Demokratins okränkbara rättighet


Ur folkrättens och demokratins grundläggande funktion vilar det Svenska samhället. Det fria ordet och den fria tanken förutsätter möjligheten att offentligt få framföra sina åsikter.

Alla som har en åsikt skall självklart kunna framför denna åsikt på ett säkert sätt. Polisen och rättsväsendet bär här en mycket tung och stor uppgift. Det är inte bara den som framför sina åsikter som skall skyddas i demokratins namn. Det är rätten att framföra det fria ordet som med alla medel måste förvaras. Minsta lilla tendens att det finns krafter i samhället som motsätter sig det fria ordets mångfald, är en tendens i ritning där demokratin börjar monteras ner.

Att vi idag hör partiledare både långt till vänster och höger uttala sig om polisens arbete kring demonstrationsrätten är inget som förvånar. Dessa politiska strömningar vilar inte på idéer om demokratiska samhällen. Jonas Sjöstedt som är partiledare för, har antagligen inte en demokratisk samhällssyn.

Ofta hörs dessa strömningar tala om polisvåld. Det är för att man har en sned verklighetsbild gällande polisens funktion, i ett samhälle som vilar på demokratiska värderingar.

Polisens och rättsväsendets uppgift i ett öppet fritt demokratiskt samhälle är att upprätthålla frihet och demokrati. Lagens förlängda arm som med tillämpade medel skall försvar det fria ordets spridning.

2 svar

 1. Demokrati är en funktion av ideologier.

  Tanken bakom folkstyre grundar sig på att en person eller en klass inte kan vara en garanti för att statens styrelse alltid skall tillvarata alla medborgares bästa.

  Tanken finns dock starkt kvar att just en person eller en klass verkligen kan skydda alla medborgares bästa och motiveringen för detta har varit och är fortfarande att det är Gud som bestämmer.

  I svenskan har vi ordet envåldshärskare för diktatorer. Alltså ett erkännande av att våldet har en funktion i nationens styrelse, och ordet envåldshärskare leder tanken till att våldet skall kontrolleras av en person.

  Jesus underkände tanken att Gud uppdragit åt någon att utöva våld i politiken och förkunnande att Guds rike inte var detsamma som envåldshärskarnas rike.

  Så småningom etablerades uppfattningen att makten skulle grundas på medborgarna i en nation och Gud försvann från politiken. Upplysningstidens tänkare ledde fram till en deklaration om Människans och medborgarnas rättigheter och den proklamerades den 27 augusti 1789. Ur denna deklaration härleds dagens demokrati.

  Slutsatsen blir att det är de mänskliga rättigheterna som skapar demokratin, inte demokratin som skapar de mänskliga och medborgerliga rättigheterna.

  Kan vi fira den 27 augusti som mänsklighetens dag?

 2. […] Roger Södervall tar på sin blogg upp en bra tanke om just polisvåld och polisens del i det hela. Det blir lätt att skylla på dem och glömma att det är deras jobb att försvara allas rätt till att uttrycka sig, så länge de har tillstånd och allt går rätt till. Däremot blir det farligt om polisen tar till våld då de som blir utsatta inte kan sätta sig emot. Det är ett ojämnt maktspel och polisen måste ställa sig över att använda våld utan i yttersta nödfall för att befolkningen ska ha kvar tron på en skyddande och fungerande polisstyrka. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: