Hoten är inget – Frihet är allt


I dessa tider av terror är det lätt att se faror och hot. Men sanningen är den att faror och hot är en stor del av mänsklighetens.  En hotad och skrämd människa är en rädd människa. Det är liksom hela idén med terror och hot om terror.

I dessa lägen är det lätt att börja äta kakan från mitten. Ta sig an utmaningen med helt fel utgångspunkter. Börja med att kalla in militären. Trampa in i vedergällningens onda cirkel. De människor som vill känna sig fria, skall aldrig försvara sig på annat sätt än att vända den andra kinden mot det som upplevs vara hotfullt.

Hotfullhet och våldshandlingar kan aldrig accepteras. Men de kan hamna på en nivå där de vinner förståelse. En förståelse som lyfter fram de mekanismer som försätter en människa i en situation där den väljer att utföra hot och våldshandlingar.

Det handlar om att skapa ett samhälle som är kapabelt att hantera massiva realiteter. Det handlar om att våga rikta focus på sanningar, där relationer människor emellan som är allt annat än ”fredagsmys”. Dessa utmaningar får inte drunkna i floskler om religiös fanatism, politisk ideologi eller global terrorism.

Om alla människor på Jorden fick välja fritt, skulle nog i stort sett alla välja att leva i fred, frihet och under demokratiska  förutsättningar. Det är såklart en mycket grov gissning. Men en mycket bra infallsvinkel att bemöta de människor med, som är i färd att överlämna sitt liv till de krafter som har för avsikt att utföra terror i alla dess former.

Ingen människa som föds, har som första tanke att t ex försvara profeten Mohammed till varje pris. Vägen fram till en fullfjädrad terrorist bör rimligen kantas av mängder med vägval och existentiella grubblerier. Här finns djupa filosofiska brunnar att ösa visdom ur. Bara en sådan sak som att i stort sett alla andra metoder att hedra profeten Mohammed är bättre, än att göra det genom en handling som vanligtvis alltid leder till döden. När i stort sett alla andra Muslimer mycket väl klarar av att hedra den store profeten genom bön, utmärker sig en mycket lite skara genom att utföra handlingar som med 99,99% säkerhet leder till utövarens egen död. Ur detta perspektiv är det lätt att förstå att terrorhandlingar likt de som utfördes mot Charlie Hebdos, i realiteten handlar mycket lite om profeten Mohammed. De handlar i stället om de enorma utmaningar som välfärdssamhället har att brottas med.

Desperationen i dessa handlingar är en direkt följd av dessa utmaningar. Mycket talar för att nyckelordet är frihet. 1900 talets framgångar under sin sista hälft, får nog tillskrivas att andra Världskriget utfördes i frihetens namn. Med detta sagt är krig för frihet inget som förespråkas på denna blogg.

Det finns mycket att belysa när det kommer till frihet. Men den övergripande stora utmaning som i stort sett hela Europa har att brottas med är ett enormt utanförskap. Nu mäts utanförskap varierande beroende på vilket land som avses. Räknar man Sveriges ca 14% utanförsatta som ett Europeiskt snitt, visar det sig att det finns ca 100 miljoner utanförsatta i Europa. En siffra som sannolikt är lågt räknad. Det finns ganska många beräkningar som pekar på att varje utanförsatt årligen kostar samhället ca 2-3 miljoner svenska kronor. Både i uteblivna intäkter och i utnyttjade välfärdstjänster. Ett utanförskap som lågt räknat, årligen kostar Europas samhällen svindlande 200 000 miljarder svenska kronor. Ur detta perspektiv är det inte svårt att förstå att många av Europas länder har problem med ekonomin. Det är bara en naturlig följd.

Efter all denna realitet är det kanske skönt med lite filosofi. Här följer ett litet filosofiskt tankeexperiment. Säg att det Franska samhället haft möjlighet att tillföra extra uppmärksamhet, omtanke och redskap att påverka sin frihet, motsvarande 100 000 kr årligen, under Saïd Kouachi och Chérif Kouachi uppväxt. Hade då dessa två utfört dådet mot satirtidningen Charlie Hebdos?

Sätt detta i relation till de kostnader som följer för det Franska samhället att ha ca 60 000 soldater som marscherar på gator och torg, för att landets invånare skall kunna känna sig trygga.

Att prata om frihet, låter kanske naivt i många människors öron. Skrivande har själv många gångar anklagats för att vara naiv. Min kamp mot Marxismen under 1900 talet var kanske lite naiv. Skulle Marxismen stoppas fick man göra som Jänkarna, åka i väg med kanoner och krut. Men då blir man bara ytterligare en död krigare i frihetens namn.

Ofrihetens företrädare kan uppenbara sig i alla tänkbara skepnader. Men alla har det gemensamt att de tror sig kunna skapa en bättre Värld utifrån något annat än frihet. De finner sina anhängare bland dem som inte förstår att, eller inte kan (Av dv olika orsaker) påverka sina liv i ett fritt samhälle. Det är människor som råkat ut för det fria samhällets blinda öga. Det kan handla om att växa upp med frånvarande föräldrar, har oturen att gå i en dålig skola, ha kompis som missleder etc. Under dessa omständigheter är det kanske lätt att tappa tron på friheten.

Frihet i sin språkligt korrekta mening är inget värd. Det är först när man inser att frihet är det samma som en oändlig kamp som alla kan utföra, som friheten verkligen kan utöra mirakel åt mänskligheten. Ponera att Saïd Kouachi och Chérif Kouachi tidigt i livet fick redskapen att tillfredställande påverka sin frihet. Någon vuxen person som sa till dem att ni är unika, ni kan själva bygga era liv. Ni är bra som du är. Ni kan. Hela Världen bara ligger är väntar på att Saïd Kouachi och Chérif Kouachi skall vara med och bygga framtidens fria samhälle.

Det är en djup olycka för Frankrike och Världen att det var en Muslimsk fundamentalist som fick ta detta samtal med Saïd Kouachi och Chérif Kouachi. Men det sänder en signal till alla Världens föräldrar. Ta samtalet om frihet och den fria individens oändliga möjligheter. Det kan inte utföras för ofta, det kan i stort sett aldrig vara fel.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: