Idag ung, upptagen med att ta sig in i vuxenvärlden


Politiker slås om att vara bäst på att skapa en bra skola. Men kanske är det så att focus hamnar fel. Att skickliga lärare och höga kunskapsmål är viktigt för att kunna skapa en bra skola, är ställt bortom alla rimliga tvivel. Mycket talar för att en bra skola handlar mindre om skickliga lärare och höga kunskapsmål. Det som verkligen skiljer en skola med goda studieresultat från en skola som lyckas mindre bra med sina studier, handlar om förmågan att skapa en positiv studiekultur.

En skola kan leverera Världens bästa kunskaper. Men finns inte viljan och förmågan bland eleverna att ta emot kunskap, har de skickliga lärarna och de höga kunskapsmålen absolut ingen effekt.

Skall man skapa en framgångsrik skola behövs verktyg för att underbygga framväxten av en positiv studiekultur. Barn till föräldrar som är duktiga på att skapa positiva studiekulturer, får barn med större studiemotivation. Precis på samma sätt, fast tvärt emot, kan föräldrar med oförmåga att skapa positiva studiekulturer sänka sina barns studiemotivation. Alla undersökningar och statistik slår fast detta faktum. Detta är obestridda faktum.

Varför detta faktum inte lyfts upp på högsta politiska nivå är en gåta. Det borde finns en nationell handlingsplan, med 10 punkter som underbygger en positiv studiekultur. Visserligen har ord som ”lugn och ro i klassrummet” hamnat på denna nivå. Men risken finns att det stannar vid tomma ord. Ska något förändras måste det utformas en välfylld verktygslåda. Som svara på frågan, vilka faktorer i skolan som påverkar studiemiljön i positiv riktning?

Först bör man identifiera alla aktörer i detta skådespel. För att börja uppifrån så finns där kommunala skolpolitiker, rektorer, administratörer, lärare, skolsköterskor, vaktmästare, elever, kompisar, föräldrar, syskon och släktingar. Alla har sin roll att spela i skapandet av den positiva studiekulturen.

Ofta uppstår situationen där föräldrar väljer att skylla sin egen oförmåga att skapa positiva studiekulturer åt sina barn på skolans personal. Paradoxalt kan sägas att just denna villfarelse gör det svårare för skolans personal att skapa en positiv studiekultur vid den skola de är verksamma. Det som då uppstår är att focus hamnar fel. Focus hamnar på skolans rutiner istället för att ta in de behov som behöver uppfyllas för att skapa en positiv studiekultur.

Oro är det som uppstår när miljön inte klara av att hantera de faktorer som skapar trivsel.

1, Det finns alltid orsaker till oro. Sök svaren?

2, Alla behöver utmaningar oavsett var man befinner sig. Utmaningen i sig är en utmaning. För stor för vissa, för liten för vissa andra.

3, Kompistryck och konkurrens är drivkrafter, men ofta negativa sådana. Går de att använda negativt, går de såklart även att använda som positiva drivkrafter i jobbet med att skapa inspirerande studiemiljöer. Bara fantasin sätter gränser.

4, Bjud in till förkovring. Erbjud elever med utmaningar nya vägar.

5, Uppmärksamma minsta lilla framsteg.

6, Fokusera på positiva handlingar.

7, Varje vecka skall alla få möjlighet att tillföra tre saker som underbygger god studiemiljö.

8, Låt alla i klassen skapa en gemensam bild av sig själva, som beskriver deras upplevelser av den unisona självbilden. Låt sen klassen aktivt komma med förslag på hur de vill påverka den gemensamma bilden av klassen.

9, Tala ibland till elevers hjärtan. Även när eleverna förväntar sig rationalitet.

10, Tala om negativa handlingar som om de vore tankarna innan de utfördes.

En trivselpolicy handlar mycket lite om roliga timman och tända ljus på fredag. Men för den delen behöver det inte uteslutas. Har man inte fler redskap i sin trivsel verktygslåda än så, är risken för misslyckanden överhängande. Denna policy kan utföra underverk var den än används. Den är universell. En garanti för framgång i skolans Värld, om man lyckas med implementeringsarbetet.

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: