En kamp utan vinnare


De senaste veckornas fackliga strid där Almega och SEKO tagit strid om Veolias personalpolitik. Det handlar om är en strid utan vinnare. Veolia har tagit första steget mot en oundviklig utveckling av arbetsmarknaden där löner och villkor måste bli mera dynamiska. Den gamla fackliga metoden att bygga upp betonghäckar runt arbetsmarknaden tillhör det förgångna.

Industrialismen är för länge sedan båda död och begraven. Fackförbunden gräver skyttegravar i en tid då det moderna samhället krigar med drönare.

Arbetsmarknaden bör inte vara en kamp, det bör i stället handla om avvägning. Anställningsvillkor och löner är inte en fråga som skall hanteras av gråa byråkrater. I grunden hittar vi här en mycket storslagen ideologisk kamp som handlar om individens frihet.

Under Industrialismen lyckades den mänskliga frihetens motståndare (Vänsterkrafterna) övertyga människor att det nog vara klokast att inte känna sig fri. Det var bättre att offra friheten för att istället gå i hop och bilda en stor grå massa som med röda vimplar, plakat och väckelsemöten. Man skulle gräva ner sig i skyttegravar och kriga mot den hemska kapitalismen. Som vanlig människa skulle man offra sin frihet och överlämna den åt eliten att förhandla om löner och anställningsvillkor. Det enda som skiljde detta tänk från hur Karl Marx ville att kommunismen skulle fungera var i Sverige den blodiga revolutionen.

Vi vet idag att den kamp som Karl Marx villa att folk skulle utkämpa inte bär några vinnare i sitt sköte. Men kapitalismen fortsätter att skapa värden. På en punkt däremot har mänskligheten stora kliv att genomföra och det är på området mänsklig frihet. Vill man förminska det människliga tänkandet till att handla om en kamp mellan Almega och SEKO så låt det vara.

Det händer alltid något när mänsklig frihet tar ett steg framåt. Det som sker är inte allt för sällan en udda kamp. Men det händer något, något som i förlängningen alltid leder till en positiv utveckling. För skrivande står inte kampen mellan Almega och SEKO, kampen stå mellan SEKO och mänsklig frihet. Frihet att själv råda över sitt liv.

Idag precis som under industrialismens födelse kan människor välja en annan väg. Den styrka som gruppen ger en annan människa är lite som att kissa i byxorna en kall vinterdag. Varmt och sköt under en tid, men sen kommer kylan 10 gånger värre. För när allt kommer om kring är man bara en enda människa med ett liv att förvalta. Liberalismen blir ofta och felaktigt av vänsterkrafterna kallat en ideologi som endast tjänar de som redan är rika. Men förhållandet är det motsatta. Den som kämpar för sin individuella frihet på alla plan blir ofta rik. Det finns absolut inget som säger att denna frihetskämpe på något sätt skulle vara asocial. Snarare tvärt emot.

Hundra år efter Industrialismens födelse står vi nu inför ett nytt sekel. Vänsterspöket piskar upp samma hemska nidbild över mänskligheten som skall akta sig för kapitalismens hemskheter. Samtidigt gör dessa vänsterkrafter allt för att behålla den förminskade lilla gråa vänstermänniskan i sina klor. Man vill behålla makten över människan och beskära den på sin individuella frihet. Målandes upp en bild som säger att frihet är ändå inget att ha.

Men vad fick vi ut av Marxismen och dennes vänstersyn av samhället? Utanförskap, utslagning, fattigdom, krig och mänskligt elände. Kanske är det så att av de länder i Världen som fick smaka på vänsterspöktes våld, klarade sig Sverige relativt bra. Så när som på 25% av befolkningen i utanförskap, 1300 miljarder i statsskuld och Europas högsta skatter, så klarade sig landet lagom hyfsat väl. Kanske just för att Sverige är landet lagom så klarade vi oss väl. Allt under mottot; Gör man allt lite si så där mycket av allt, så går åtminstone inget precis åt pipsvängen.

Marxismen fick hundra 100 år  av mänsklig evolution. I rimlighetens namn borde nu Liberalismen få 100 år. Det känns inte mer än rätt…

30 svar

 1. ”Fackförbunden gräver skyttegravar i en tid då det moderna samhället krigar med drönare.”

  Med drönare menas hunsade arbetare på en arbetsmarknad helt dikterad på företagens villkor. Du har rätt i en sak, det är en strid utan vinnare för de riktigt stora segrarna gör man bara tillsammans. Och där är och kommer du förbli du tämligen ensam…

  • Hej Peter
   En frihetskamp börjar alltid hos individen. Vänsterideologierna säger att man lättare blir fri genom att vara tillsammans. Det finns nog ett och annat som pekar på den direkta motsatsen. Ta bara den moderna människans syn på äktenskapet som ett exempel. Man blir aldrig fri genom att vara beroende. Här har vi den ideologiska kärnan. Min övertygelse är ett den fria självständiga människan som själv styr över sitt liv, är den bästa partner att bedriva sin egen frihetskamp tillsammans med.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Du är så tramsig Roger. Om du tror att du är starkare ensam på en öde ö än tillsammans med andra som med gemensam styrka kan överbrygga svårigheter så är du mer än lovligt obegåvad.

    Apropå friheten för den ”moderna” människan inom äktenskapet så har ju regimen Reinfeldts politik de senaste 8 åren gjort så att inkomstklyftorna mellan män och kvinnor har ökat så frågan är ju om det där ”oberoendet” blir så särskilt oberoende med den förda högerpolitiken…

   • Hej Peter
    Återigen sätter du fingret på en djup ideologisk debatt utan att kanske ens vara medveten om den. Det du beskriver som samhällsklyftor är egentligen samhällelig mångfald. Vi ser idag att fler och fler människor lämnar ett utanförskap. Människor återinträder i statistik och samhälle. Det beror på vad jag kallar marknadsavvägning. Det handlar om att välja ideologisk väg. Det handlar också om att välja en politik där fler och fler blir sysselsatta. Vill man dra det till sin spets kunde det mycket väl handla om den fackliga kamp som bedrivs av SEKO. Betonghäckar som ställs mot dynamik. Betonghäckar som delar, begränsar samhället och i förlängningen leder detta till utanförskap och enorma samhällsklyftor.
    Om en ökad lönespridning infördes idag, med kanske bara ett fåtal procent, skulle det leda till 10 000 tals nya jobb på direkten (Som du vet gillar vi borgare en politik som leder till fler jobb, till skillnad från dina västerpolare). Detta motsätter sig Betonghäckarna i facket. De vill ha det till att lönespridning leder till lägre löner för dem som jobbar. Vilket är helt befängt, det var länge sedan Sverige så långvarigt haft så höga reallöneökningar som under alliansens 8 år vid makten. Långt över de 2% som motsvarar vad de fackliga kollektivavtalen ger sina medlemmar i löneökningar. Lönespridning behöver inte nödvändigtvis handla om de lägre lönerna utan även när de högre dito skall höjas. En ökad lönespridning skulle gynna dem som redan har ett jobb att förhandla om sina löner på ett mera kreativt sätt. Typ, nu när min kollega har fått så mycket mer i lön vill även jag ha högre lön.. Arbetsgivarens mardröm.. Samtidigt som det skulle sänka trösklarna för dem som tar första steget i sina försök att få fäste på arbetsmarknaden.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 2. Jag måste ändå ge dig cred Roger för att du står för din idioti. Att du öppet försvarar det korkade med ökade klyftor och utslagning.

  Och nej, sittande regim kommer förlora valet på den fråga den en gång vann valet på. Arbetslösheten är de facto högre idag än 2006. Att du efter 8 långa år fortfarande inte kan erkänna det vittnar om en monumental oförmåga att ta in verkligheten.

  Att sossarna kommer misslyckas med jobbpolitiken även dom är en annan fråga…

  • Hej Peter
   Du står du alltså bakom den vänster politik som slog ut 25% av befolkningen ut ur samhället, samtidit som man gjorde allt för att dölja misslyckandet genom s.k. friserad statistik. Eller hur vill du göra för att minska klyftorna i samhället? Vi borgare gör något åt saken, 250 000 färre i utanförskap. Vad vill du göra? Avskaffa tillväxt…?

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Var någonstans påstår jag det Roger? Som alltid när fakta läggs upp så går du till motangrepp genom lögner och felaktiga påståenden.

    Jag noterar än en gång att du blir nervös av att sanningen nu har kommit ikapp både dig och regimen Reinfeldt. Reinfeldt kommer förlora valet pga av de inte lyckats med jobbpolitiken. Arbetslösheten ÄR (för tusende gången) högre idag än 2006. Försök fatta det.

    Och du har rätt, ni borgare försöker göra något åt saken. Men det blir faktiskt inte bättre, utan bara värre. Klyftorna HAR ökat under regimen Reinfeldts tid vid makten. Du kan försöka frisera bort detta faktum hur mycket du vill men väljarna har genomskådat bluffen.

    Och så har vi FAS 3. Inte ens FAS 3:s skapare Littorin tycker längre det var någon bra idé. Men du står fast vid detta monumentala misslyckande och du menar till och med att FAS 3 är något jättebra. Hallå, släpp sargen Roger…

   • Hej Peter
    Inlägget heter som bekant ”En kamp utan vinnare”. Du biter dig fast vid att arbetslösheten är högre idag. Men så är inte fallet. Lägger man till de 200 000 fler som fanns i utanförskap 2006 och räknar om befolkningsökningen o d, så var arbetslösheten 2006 ungefär 8,8%. Räknar man sen de som idag befinner sig i sysselsättningsåtgärder (Så som te x fas 3) på samma sätt som man räknade 2006 var arbetslösheten då ca 13,8%. Det är kanske även för dig dax att släppa sargen.
    Man brukar säga att det block som har grepp om den ekonomiska politiken är de som ofta vinner valen. Men att vinna makten 3 gånger på raken är statiskt och faktiskt oerhört svårt. Tittar man på kurvan för 2010 och jämför med årets kurva så här långt ligger alliansen bara 1 eller möjligvis 2 procentenheter efter de rödgröna vid valdagen. Det som talar för alliansen är att vi har större övertag i den ekonomiska frågorna kontra 2010. Men o andra sidan ligger vi fler procentenheter under de rödgröna idag om man jämför med samma tid 2010. Sannolikt så mycket som 13 %. Men det kommer en spurt i augusti, frågan är om den är tillräcklig…

    Hälsningar
    Roger Södervall

   • Vars får du dina siffror från? Har sökt på nätet och jag har då inte hittad de du skriver om. Tvärtom högsta arbetslösheten var vid finanskrisen och före det 2006 7,4% mot nu ca: 8%.
    Ha det
    Christer

 3. Den regim som sitter vid makten behåller väl den om den genomför en bra och lyckad politik? Uppenbarligen anser väljarna att den förda politiken inte är så vidare bra och med ökade klyftor, fler i socialbidrag, en misslyckad jobbpolitik (FAS3) etc så lär domen bli rätt hård från väljarna den 14:e september.

  Det som talar emot alliansen är ju att inte ens alliansen själv tror på sin politik. När före detta moderata partiledare öppet går ut och kritiserar den förda politiken ja då är det bara den mest optimistiske…eller enögde som på allvar tror att det blir en tredje mandatperiod.

  • Hej Peter
   Man kan på mycket goda grunder säga att det är en lyckad politik som alliansen förverkligat. Aldrig tidigare har så mycket pengar satsats på välfärd samtidigt som valfriheten ökat på detta område. Aldrig tidigare har så många på så kort tid fått sysselsättning. Samtidigt som skattesänkningar gjort att landets konkurrenskraft blivit gynnad, till följd att alla fått mer i plånboken, vilket i sin tur har gjort att efterfrågan upprätthållits trots relativt dåliga tider. Den positiva effekten av högerpolitik. Fler som bidrar till att allt fler både får bättre köpkraft och samtidigt blir sysselsatta. Allt fullt ut finansierat och klart. Man får väl anta att detta förbiseende från din sida beror på enögdhet. Eller skall man säga vänsterögdhet…

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Om nu allt blivit så bra, ja bättre än det någonsin varit, varför sviker väljarna då sittande regim? Vill de ha det sämre?

   • Hej Peter
    Väljarna verkar inte förstå sitt eget bästa…:)

    Hälsningar
    Roger Södervall

 4. Marxism är inte kommunism. Marxism är kritiken och förståelsen av det kapitalistiska systemet som det såg ut på 1800talet. Ny ekonomisk forskning visar att det inte finns någon form av att de rika genom sin rikedom skulle göra att låginkomsttagare får en liten del av kakan (Thomas Pikettys bok ”Kapitalet i det 21 århundradet”). .Tvärtom, de rika blir ofantligt mycket rikare och de med låg inkomst får fortsätta leva med låg inkomst.
  Hur fasiken kan en arbetare ensam hävda sin rätt mot en multinationell koncern, det skulle vara intressant om du kunde svara på den frågan?
  Hur kan friheten öka om man förlorar kontrollen över sitt liv och måste anpassa sig till en arbetsgivare som inte har något intresse av hur du har det. Tänk om man är ensamstående med småbarn och arbetsgivaren kräver dubbla skift, du kanske vet att dagis med skiftform är ovanligt. För i din utopi så finns det inga regler att hänvisa till. Sparken blir det om du inte följer kraven och följer du kraven så blir din 3 åring ensam hemma i kanske minst 8 timmar, eller blir sittande på bron till dagiset tills Mor kommer och hämtar.
  Att du tror att det fungerar utan avtal är något som verkligen förvånar mig. Till och med Reinfeltdt tycker att kollektivavtal enligt Svensk modell är bra så vilken avart till Moderat politik tillhör du?
  Din modell av frihet kommer bara leda till att Rika och mäktiga blir fria medans alla andra får stå med mössan i hand bugandes och skrapa med foten.
  Jag hoppas verkligen att facket vinner striden mot Veolia. Det är en kamp om frihet för vanliga människor mot en sketen arbetsgivare som vill rasera deras liv och införa osäkra anställningar där arbetarna får vakta telefonen dygnet runt ifall företaget ringer ut dom. För så är det för dom som har timanställning. Min fråga till dig är om du tycker att om facket förlorar ökar arbetarnas frihet?
  Nog nu
  Ha det

  Christer

  • Hej Christer
   Det är där frihet kommer in i bilden. En fattig är inte fattig för att generna hindrar hen att bli rik. En fattig är fattig för att hen går runt och förfäras över den hemska kapitalismen. Bättre är att försöka utvidga sin frihet genom att köra igång och jobba. Starta en korvkiosk eller dyligt och ansluta sig till den fri marknaden där alla kan vara aktörer. Det är aldrig försent att börja ta till vara sin frihet och utvidga den. Varje dag då man inte tar denna kamp är en förlorad dag i ens liv… Ett rätt beslut idag och du är miljonär snabbare än vad du tror… Varför inte börja reda idag…

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • ”En fattig är fattig för att hen går runt och förfäras över den hemska kapitalismen.”

    Står du för den textraden Roger?

   • Hej Peter
    Lite provokativt kanske. Men det göra jag. Vänstermänniskor blir alltid provocerade av att det går att tjäna pengar. Det handlar om avundsjuka och en frustration över att inte tagit till vara på sina möjligheter i livet. För innerst inne tycker alla vänstermänniskor att det är fult, skamligt att generera vinster och att göra stora pengar. Men en sak är åtminstone helt säkert och det är att den anda vägen till att jobba sig rik, går genom att ansluta sig till det fria marknadstänket och kapitalismens grundläggande idéer. Det måste till att kunna generera vinster som går att vidareinvestera etc.

    Hälsningar
    Roger Södervall

   • Men alla de som inte är egenföretagare hur blir det med deras frihet. Alla har inte lust, kunskap eller förmåga att bli egenföretagare. Skall dom leva ett liv på knä. Det tragiska med borgarna är att dom endast tycker det finns en frihet och det är friheten för kapitalägarna. De förslag du lagt här går endast de rikas ärende.
    Ha det
    Christer

   • Hej Christer
    Det finns absolut inget som säger att man måste vara egenföretagare för att kämpa för sin frihet. Det är hög tid att uppgradera samhällssynen på denna punkt. Den gamla vänstersynen om att arbetsmarknaden består av en kamp mellan kapital och arbete har alltid varit en myt, man är kanske idag även en död dito. Dagens arbetsmarkand är för den som så önskar ett smörgåsbord av multidimensionella möjligheter. Det finns i stort sett bara en väg som leder till begränsade möjligheter och det är om man fastna bakom betonghäckarna som facket vill resa runt arbetsmarknaden. Väl där och man sitter fast. Facket profiterar på att framställa arbetsmarknaden som ett krig. Väljer man den vägen finns helt plötsligt inga vinnare, bara förlorarare som gräver ner sig i 1900 talets skyttegravar..

    Hälsningar
    Roger Södervall

 5. Jisses, vilken jävla kommentar! Du är nog den människa i bloggsfären som har den mest unkna och vidriga människosyn jag stött på.

  De människor som föds, lever och dör på sopberget Smokey Mountain i Manilla är alltså, enligt dig, bara avundsjuka på andra som har ett bättre liv och därför, enligt dig, själva har valt att leva sina liv i fattigdom???

  Du är läskig. På riktigt.

  • Hej Peter
   Alla har vi en frihetskamp att utföra. Även barnen på Smokey Mountian. Sen kan vi alla göra något för att alla skall få det bättre. Men först måste de som agerar, själva ha frihet och handlingskraft… Annars blir allt bara tomma löften och slag i luften… Så som det ofta blir/eller alltid med vänsterpolitik…

   Hälsningar
   Roger Södervall

 6. Semester, kortare arbetstid, föreningsfrihet, rätt till ersättning vid sjukdom, arbetslöshetsförsäkring,pension osv är vänsterpolitik som har ökat friheten för de flesta i Sverige. Dina gelikar har alltid varit mot att arbetare skall få det bättre.
  Det enda du föreslår är att facken skall bort för någon slags börs på arbetskraft(vilket du nog är rätt ensam om även bland Moderaterna), vilket leder till lägre löner, försämrade arbetsvillkor och försämrad arbetsmiljö.

  Dessutom vad gäller avundsjuka, så förväxlar du det med rättvisa.
  Varje gång någon vill ha rättvisa så skriker girigbukarna att det är avundsjuka. I min bok blir det girighet mot rättvisa.

  Ha det
  Christer

  • Hej Christer
   Som moderat kämpar man alltid för individens frihet. Frihet är inte att låta någon annan förhandla om semester, kortare arbetstid, föreningsfrihet, rätt till ersättning vid sjukdom, arbetslöshetsförsäkring, pension osv. För mig är inte frihet 2% mer i lön om året. För mig är frihet att själv råda över mitt liv. Vad gäller rättvisa är det ett förhållande man alltid måste kämpa för, precis som frihet. Hur definierar du en girigburk? Är det inte en person som vågar vara ärlig med sin drivkraft att vilja tjäna pengar? Hur ser dina drivkrafter ut att jobba hårdare för öka dina inkomster??

   Hälsningar
   Roger Södervall

 7. Vänstern har alltid kämpat för individens frihet. Det är därför Sverige har varit ett så bra land att leva i. Det har oftast kommit till genom Riksdagsbeslut. Du är emot det eftersom det har berövat kapitalisterna beslutsrätten i vissa frågor och man får fråga sig om du är emot demokrati.
  Visst är 2% mer i lön frihet. En frihet som gör det möjligt att utnyttja friheten. Annars om en arbetare inte fick några löneförhöjningar skulle det bara vara hem och äta och sova för att vänta på nästa arbetsdag. För så har det varit. Tack vare facket och vänstern har även arbetare kunnat ta del av livets goda.
  Problemet för högern är att ni inte förstår eller inte vill förstå att en arbetare inte har någon möjlighet att kunna hävda sin sak ensam mot en arbetsgivare. Endast gemensamt har man en möjlighet. Återigen visar det att Liberalismen inte klarar av att hantera Maktbegreppet.
  En girigbuk är en egoist som endast har sitt eget för ögonen och inte har någon annan drivkraft än att berika sig själv helst på andras bekostnad då det skänker mest tillfredsställelse. Ofta en drivkraft utan moral.
  Ha det
  Christer

  • Hej Christer
   Likt många vänstermänniskor i Sverige vet du inte vad frihet egentligen betyder. Du likt kanske en majoritet av Svenskarna tror att det man får leverererat av ett fackförbund är det samma som den frihet som vi moderater kämpar för. Så är det såklart inte. Det var länge sedan den politiska striden i Sverige handlade om äkta frihet. Äkta frihet är när individen styr och ställer över sitt liv helt efter egen smak och tycke. När samhället enbart levererar lag och rätt.
   Sverige likt många andra länder valde vänstervägen i början av 1900 talet. Vi Svenskar likt många andra västerlänningar vet inget annat alternativ till denna väg. Man tror antagligen generellt att det inte går att bygga ett välfärdssamhälle med någon annan bäranade ideologi än den som ursprungligen skapades av Karl Marx. Faktum är att Sveriges välfärd är en Marxistisk skapelse. Där man beskär individen till förmån för att eliten skall styra över allmogen. Ideologiskt vänder jag mig mot detta/Det har du säkert redan förstått:)/. Min grundläggande ideologi bygger på att individen skall vara överställd staten. Det skall vara staten som är individens tjänare. Staten skall vara utformad för att jag som individ skall kunna växa mig så stark det bara är möjligt. Det är så Liberalismen är tänkt att fungera. Det är te x därför Sveriges renodlat Liberala parti sköter Sveriges Utbildningsväsen. Liberalism handlar om frihet, men i den bemärkelsen att den vill skapa underlag för att människor skall kunna bli så fria, fritänkande, kompetenta och självständiga som det bara är möjligt. Faktum är att Liberalismens motståndare, socialister och kommunister, är emot betyg, vad tror det beror på? Det beror på en ideologisk vänstergrund som säger att människor inte skall vara fria och självtänkande, utan de skall vara beroende av och underställda staten, som de skall tjäna troget och lydigt. De skall som du köpa att frihet är att ansluta sig till facket och som en snäll liten idiot vara nöjd och belåten med att eliten sköter dina affärer, samtidigt som du skall vara nöjd med 2% i löneökning. Ideologsikt finns stora skillnader på vad som är frihet och frihet. I mina ögon är din s.k. vänsterfrihet en form av slaveri…

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • ”Min grundläggande ideologi bygger på att individen skall vara överställd staten. Det skall vara staten som är individens tjänare. Staten skall vara utformad för att jag som individ skall kunna växa mig så stark det bara är möjligt.”

    Men herregud, hur hjärntvättad är du Roger? Vad är det för babbel om frihet du talar om? Hur gick den demokratiska processen till med genomförandet av FRA-lagen? Hur mycket demokrati och frihet fanns i de besluten? I själva verket var det regeringen och den självutnämnde landsfadern Reinfeldt som körde över din frihet utan att du fick något som helst att säga till om. Tvärtom så stödde du detta innerligt vilket visar att du i själva verket stödjer ickedemokratiska tillvägagångssätt att tvinga på medborgarna något de inte vill ha.

    Inte ens de folkvalda riksdagsledamöterna fick bestämma över sin egen frihet i FRA-frågan utan tvingades rösta på något de inte trodde på. Demokratiskt diktatur är tydligen din variant av frihet.

    Men det är bra att du bekänner färg Roger, att du är för en nattväktarstat. Att du bekänner dig till tokliberalismen och tillber Ayn Rand som din vägvisare. Du blir så mycket enklare att bekämpa då din variant av samhällsmodell bevisligen inte fungerar och dessutom inte appellerar till väljarna längre.

    Din syn på väljarna säger rätt mycket om dig som person då du säger om dem, citat: ”Väljarna verkar inte förstå sitt eget bästa”. Med andra ord, om alla bara följde den store självutnämnde ledaren Fredrik Reinfeldt på den enda vägens politik så skulle allt bli bra. Du fattar verkligen inte hur dumt det låter va?

   • Hej Peter
    Vet inte om jag orkar dra hela historien om frihet kontra kontroll. Du får helt enkelt kolla i mina tidigare svar. Det är nog som så att det finns minst två ämnen du inte riktigt förstår dig på, det ena är Liberalismen och det andra är samhällsekonomi. Det får ursäkta, med det känns verkligen inte meningsfullt att debattera dessa två ämnen med dig. Däremot är du riktigt bra på domedagsprofetior. Har du inte några nya funderingar vad gäller Eurons kollaps?

    Hälsningar
    Roger Södervall

   • Nu är det så att vänstern är för frihet. Högern har alltid varit emot den.
    Liberalismen vill ha frihet men glömmer Makten som gör att för den som inte har en så stark ekonomi att dom är oberoende blir det ingen frihet.
    Så, hur löser du maktproblemet så att alla kan vara lika fria?
    Tja, var det bättre förr när patron bestämde allt och länsman och prästen var till för att ”piska” folk till lydnad. När det var förbjudet för allmoge att klä sig över sin klass vilket var förbjudet i lag. Är det vad du vill återgå till att lagen är till för de bättre bemedlade?
    Tack och lov för vanligt folk blev det till slut allmän rösträtt och då var det för de stora folkflertalet naturligt att välja det som förändrade samhället så att alla fick ta del av den frihet som kom med vänstern.
    Kom ihåg att i liberalismens barndom så var det inte meningen att vanligt folk skulle ha rösträtt då Liberaler inte ansåg att en fattig inte kunde förstå sitt eget bästa. Den synen förändrades med socialliberalismen vilket gjorde att liberaler var tillsammans med socialdemokraterna genomförde allmän och lika rösträtt. Ditt parti som då var Högerpartiet var som vanligt emot liksom dom har varit emot alla förändringar som har gynnat vanligt folk.
    Ja, det du förfasar dig över är föreningsfriheten, det är också en frihet att få välja vilken förening du som individ vill vara med i. Till din fasa kan man även som arbetstagare vara med i facket men du är inte tvungen. För de stora flertalet så är det naturligt att vara fackansluten men det är frivilligt. I fria val väljer man sina styrelser, en röst per medlem. Den rösten lägger man själv på vem man vill. Frågor som berör medlemmarna tas upp på medlemsmöten där enskilda medlemmar kan ta och lägga egna förslag som medlemmarna sedan röstar om precis som dom vill. Det är frivilligt att gå på möten men man har den rätten. Kan det bli mer demokratiskt så säg mig hur?
    Det är ju tragiskt att konstatera att du inte är så fri och kommer aldrig att bli det då du helt klart är emot representativ demokrati som förhindrar din frihet. För det har vi i Riksdagen, så även i Facket. Med ditt resonemang om Facket så gäller samma sak i Arbetsgivarföreningen, Riksdagen och i alla fungerande föreningar som t.ex IF Metall. Så om du röstar i allmänna val eller är med i någon förening så är du för att använda dina egna ord ”en snäll liten idiot vara nöjd med och belåten med att eliten sköter dina affärer” och vara nöjd med vad dina representanter beslutar.

    Ha det
    Christer

   • Hej Christer
    Eller så kör man bara i gång och börjar kämpa för sin individuella frihet. Friheten är individuell. Alla kan kämpa för sin frihet oavsett om väljer att kämpa för den via fackföreningar och låta sosseeliten se till att lönen höjs med 2% eller så kör man igång och skapar sitt fria liv utifrån sin individuella horisont.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 8. Ok, låt oss vara åtminstone överens om att vi inte är överens!
  Ha det

  Christer Andersson
  f.d Gruv.arb

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: