflikt…

  Vi tar en, ganska stor parameter: 85 procent av all världshandel sker i dollar mellan länder. Länder handlar inte med sina egna valutor direkt utan – de använder dollar mellan sig när de ska betala. Det betyder att nästan 85% av världens handel måste gå genom New York och USA:s centralbank, FED. Det är mao så centralstyrt det kan bli (Marx hade rätt när han sa att banksystemet är mer centraliserat än kommunismen).

  Psykopaten Putin är precis som alla ledare med maktbegär en spelare som vet hur att spela spelet. Putins Ryssland besitter enorma mängder gas och olja och är idag världens största oljeproducent och världens största oljexportör. Dessutom är Ryssland idag världens största exportör av naturgas. Ryssland har dessutom blivit en av USA:s allt viktigare livlinor vad gäller olja och skeppar nu 100 000 fat olja om dagen till USA. Putin sitter således med trumf på hand.

  Putin vet också att dollarhegemonin håller på att bryta ihop. BRICS-länderna lägger ut egna fiberkablar på havets botten och skapar ett eget datahandelssystem så de slipper gå via New York och FED när de ska göra sina handelstransaktioner. De håller på att gå ifrån dollar som valuta att handla med, vilket ur USA:s synvinkel ses i det närmaste som en krigsförklaring. Utan dollar kommer USA inte längre vara den supermakt de vill vara. De kommer helt enkelt inte ha råd.

  Detta vet psykopaten och spelaren Putin. Varför skulle han vilja ha betalt i digital drömkonfetti från FED som inte har något värde?

  Allt fler länder överger dollar som betalningsmedel. Sydkorea har ingått avtal mellan Indonesien och Australien att använda ländernas valuta istället för dollar. Till och med självaste Bank of England har ingått en clearingdeal med Kina av alla länder!

  Vad gäller frihetsperspektivet som du försöker avhandla i sista stycket i ditt inlägg. Hur fria är vi egentligen i väst om all handel måste ske med dollar? Du som alltid förespråkar fri handel. Om all handel är kopplad till en kärnvapenmyntfot, är vi fria då? Anser du att med bakgrund av ovanstående fakta, att det finns en fri valutamarknad?

  Som Henry C K Liu uttryckte den i Asian Times:

  ”World trade is now a game in which the US produces dollars and the rest of the world produces things that dollars can buy.”

  http://henryckliu.com/page2.html

  • Hej Peter
   Med allt detta sagt borde du ta en funderare över vad det är för tankar och ideologier som skapat denna unika position i Världen åt USA.. Varför sker så stor del av Världens handel i dollar?

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Som sagt, den digitala drömkonfettin kallad dollar är idag knuten till kärnvapenmyntfoten. Du borde kanske ställa dig frågan vad som händer med de länder som de senaste 40 åren vägrat handla med dollar i sina handelstransaktioner. Googla lite så kanske du lär dig något.

    Varför ska ett enda land i världen diktera övriga länders handelsvillkor? Du svamlar ju om frihet och liberalism och yada yada. Sanningen är den att du är så fullkomligt förblindad av den ena sidan av myntet, det som skiner och bländar dina ögon att all annan information om sakernas förhållande blir omöjligt för dig att ta in.

   • Hej Peter
    Jag tycker att du skall svara på frågan vad det beror på att ett enda land kan diktera övriga länders handelsvillkor? Vad tror du att det beror på?

    Hälsningar
    Roger Södervall

 2. Du läser uppenbarligen inte vad jag skriver så jag tar den korta versionen och citerar Henry CK Liu:

  ”World trade is now a game in which the US produces dollars and the rest of the world produces things that dollars can buy.”

  Där har du svaret.

  • Hej Peter
   Säkert ett jättebra svar. Men det verkar som du svarat på någon annan fråga än den fråga jag ställde till dig. Jag frågade dig vad du tror är orsaken till att USA har den positionen i Världsekonomin som gör det möjligt för landet att diktera handelsvillkor? Varför du tror att en stor del av Världens handel sker i Dollar? Vilka ideologiska och humanitära grunder ligger i botten på detta frihetens land?

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Spelar antagligen ingen roll vad jag svarar. Du lyssnar inte därför att du har bestämt dig för att inte lyssna.

    Här är ett svar till varför USA dikterar världens handel och varför den sker i dollar. Läs Michael Hudson, ekonomiprofessor på självaste Wall Street. Förövrigt lämnar fler och fler länder dollar som handelsvaluta. Hur kan det komma sig tror du?

    http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/article1010801/EU-goumlr-vad-USA-ber-dem-att-goumlra.html

   • Hej Peter
    Det inlägg du kommenterar är ett inlägg som försöker belysa en nations utveckling i förhållande till dess syn på frihet. Hela min ideologiska övertygelse vilar på tron att en nations välbefinnande alltid ligger i paritet med var den enskilde medborgarens befinner sig i sin personliga frihetskamp, och dennes förmåga att succesivt utföra sin kamp för individuell frihet. Jag ser det därför som en naturlig utveckling att det är USA som står som förebild för Världens fortsatta utveckling. Det är inte Ryska Rubel eller Nordkoreansk valuta som leder Världen framåt. Det ser jag som en naturlig utveckling på precis samma sätt (Men på andra sidan av frihetsskalan som heter ofrihet) beroende på att folken i dessa länder har en mycket liten eller stort sett ingen frihetsutveckling överhuvudtaget.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 3. Korrekt. Det är inte Ryska rubel eller NordKoreansk valuta som leder världen framåt. Förörvrigt alltid lika festligt när du och dina gelikar alltid drar fram det röda kortet som alltid är ett lika dåligt som korkat exempel. När argumentationen tar slut halas det röda kortet fram som om det bara finns två vägar att gå. Skärp dig!

  Ställ dig istället frågan varför fler och fler länder överger dollar som världshandelsvaluta. Är det för att dollar som världsvaluta inte längre har något värde? Är det för att USA har skurit köttet från sin egen ekonomiska rygg för att finansiera bröd och skådespel för att hålla folk nöjda? Är det för att världen synat bluffen och vet att USA är en pank nation, på gränsen till statsbankrutt och som inte ens kan upprätthålla en långsiktig konflikt ekonomiskt? Är det för att världen vet att USA och Wall Street sitter på en derivatpyramid om 600 biljoner dollar och som man raseras vilken dag som helst som man inte längre har förtroende för dollar? Ja utom du och de ”ideologiskt övertygade” då förstås.

  Jag undrar om du verkligen är ideologiskt övertygad eller om du helt enkelt är hjärntvättad? En fråga som du naturligtvis inte kan svara på…

  • Hej Peter
   Efter att läst alla dina kommentarer till detta inlägg, får jag känslan att du konsekvent värjer dig från att ta en ideologisk diskussion. Inlägget skrevs med målsättning att sätta fokus på en nations utveckling av ekonomiskt välstånd och sociala värden i förhållande till den individuella frihetsutvecklingen.
   Två av mina kommentarer är utformade som direkta inbjudningar, där du kunde torgföra din syn på frihet och frihetsutveckling.
   Då utvidgar jag min frågeställning till att även omfatta Wall Street, och hoppas på så sätt att du skall ledas in på en ideologisk diskussion. Vad tror du det beror på att ett land lyckas få en börs, likt den börs på Wall Street som kan sitta på en /enligt dig/ derivatpyramid som omfattas av 600 biljoner dollar?

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Herregud, du fattar verkligen inte.

    Att ett land lyckas få (obegripligt nog) en börs på Wall Street sitta på en derivatpyramid på 600 biljoner dollar beror ju på att det finns gott om nyttiga idioter och ”ideologiskt övertygade” att gå in i just detta pyramidspel. Du är ju en av dom och du och precis som alla vi andra kommer förlora big time när pyramidspelet briserar, vilket alla pyramidspel gör när det inte längre kan lura till sig fler nyttiga idioter.

    Om vi nu ska återknyta till Ukraina är det bara är en fråga om att utöka den monetära basen. Det är vad spelet om Ukraina handlar om. Den som sett lydhunden Carl Bildt de senaste veckorna har det väl aldrig varit så tydligt vad det egentligen handlar om när han svävar på målet och tycker Svoboda är ett trevligt gäng att samarbeta med då de är med EU och mot Putin.

    Att världen fortfarande i majoritet går med på dollar som världsvaluta beror ju på den gisslansituation som uppstått och att amerikanarna fått en ”free ride” genom att bara hitta på dollar från luften och tvinga andra länder att använda dollar i handeln mellan varandra. Du i din ”ideologiska övertygelse” kallar det frihet. Jag kallar det dollarimperialism…

    I din värld finns således antingen dollarimperialism och kommunism. Du har valt det förstnämnda och visst, det är förståeligt. Men om man orkar tänka några varv till förstår man att din väg aldrig någonsin kan leda till verklig frihet då den i sin uppbyggnad bygger på att förslava människor till skuld. Och det tänker jag aldrig någonsin förlika mig med.

    Ska vi leva i verklig frihet måste vi gå en annan väg. En tredje väg. Bort från politisk diktarur och bort från ekonomisk skuldförslavning.

   • Hej Peter
    Alla imperier Världen någon gång skådat har på det ena eller andra sätter börjat som små tankefrön. Ett imperie är frukten av mer eller mindre produktiva funktionella grundstenar. Grundstenar som kan bygga funktionella social samhällen som skapar värden. Man kan inte skapa som du uttrycker det Dollarimperialism om man inte först på något sätt bygger upp ett samhälle som kan genera stora bestående värden på alla plan. För att kunna skapa den typ av enorma värden som USA bevisligen kan skapa krävs att en befolkning har grundläggande frihet. Beskär man friheten hos en befolkningen stannar värdena i maktstrukturen. Eller så som det ofta sker i länder som inte skapar förutsättning för att människors frihet skapas, nämligen att värden inte generas överhuvudtaget.
    Det är därför som te x Putin agerar som har gör i Ukraina. Skulle Ukraina fortsätta på den väg de påbörjade i vintras, fanns det en uppenbar risk att landet på egen hand skulle börja generera värden som en succesivt befriad nation, med en befolkning som själva utför sin frihetskamp.
    Här har vi synliggort mina drivkrafter för att vilja bekämpa vänsterpolitik och socialism. Förstår du nu kanske varför denna blogg heter som den gör.

    Hälsningar
    Roger Södervall

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: