Den jobbiga förälderns tidevarv


1979 förbjöds att aga barn i Sverige. Sverige var faktiskt först ut av alla länder i Europa med att förbjuda barnaga. Att fysiskt utagerade våldshandlingar inte har något med barn att göra är idag en självklarhet.

Det finns kanske orsak att tolka 1990 talets Curling föräldrar som en kollektiv samvetsreaktion, från alla år där barn faktiskt systematiskt misshandlades i den förvridna tron att det skulle vara något gott. Föräldrars relationer till sina barn är en oändlig källa till funderingar och fördjupningar. Men det finns något i föräldraskapets som aldrig förändras och det är förälderns förhoppning om att avkomman skall få ett gott liv.

Att bli förälder är en uppgift som inte kräver några formella kunskaper. Många tänker kanske att kärlek, sunt förnuft, fast inkomst och livserfarenhet är meriter som väl premierar ett föräldraskap. Men alla dessa funktioner/egenskaper är bara grundförutsättningar i ett barns utveckling. Det sägs att kärlek kan vara svaret på allt. Men kärleken svarar inte alltid på ett barns relationsproblem med kompisar. Det sunda förnuftet väger lätt när det handlar om de nödvändiga kunskaper som behövs för att kunna skapa ett gott liv. Får inte ett barn tidigt veta att livserfarenheter inte överförs mellan människor på annat sätt än att de måste upplevas i det verkliga livet, finns risk att detta föder frustration och besvikelse.

Det som går att sägas om ett agat barn, är ett barnet har en livserfarenhet baserat på massiva verkligheter. Att agan inte lärde barnet något annat än att aga gör ont när den utövas, är likväl en livserfarenhet.

Att förvägra ett barn livserfarenheter är en form av misshandel. Att inte låta ett barn uppleva erfarenheter från sina handlingar, är att skapa en individ som lever i ett känslomässigt vacuum.

Att enbart lagstifta mot utåtagerande fysisk och psykisk barnmisshandel är inte tillräckligt. I dag behövs en lagstiftning som även kan hantera det passiva föräldraskapet. Idag vilar ett tungt ansvar på skolan och ideella samhällskrafter att ge Sveriges barn livserfarenheter. Här finns en stor samhällsresurs. Problemet ligger i att länka samman dessa samhällsresurser med föräldraskapets Värld.

Vi moderater säger att det skall löna sig att jobba. Det går inte att lagstifta fram nya jobb. Men det går att lagstifta på ett sådant sätt att det premierar önskade beteenden. Det aktiva föräldraskapet kan kanske vara en bra rubrik. Läroplanerna bör utökas så att de även omfattas av det aktiva föräldraskapet.

När det kommer till lagstiftning bör det passiva föräldraskapet kriminaliseras. Det behövs även ett statistiskt underlag för att kunna definiera de faktorer som underbygger ett passivt föräldraskap. Ska något kunna kriminaliseras måste det först finnas något att bryta emot. Vad skulle då det aktiva föräldraskapet kunna vara?

# Att som förälder förstå det beteende som barnet uppvisar under sin skolgång. Inneha en egen uppfattning om barnet som överensstämmer med verkligheten. Förstå och känna barnets kompiskrets.

# Som förälder kunna refererar till någon eller några uppgifter som barnet utför i skolan.

# Att som förälder kunna föra samtal med sitt barn om vad som är lägsta tillåtna ambitionsnivå för att bli godkänd i skolan.

Föräldrar som brister på någon av dessa tre punkter kan enligt dessa tankar tilldömas ett strafföreläggande. Säg att en domstol kan fastställa en tidsgräns där dessa punkter skall åtgärdas. En passiv förälder kan t ex få tre månader på sig att korrigera sitt föräldraskap. Visar det sig att en förälder inte förmår bryta sitt passiva föräldraskap, bör domstolen kunna utdöma åtgärder som kan leverera hjälp och stöd.

Tiden är mogen att låta den jobbiga föräldern träda in i det ung samhället. Som engagerat vågar vara den som ställer de jobbiga frågorna. Som ställer krav. Som sätter gränser. Som tillåter sig att vara kritisk. Som står upp för en vuxenvärld som inte sviker.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: