Samtycke till sexuell gemenskap


Samvetet är den del av det mänskliga sinnet som ofta dömer utförda handlingar i skenet av att en ny dag inleds. Handlingar som leder fram till att två eller flera människor möts spelar ofta en avgörande roll. Människor möts alltid av en eller fler orsaker. Att skylla ett möte två människor emellan som ett ödets infall är möjligt, men sällan eller aldrig sant. Två människor träffas nästan alltid beroende på kedjor av aktiva beslut. Slumpen kan ha sitt inslag. Men att bara se möten människor emellan som slump och tillfälligheter är naivt.

När det kommer till möten människor emellan av sexuell natur, är ytterst sällan slumpen den sammanförande kraften. /I detta inlägg förutsätts att båda parter befunnit sig på platsen för samvaron av egen fri vilja. I fall där samvaro människor emellan har tvingande inslag, med övergrepp och frihetsberövande som drivkrafter, utgår ofta från andra typer av psykologiska utgångspunkter, som detta inlägg på ca 1 000 ord inte hinner med att behandla./

Ett möte med sexuella förtecken är en komplex historia. Ett sådant möte kan delas in i tre övergripande rubriker.

1, Vägar, val och drivkrafter om leder fram till mötet.

2, Hur, när och var genomfördes mötet?

3, Hur, var och när avslutades mötet?

Tid till eftertanke som fortlöper mellan det att en människa ställs inför en situation, fram tills dessa att ett genomtänkt beslut är fattat varierar i hög grad från individ till individ. Vissa människor klarar av att fatta kloka, objektiva beslut på mycket kort tid. Men det är nog så att de allra flesta genomför handlingar med oavslutade beslutsprocesser i sinnet. När det handlar om sexuella relationer kan det säkert vara så att merparten av människors sexuella relationer, är handlingar genomförda utan avslutade objektiva beslutsprocesser.

Sexuella drivkrafter och längtan efter att vara intim med en annan människa, är starka krafter som ofta hamnar på kollisionskurs med logiskt tänkande och det sunda förnuftet. Här finns också inslag av religion och föräldra-generationens förväntningar, som lägger stora tunga moraliska filtar på dem som önskar vara sexuellt intima.

Att besvara den juridiska frågan, ömsesidigt samtycke till sexuell samvaro, är mångfacetterad. Graden av ett beslut måste få flera olika juridiska nivåer. Var i beslutsprocessen skall man befinna sig, för att ett beslut om att genomföra en sexuell handling skall vara fullvärdigt.

Ett beslut kan alltid fattas. I dagens lagtext är det beslutet som dömer ut straff. En bankrånare som tänker råna en bank, kan inte bli dömd för rån. Möjligt vis kan han bli dömd för att ha förberett ett rån. Men då förutsätts att rånet är genomfört.

Idén att flytta tillbaka bevisföringen i tid, istället för att krångla in sig i en avancerad samtycket lagsstiftning, kommer i från den senaste tekniken inom utförsåkningens gren slalom. Vill man åka riktigt fort i denna gren skall man lägga svängen precis innan käppen. Alltså en tänkt punkt några decimeter innan slalomkäppen.

Läggs det juridiska focus på vad som händer innan ett sexuellt möte uppstår. Säg att focus är indelat i tre steg innan det faktiska mötet genomförs. Här följer tre tänkbara exempel:

1, Tidpunkten där två människor träffas.

2, Vägen till det sexuella mötet.

3, Stunden precis innan det sexuella mötet.

Säg att det är inskrivet i lagtext att det är upp till parterna att bevisa att de lämnat sitt godkännande till sexuell samvara i minst 2 av dessa tre exempel, för inte kunna dömas för sexbrott. Har man sagts sig vara intresserad av att genomföra frivillig sex i punkt 1 och 2, är den juridiska rätten att neka i punkt 3 förverkad.

Denna typ av lagstiftning ger män och kvinnor ett enkelt beslutsunderlag. Finns bevis eller indicier som styrker att punkt 1-3 passerats, utan att markering från någon part utfört, att det inte finns intresse att genomföra sex, finns inget underlag där någon part kan dömas för att utfört sexuella handlingar i strid mot en persons samtycke.

Ett aktivt avståndstagande är motsatsen till samtycke. Filosofisk är uppstannandet och eftertanken en bättre lösning än samtycket. Lagstiftningen bör premiera tiden som behövs för att kunna fatta kloka beslut. Av samma orsak som det finns hastighetsbegränsningar på landets vägar, bör det även finnas möjlighet för alla att fatta kloka beslut när det kommer till sexuella relationer.

I eftertankens kranka visshet kan alla fatta kloka beslut. Det måste även vara uppenbart att hur många felaktiga beslut som helst, inte kan rädda en situation som tillåtits gå allt för långt med ett sent avståndstagande. Ett nej skall alltid vara ett nej. Men ett nej har faktiskt olika värde beroende på när det framförs. En lagstiftning som till hundra procent utgår i från att en nej alltid är ett nej är naiv. Den riskerar att missleda kvinnor och män att gå allt för långt i sina sexuella relationer. Den föder en tro på att det är fullt möjligt att agera sexuellt och precis när som helst kunna säga nej, bli hörd och tagen på allvar i alla situationer utan undantag.

Årligen genomför 100 000 tals Svenskar sex utan att lämnat sitt samtycke. Huvudsakligen handlar det om unga kvinnor. Unga kvinnor som ångar sex. Men det finns även unga män. Allt från grupptryck, sprit och droger, till dålig självkänsla kan vara grundorsaker. Men det finns även ändra vinklar. Ett samhälle som inte klara av att hantera det som sker och alltid har skett. Det är naturens gång att unga människor ängar sig åt sex. Kanske är det så att hela mänskligheten bygger på detta faktum. Men ett modernt fritt och öppet samhälle anno 2015 bör kunna hantera unga människor i sin sexuella utveckling. Det bör kunna gå att sluta klyftan mellan kroppens drifter och sinnets sunda förnuft. Skapa en lagstiftning som sätter ljuset på de ungas liv, hjälper dem att förstå vad hormonerna gör med deras kroppar och sinnen.

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: