Feminin makt


Makt är skapat av män för att bygga strukturella samhällen. Det strukturella samhället har ett stort överlevnadsvärde. Makt är i sitt grundutföranden en enkel konstruktion. En ledare väljs ut, som har det gruppen behöver för att kunna överleva i förhållande till andra grupper.

Egenskaper som fysisk styrka, snabbhet och smidighet är vanligtvis sådana drag som utmejslat mänsklighetens ledare ur det bredare historiska perspektivet. Först de senare århundradena har egenskaper som intelligens och social kompetens varit ledstjärnor, för de få utvalda att leda andra människor. En ny dörr till maktens boningar har öppnats, den feminina makten.

Feminin makt behöver på intet sätt utövas av en kvinna. En manlig ledare som förstår det feminina maktspråket är så klart priviligierad. Feminin makt är inte att veta var fienden gömt sina kanoner. Den feminina makten består i att veta var fienden tvättar sina strumpor. Veta var fienden lagt sina förlagda nycklar. Veta vilka behov som behöver uppfyllas för att alla skall må bra. Se till att fienden inte kan uppfylla sina behov.

Feminin makt är att exakt veta vad som behövs för att kunna göra det som behöver göras. Maskulin makt är att göra det som skall göras. Den maskulina makten består även av att skapa strukturer för att kunna göra det som behöver göras.

Ska jämställhet mellan de fysiska könen kunna uppnås, måste det först gå teoretiskt definiera könsegenskaperna ur ett teoretiskt perspektiv. Genusvetenskap finns, men hamnar ofta utanför den politiska debatten. Feminismen framställs ofta som den politiskt korrekta metoden hur jämställdhet mellan könen kan uppnås. Men det är djupt orättvis. Den förutsätter att det är den fysiska mannen som är boven i jämställdhets pusslet. Feminismen klarar inte att sära könsegenskaper från deras kroppsliga boning.

Men att det är mera frekvent att manliga könsegenskaper återfinns kroppar med manlig könstillhörighet och vise versa, borde inte vara en nyhet för löpsedlarna. Utmaningen är istället att skapa förståelse för manliga och kvinnliga könsegenskaper, oavsett i vilken kroppslig könstillhörighet de praktiseras utifrån.

Ett framtida samhälle som kan hantera både feminin och maskulin makt är något att sträva efter. Kanske kan äktenskapet vara en inkörsport. Säg att själva bröllopet handlar om att skapa ett förbund mellan den kroppsliga tillhörigheten, där de praktiska könsegenskaperna ingår utifrån en förhandling. Typ;

Tager du denna man som skall bidra med följande feminina egenskaper i detta äktenskap (????????). Tager du denna kvinna som visserligen skall föda barnen i äktenskapet, men skall bidraga med följande maskulina egenskaper(???????).

Så länge den juridiska och religiösa konstruktionen äktenskapet finns kvar, finns orsak att föra in det i 2000 talet. Anno 2015 borde det vara självklart att samhället kan stödja den könsprofil, som en person önskar inträda i ett äktenskap med.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: