Miljöpartiets syn på tillväxt – Hot mot frihet, välfärd och nya jobb


Kanske är det så att Miljöpartiets nya partiprogam är den mest radikala samhällsidén sedan Karl Marx introducerade sin ism. Här följer ett citat hämtat direkt från det nya partiprogrammet anno 2014:

//;I grunden behöver vårt sätt att mäta ekonomin och värdera framsteg förändras. Vi behöver andra mått på vad som är en god utveckling än traditionell BNP-tillväxt, som bara mäter hur mycket vi producerar och konsumerar. Det handlar om mått som i stället fokuserar på hur människor och miljö mår. Det är uppenbart att ett system inte är hållbart när det som är långsiktigt katastrofalt för såväl samhälle som ekonomi kan vara kortsiktigt lönsamt.

Genom nya mått på välfärd och förändrade prioriteringar kan vi bygga en ekonomi som gör sig fri från beroendet av ständig tillväxt. En del i det arbetet är att verka för en solidarisk fördelning av resurser, som ger ökad ekonomisk trygghet i osäkra tider. Möjlighet till såväl arbete och försörjning som ett hållbart arbetsliv med gott utrymme för tid fri från lönearbete är en viktig del.

Den offentliga sektorn är för sin finansiering i dag alltför tillväxtberoende då den till stor del består av verksamheter med begränsade möjligheter till egen produktivitetsutveckling. Vi kommer sannolikt också behöva nya skattebaser och är beredda att genom skatt öka den offentliga konsumtionen på bekostnad av den privata när det är nödvändigt för att trygga välfärden och samhällstryggheten.;// Slut citat

Omsorgsfullt har man flätat in budskapet i en byråkrat Svenska som kan uppfattas vara svår att utläsa betydelsen utav.  Ska man försöka överföra denna text i klarspråk kan man säga att Miljöpartiet tycker att tillväxt är dåligt för miljön. Man säger också att ett land som har tillväxt inte klarar av att lösa sina miljöutmaningar. Man tycker också att det är dåligt att välfärden är beroende av tillväxt för att kunna utvecklas. Sammanfattningsvis kan man säga att Miljöpartiet är emot tillväxt. Som inte detta var tillräckligt så börjar nu underligheterna på allvar. Man vill öka den offentliga konsumtionen på bekostnad av den privata dito. Här sätter man sig över den fria ekonomins grundpelare, nämligen rätten att fritt kunna bedriva näringsverksamhet. Med hjälp av skattevapnet tänker man beskära den fria företagsamheten. Där alla nya jobb skapas.

Det här handlar om ultraradikala vänster idéer. Detta är så radikalt att det endast överträffas av proletariatets diktatur. Enligt miljöpartiets samhällsvision 2014 skall alltså staten anställa människor som skall bygga solfångare, vindkraftverk och biogasanläggningar. Kärnkraften skall avvecklas och vi svenskar skall kompensera energibortfallet genom att leva energisnålt. Samhället skall inte drivas på ett sätt så att tillväxt skapas. Allt detta skall finanseras genom s.k. nya skattebaser. Man bör kanske fråga sig vem eller vilka företag som skall generera dessa nya skattebaser? Var skall dessa företag få sin energi till driften ifrån? I ett land utan tillväxt lär nog ändå ingen vilja driva företag så det lär kanske inte bli ett problem.. Med denna samhällsvison finns nog bara en utväg och det är att Sverige återigen blir ett bondesamhälle. Vi får helt enkelt se om bönderna på nytt är sugna på att börja bygga skolor, polishus, sockenstugor och fattigstugor.

Bara ett litet räkne exempel vad gäller Kärnkraften:

Idag producerar kärnkraften ca 70 biljoner KW h per år (70 och 12 nollor). Lägger man ner kärnkraften och säger att besparingar skall står för bortfallet lägger men en besparingsbörda på den ca 4 200 000 svenska hushåll på motsvarande 16 666 667 KW h per år. Detta är speciellt intressant då man normalt beräknar att ett Svenskt hushåll årligen förbrukar ca 10 000 KW h per år. Då är det alltså tänkt att industrin skall stå för mellanskillnaden.. Vem är redo att skära ner på sin verksamhet till den grad att dessa enorma mängder energi skall kunna sparas? Eller är det tänkt att vindkraften och solenergin skall stå för mellanskillnaden??? Hur många jobb står på spel i denna rullians? Hur många skall behöva lämna sina jobb??

14 svar

 1. ”Genom nya mått på välfärd och förändrade prioriteringar kan vi bygga en ekonomi som gör sig fri från beroendet av ständig tillväxt. En del i det arbetet är att verka för en solidarisk fördelning av resurser, som ger ökad ekonomisk trygghet i osäkra tider.”

  På vilket sätt är detta ”radikala vänsteridéer”?
  På vilket sätt är det solidariskt att en handfull människor äger jordens alla resurser? Du som alltid påstår att du är för solidaritet, berätta nu för mig varför du tycker det är rätt att ett fåtal ska besitta en sådan enorm makt över den stora majoriteten. På vilket sätt skapar det mer frihet?

  • Hej Peter
   Nu får du faktiskt sluta att fråga om mina idéer. Jag tycker mig vara mycket tydlig i mina inlägg. Vad är det du inte förstår? Berätta gärna lite om hur du ser på saken. Hur vill du göra för att de rikaste skall bli lite fattigare och de fattiga lite rikare? Släpp bomben om dina åsikter… Du säger dig inte vara vänster. Säg något som inte är vänster i dina samtliga samlade kommentarer så här långt… Undantaget ett där du faktiskt var konservativ i överkant… Är de månne så att du är en svävare??

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Jag har ingen anledning att svara på dina inlägg. Det är din blogg och då får du stå ut med att det kommer frågor och kommentarer kring dina märkliga idéer. Jag tycker du har fel i nästan allt och det enda du har att komma med när någon (jag) ställer dig mot väggen är att du kommer med dina autosvar om vänsterslam etc…gääääsp.

    På vilket sätt blir världen mer solidarisk och fri om en handfull människor äger alla jordens resurser?

   • Hej Peter
    Bra. Svara då på frågorna, hur ett växande utanförskap kan skapa ett mera rättvist och jämställt samhälle? Hur får vi färre i Sverige som är rika med fler i utanförskap? Hur skall nya jobb skapas om det inte finns en växande ekonomi?

    Hälsningar
    Roger Södervall

 2. Du är precis som Carl Bildt och kör med härskarteknik. Tyvärr ser och förstår du inte din egen svaghet då du genom att inte stå för och svara inför ditt eget inlägg så gör du dig själv till en platt svarslös pajas.

  Så, återigen.

  På vilket sätt blir världen mer solidarisk och fri om en handfull människor äger alla jordens resurser?

  • Hej Peter
   Jag är mycket tydlig med det jag tror på. Jag tror på frihet, valfrihet, tillväxt, en fri värdeskapade ekonomi, nya jobb, gränslös frihandel, finansierad ekologisk hållbarhet, Genus, demokrati och individens succesiva frihetskamp.
   Kan inte du nu tömma ut din verktygslåda så att jag kan se alla verktygen för en mera solidarisk planet?

   Hälsningar
   Roger Södervall

 3. Ok, du säger att du tror på frihet. Kan du inte då bara förklara på vilket sätt världen blir mer solidarisk och fri om en handfull människor äger alla jordens resurser? Såååå svårt kan det väl inte vara? Om du nu vurmar så mycket för den frihet du kallar för frihet så borde det heller inte vara så svårt att förklarar hur friheten blir som allra friast om den bestäms av några få människor.

  Kom igen nu.

  • Hej Peter
   Återigen blundar du för verkligheten. Friheten är det som ger alla möjlighet. Om du betänker vad det är som gör de rika, rika och de fattiga, fattigare så handlar det om hur man använder sin frihet, och så finns det fall där man av ideologiska orsaker(Kommunism, socialism) får sin frihet beskuren.
   Ta vilken rik person du vill och tänk efter, om du faktisk inte via dina fria val varit aktiv i skapande av dennes förmöghet. Om du te x tar och lägger fram Mark Zuckerberg och Bill Gates förmögenheter eller varför inte Ingvar Kamprads dito. Tänk hur mycket tid du faktisk lägger framför din dator, kanske sittandes i en IKEA stol. Då är det kanske inte svår att förstå att vissa människor blir rika och vissa kanske lite mindre rika. Det är så mänskligheten under frihet fungerar, man kan välja att leverera, konsumera eller konsumeras. Det är valfrihet.
   Sen har vi det där med tillväxt. Måttet på hur mycket varor och tjänster ett land förmår att producera i förhållande till förgående period. Är till växten 0 har landet inte förmått producera mer varor och tjänster än förgående period. Då behöver man inte koppla på mattegeniet för att räkna ut vad som händer med nya jobb och pengar till välfärd samt åtgärder att förbättra miljön.
   Du pratar om orättvisor i Världen. Svamlar om ekonomisk kollaps o.d. Tillväxt är ett fantastiskt redskap att utjämna globala orättvisor med. Vi har sett uländer som andvänder sig av s.k. mikrolån som faktiskt förmår att skapa tillväxt, så att mycket fattiga länder kan lyfta sin levnadsstandard till en lite högre nivå.
   Du likt alla andra vänstermänniskor sitter fast i ert urgamla tänk och att en utopisk revolution som skall göra att alla människor helt plötsligt blir varandras jämlikar. Det är inte så mänskligheten fungerar. Frihet är det bästa vapnet i kampen för en rättvisare Värld. Att varje människa får redskap att utföra sin unika individuella succesiva frihetskap, utifrån demokratiska grunder där Valfriheten växer fram, är ett incitament som leder till ökat välstånd för alla alltid. Kolla bara på Sverige…

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Hej Roger! Tillväxtkritik har inget med vänstern att göra. Även personer åt högern kan vara tillväxtkritiker. Om du inte tror mig så kan jag tala om att en gång i tiden hade även Moderaterna en av kanske på den tiden Sveriges största tillväxtkritiker. Han hette Staffan Burenstam Linder och skrev en bok 1969 som hette ”Den rastlösa välfärdsmänniskan”. I den kritiserade han tillväxten och menade att den ekonomiska tillväxten leder till att förutsättningarna för vår existens raseras så som luft, vatten, jord, naturskönhet och vår arvsmassa.

    Detta insåg Burenstam redan på 60-talet, och det är synd att tillväxtens gränser inte har fått ett större erkännande trots att åren har gått… Medan blir jorden allt mer förstörd. Tillväxtens begränsningar handlar således inte om politik. Det handlar om vetenskap. Inget kan växa för evigt, särskilt inte exponentiellt. Precis som att prästerna på medeltiden vägrade erkänna att jorden är rund vägrar många idag erkänna att jorden har sina gränser. Så ser naturlagarna ut, oavsett om vi vill det eller inte…

   • Hej Sofie
    Vad tror du det beror på att ingen följde den gode Staffans visdom?

    Hälsningar
    Roger Södervall

 4. Det är fel att säga att ingen följer Burenstams visdom. Annars skulle inte nätverket steg 3 finnas och inte heller transition towns (omställningsrörelsen) som finns i hela världen. Anledningen varför så få vill höra är precis av samma anledning som prästerna vägrade lyssna på Galileo och hans kunskap om att jorden snurrar runt solen och inte tvärt om. Kyrkan skulle förlora makt och inflytande. Tidigare hade de kunnat hävda att allt som stod i bibeln var sanning. Rädslan för att förlora makten över ”sanningen” var det som drev prästerskapet att tysta Galileos nyfunna kunskap. Så är även fallet här. Det finns de som kommer förlora makt i ett samhälle som inte längre är beroende av exponentiell ekonomisk tillväxt.

  • Hej Sofie
   Ingen tillväxt – inga nya jobb. Ingen tillväxt – inga pengar till miljöarbete. Ingen tillväxt – Ingen välfärd. Ingen tillväxt – Ingen arbetstidsförkortning. Vad är det du vill åstadkomma?

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Men tillväxt bygger ju på att jorden kan förse oss med resurser. När den inte längre kan det så uteblir ju också tillväxten. Idag utvinner vi resurser i snabbare takt än vad jorden hinner reproducera. Därför behöver vi en ekonomi som tar hänsyn till jordens förutsättningar istället för att jorden ska anpassa sig till ekonomin. Om vi rubbar ekossystemen så rubbar vi också förutsättningar för att bygga upp en välfärd. Vi är alltså i alla högsta grad i beroende av hur jorden ”mår”.

   • Hej Sofie
    Ditt sätt att angripa problematiken är inte hållbar. Vi har både att skapa en rättvisare planet och samtidigt visa respekt för miljö och ekosystem. De stora miljöbovarna finns att hitta där tillväxten är som lägst här på jorden. Att angripa denna utmaning genom att angripa tillväxten är att kapitulera inför kampen för rättvisare planet. Vägen till en både rättvis och hållbar planet går via att fattiga länder lär sig att skapa tillväxt. Då först kan miljön bli bättre sett ur ett globalt perspektiv. Vi i Sverige och Europa har precis tagit oss igenom den nedskräpande välfärdsbyggande 100 års perioden. Nu är det Asien, Afrika och Sydamerika som står på tur att bygga sin välfärd. Kanske behövs även här 100 år av nedskräpning. Som sagt, utan tillväxt – ingen välfärd och inget miljöarbete.

    Hälsningar
    Roger Södervall

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: