Terrorhot – Skräckreality


Precis på samma sätt som dv olika reality-produktioner lärt oss hur bönder hittar sin kärlek, hur man vuxenmobbar på en avlägsen tropisk ö, lär Muslimska terrorister oss nya dimensioner av skräck.

Den nya schangern skulle kunna heta skräckreality. Muslimska krigshetsare har lärt sig var det moderna västerländska samhället har sin svaga punkt. Den västerländska friheten är något som många har svårt att förhålla sig till. Oavsett hur fri en människa än känner sig så kan alla människor bli rädda. Det är ett faktum som terrorismen vilar på. Det är samma faktum som socialismen och kommunismen vilar på.

Många vill att höger och vänster inom politiken skall dödförklaras. Kanske skall den skalan ritas om för att istället handla om frihet och ofrihet. Kampen för människans frihet måste kanske hamna högre upp på agendan. Ofrihetens rasister, nazister, feminister, kommunister, socialister, religiösa fundamentalister och miljökämpar skall ställas mot partier som kämpar för att upprätthålla den fria människas rättigheter och alla fina värden i det fria öppna samhället.

Kanske beror det på höger och vänstertänket inom dagens politik att vi har en debatt om t ex FRA-lagen, istället för att debattera om hur man bäst försvarar det fria öppna samhället.

Alla kan känna skräck när man tittar på en skräckfilm. Men skräcken avtar kanske när man betänker alla de special designade effekter som har till syfte att väcka skräck hos människor. Låt därför frihetskampen lysa över de Muslimska fundamentalisternas specialdesignade skräckeffekter.

Kampen skall inte var mot terrorister utan för det fria öppna samhället.  

Hur bemöter man då en person med sitt enda mål att angripa det fria samhället och människans frihet? Med gränsvakter, missilsystem och kanoner? Knappast. Det är den reaktionen terroristen vill frambringa.

Det fria samhället må ha sina fel och brister. Det finns kanske någon som t.o.m. vill avsäga sig sin frihet. Men innerst inne vill nog alla ha rätten att själva styra och ställa över sina liv. Man må gå fel ibland, kanske hamnar man i livets träskmarker. Men friheten är nog det sista vi människor vill lämna i från oss.

Partier med frihet högt upp i sin agenda behöver förstärka sin frihetsprofil. Kanske är det så att vi här i väst måste lära oss vad frihet egentligen är. 1900 talet vänsterspår har lärt oss att leva våra liv som förtyckta, när vi trodde oss vara fria. Många idag har inte en aning om vad riktigt frihet egentligen handlar om.

I stort sett allt vi idag åtnjuter i form av frihet, dog våra förfäder för på slagfäten under 1900 talets första hälft. Skillnaden är att vi idag har betydligt mer civiliserade instrument att ta till i den moderna frihetskampen.

      

12 svar

 1. Bra. Kampen skall vara f ö r , inte emot något.

  Kampen skall vara för det öppna samhället.

  Internationellt – att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna skall vara en regel som kan och skall hållas.

  Det kräver att brott mot lagen om de mänskliga rättigheterna skall kunna beivras och behandlas i en domstol.

  Det kräver att en dom i en internationell domstol skall kunna verkställas.

  Vägen dit är lång, svår och krokig. ‘Rule of law’ skall alltså inte bara vara något nationellt utan internationellt.

  En bra början är t.ex. EU. Ett flertal stater som accepterar att leva under samma lag – ”Rule of law”. De flesta EU stater uppfyller kraven nationellt. Det betyder att varje medlemsland accepterar en konstitution som innebär att de styrande institutionerna i ett land också står under lagen. Även regeringar skall stå under lagen.

  Det kräver maktdelning, dvs att lagstiftande och dömande makt är skilda är enligt landets författning.

  Det kräver en statschef vars viktigaste uppgift är att med stöd av den dömande makten tillse att den verkställande makten följer den gällande författningens regler.

  Det leder till det öppna samhället, det leder till ett frihetligt samhälle och det leder till att terrorister bekämpas med lagen och inte med vapen.

  • Hej Per
   En tydligare agenda där frihetsperspektivet lyfts upp, är min utgångspunkt. Välfärden de senaste 50 åren har gjort att frihet näst intill uppfattas som en självklarhet. Ett bra bevis för detta är den handlingsförlamning den fria Världen uppvisar inför terrorhot. Hade det funnits en tydlig insikt hos alla västerlänningar att frihet är något man alltid måste kämpa för, då hade terrorismens verkningar inte fått samma genomslagskraft.
   Är det något vi alla har att lära av denna tid då terrorismen fick mycket uppmärksamhet, så är det att frihet aldrig någonsin få tas för given..
   Den filosofiska frågan är: Dö i kampen för frihet – Eller dödas av de ofria..

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • En tydligare agenda—– Kan du tänka dig att ta upp FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna nu när det kalla kriget är över?

 2. ”Att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna skall vara en regel som kan och skall hållas.”

  Det finns inget land i världen som respekterar lagen om de mänskliga rättigheterna, inte ens Sverige. Således kanske vi ska städa upp på vår egen bakgård innan vi börjar fördöma andra…

  Vad gäller FRA-debatten har jag kört den några gånger med dig nu Roger och varje gång du babblar om demokrati och frihet blir det en väldigt unken doft i det politiska rummet med tanke på hur odemokratiskt FRA-lagen klubbades igenom med hot från vår egen statsminister mot enskilda riksdagsledamöter.

  Vi har en del att vara rädd för och det inte bara från självmordsbenägna terrorister.

  • Hej Peter
   Skall FRA-debatten hamna på en hanterbar nivå, måste frihetsperspektivet vägas in i debatten. Politikens uppgift är att väcka dilemmat frihet kontra kontroll. Sen måste den mycket avancerade frågan besvaras som beskriver den mängd kontroll som behövs i ett samhälle för att störta möjliga frihet kan garanteras. Det kanske t.o.m. är så att kontrollen skall följa en hotbildsanalys som regelbundet redovisas i detalj för allmänheten. Lite som en väderleksrapport. Offentligt redovisas t ex hur många som tagit varvning i al-Qaida träningsläger den gångna månaden. Hur många som den gångna månaden avlyssnats och i vilka syften. Vilka dagar som den kommande månaden har risk för terrorattentat och var de har högst sannolikhet att inträffa. Fastställa statistik för att kunna utröna nya trender etc.
   Visst är det lite tillspetsat, men det skulle med största sannolikhet ha god effekt.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Så vad du säger är alltså att du kan leva med att demokratin sätts på undantag? Att hot och förföljelse mot enskilda demokratiskt valda riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Folkparitet är helt i sin ordning?

    Well, vi har lite olika syn på demokrati och frihet du och jag Roger…

   • Hej Peter
    Blanda inte ihop frihet och demokrati. Friheten är demokratins grundförutsättning nummer ett. Här råder ingen tvekan om vad som måste komma först. Hönan och ägget är ju lite mera diffust;). Det hade varit bra om du definierade din syn på vad som är frihet enligt dig. Jag tycker mig varit mycket tydlig på den punkten.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 3. Jaha. Om nu din utgångspunkt är en tydligare agenda – kan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna bli föremål för en revidering nu när det kalla kriget sedan länge upphört?

  • Hej Per
   Jag tar upp frihet, inte de mänskliga rättigheterna. Frihet handlar om individens förhållande till stat och överhet. Frågan är hur mycket av din frihet du kan tänka dig att tumma på för att staten skall kunna upprätthålla den frihet du önskar. Blir friheten så pass inskränkt att det blir tal om att man måste börja åberopa de mänskliga rättigheterna, då har det gått allt för långt. Förhoppningsvis skall vi slippa detta förfarande i Sverige.
   Som du säkert vet är jag moderat. Vi vill att så lite som möjligt som har med individen att göra skall skötas av stat och överhet. Men däremot är vi ett frihetsparti. Vi vill på alla sätt försvara det fria samhället så långt det bara går. Här hittar du det klassiska dilemmat. Förr var denna fråga mindre intressant att hanteras politiskt. Då överlämnades den med varm hand till försvaret. Det är därför Moderaterna alltid ideologiskt vurmat för ett starkt försvar. Att vi moderater nu inte längre är så intresserade av det Svenska försvaret, beror helt enkelt huvudsakligen på att det Svenska försvaret inte längre kan erbjuda skydd för den Svenska individens frihet.
   De hot vi idag upplever är av en sort som kräver ett bredare globalt samarbete, än att bara skydda Sveriges gränser mot främmande makt. Den typ av försvar vi ställde på fötterna under det kalla kriget, saknar idag kompetens att hantera nutidens hot mot Svenskens frihet.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Avsikten med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna måste ha varit att få fram allmängiltiga regler för hur stater skall agera för att ge medborgarna frihet. Denna avsikt förfuskades delvis av de totalitära staterna och FN enades om en kompromiss. Kompromisser om frihet är icke bra och därför måste reglerna för staternas agerande tas upp igen. I dag finns inom FN en stor minoritet totalitära stater och en stor minoritet av diffust demokratiska stater. Men ändock borde det vara möjligt att få FN att renodla de mänskliga rättigheterna. Detta skulle ge hela världen en ”Rule of Law”, ge oss alla möjlighet att bedöma vad som är frihet och var gränsen går för vad stater kan tillåta sig.

    Nationellt finns möjligheten för de flesta stater att själva förbättra sin demokrati och sina medborgares attityder till frihet.

    Individuellt tycker jag att du, just genom din bloggpost, borde förfina analysen av vad frihet för en enskild är, just frihet i förhållande till den egna staten, till EU, till andra stater och inte minst till FN som enda agerande globala institution.

   • Hej Per
    Full frihet är när stat och individ är helt oberoende av varandra. Med andra ord, när staten inte längre har någon roll att spela. Nu är detta tillstånd inte något att springa om omkring och önska sig. Så som jag ser på frihet är det något som statens skall ägna sig åt. Friheten är alltid något som av en mängd olika intressen kan vara hotad. Staten skall inte skydda friheten generellt, utan staten skall skydda individens frihet. Individens frihet kan var hotad rent fysiskt, via miljö och hälsa, ekonomiskt, mentalt, religiöst, politiskt eller via begränsningar i tanke, tal och utryck. Jag kan tänka mig att begränsa min frihet (Betala skatt) för att staten skall kunna skydda min frihet på de tidigare nämnde punkterna.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 4. Fint. Då är vi överens om att staten skall skydda medborgarna till liv och lem.

  Då är vi tillbaka till att kampen är för det fria och öppna samhället och inte mot terrorismen. Om denna kamp skall utkämpas globalt så skall den också utkämpas nationellt.

  Det kräver maktdelning, dvs att lagstiftande och dömande makt är skilda enligt landets författning.

  Det kräver en statschef vars viktigaste uppgift är att med stöd av den dömande makten tillse att den verkställande makten följer den gällande författningens regler.

  Det leder till det öppna samhället, det leder till ett frihetligt samhälle och det leder till att terrorister bekämpas med lagen och inte med vapen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: