Negativ ränta – Ny tid att vänta


älfärdssamhället som en socialistisk skapelse är satt under hårda prov. Välfärd på kredit känner nog de flesta till, men välfärd till följd av flit är en är en mindre uppmärksammad företeelse för många.

Mängden pengar i ett ekonomiskt system har ingen effekt, om det inte finns människor som är villiga att omsätta pengarna. Att konsumtion är bra för ett lands ekonomi är ett välkänt faktum. Men det räcker inte alltid som ett universalmedel för att sätta fart på hjulen. Det måste även finnas en stadigt växande skara människor som skapar värden för att en ekonomi skall växa. Att ägna sig åt negativ ränta och att öka penningmängden i ett land där 15 % av den arbetsföra befolkningen befinner sig i utanförskap, är som att elda för kråkorna som sitter på utsidan av ett oisolerat hus.

Kråkorna blir kanske lite varmare, de som bor i huset får tak över huvudet och vindskydd. Men på det stora hela finns ingen vinnare under dessa omständigheter.

Framtidens samhällsekonomiska utmaningar bör handla om att bryta utanförskap. Hitta nya vägar som underbygger ett framväxande samhällsdeltagande. Jobblinjens tankar om att det måste löna sig att jobba är antagligen den hittills bästa vägen framåt. Vägen som leder till ett växande samhällsdeltagande.

En annan väg är att välfärdens förmåner mycket tydligt behöver vägas i förhållande till de kostnader som skapas när välfärd konsumeras. Välfärd skall vara en förmån som alla kan utnyttja. Men långsiktigt behöver välfärdens finansiering belysas på ett sätt som ökar respekten för välfärdsystemen.

Ett framtida välfärdssystem som bjuder in kråkorna i ett välisolerat hus borde vara målsättningen. Då krävs en liberal människosyn som ser varje individ och lyfter fram och premierar människans drivkrafter. Stefan Ingves minusränta i alla ära. Men en politik som bjuder in landets utanförsatta skulle mycket fort sätta fart på inflationen.

 

 

 

 

17 svar

 1. Definitionen av idioti är att upprepa samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat. Det är vad vi ser nu. Mer bensin på brasan ska alltså släcka elden. Och ingen av dessa galna pyromaner kommer hållas ansvariga för denna eldsvåda.

  Om det nu verkligen är inflation som Riksbanken och politiker vill ha, varför inte sätta in ett par tusen på varje medborgares konto som vi kan shoppa för? Då skulle det bli inflation…

  • Hej Peter
   I en växande ekonomi är konsumtionen bara en mindre del. I en ekonomi som växer sker en succesiv ökning av aktiveter, som utifrån genererade vinster skapar långsiktiga bestående värden. Då håller inte idén med att låta välfärdssamhället bära ökande kostnader för människor som inte omsätter eller skapar värden. Vi ser idag att det inte fungerar långsiktigt. Dagens underskott i Europas välfärdssamhällen och kostnaderna för utanförskapet är påfallande lika.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Så mer bensin (skulder) kommer alltså, enligt dig, släcka brasan?

    Som sagt, definitionen av idioti är att upprepa samma misstag gång på gång men förvänta sig ett annat resultat.

   • Hej Peter
    Färre i utanförskap, mer omsättning, större och fler vinster fördelat på fler människor är vägen framåt.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 2. En fråga: Hur kommer det sig att politiker nuförtiden använder sig av den medvetna strategin att öka inkomstskillnaderna hos folket? På vilket sätt gynnar det ett samhälle?

  • Hej Peter
   Den upplevda skillnaden i hur en inkomst upplevs vilar alltid hos betraktaren. Generellt när det kommer till ”inkomst”, kan man säga att upplevelsen ofta är att inkomsten är för låg alt orättvis. Men sanningen är att det bara är betraktaren som kan påverka inkomstens storlek. Med inkomst kan sägas att den påverkas i huvudsak av två faktorer. För det första att en större del av den vakna tiden tillägnas aktivitet som gör att inkomsten ökar. Den andra möjligheten är att inkomsten genereras på ett sätt som innebär att arbetstiden spenderas på ett sätt där varje arbetad enhet innebär ökad inkomst.
   Sen kan det paradoxala inträffa att ökade inkomster upplevs vara för små eller för obetydliga. Det beror ofta i sin tur på att inkomsten sätts in i ett samhällsperspektiv. Inom socialismen bedöms skillnader i inkomstens storlek vara ett samhällsproblem. Liberalismen ser detta som en individens/gruppens kamp, som handlar om att ständigt verka för att kunna kontrollera sin inkomst.
   Svaret på din fråga finns inte, alt svaret i sig har inget värde. Ett samhälle gynnas av att så många som möjligt av deltagarna är aktiva med att skapa sina egna värden och samhället långsiktiga värden. Din fråga vinner bäring först när samhället har gemsamma värden som skall förvaltas. Då bör det ske på ett sätt som gynnar samhällets alla deltagare så rättvist som det bara är möjligt..

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Det är inte bara en känsla om att Svenskarna har fått relativt lägre inkomster i förhållande till kapitalinkomster sedan 80 talet. I dagsläget är 8% arbetslösa detta efter 8 års borgerligt regeringsinnehav och inkomstskillnaderna är enligt Piketty i läget som var före första världskriget. Det visar om något att ökade inkomstskillnader inte leder till minskad arbetslöshet. 1% av världens befolkning äger 50% av världens tillgångar och ändock minskar inte arbetslösheten dock ökar antalet terrorister.

   • Hej Christer
    Arbetslösheten i Sverige är mycket högre än 8%. I själva verket är arbetslösheten 23%. Utanförskapet + arbetslösheten. Räknat så är faktiskt andelen personer utan sysselsättningen rekordlåg. Kanske den lägsta siffran på 25 år. Sett ur detta perspektiv är det kanske in svårt att förstå varför tillgångarna i Världen är fördelade som de faktiskt är. De flesta länder i Världen har betydligt högre siffror som beskriver andelen personer utan sysselsättningen. Många länder i Europa har idag en arbetslöshet uppemot 20% och liknande siffra för utanförskapet. Då är det inte svår att räkna ut var tillgångarna hamnar.. Tillgångarna tillfaller de som jobbar..

    Hälsningar
    Roger Södervall

 3. Tillgångarna tillfaller dom som äger Kapitalet. Det finns forskning som visar på det om nu någon mot förmodan skulle tro något annat.
  Jag tycker att du borde förklara hur du kommer fram till 23% arbetslöshet. Själv hittar jag bara att det är ca: 8 % arbetslöshet och det är långt från dina 23 %. Men det är klart att skall man räkna in sjukskrivna och studerande så blir det högre dock vet jag inte vad du inkluderar i begreppet utanförskap. Själv tycker jag inte att en sjukskriven eller studerande skall klassas som arbetslös. Men visst, det finns sjukskrivna som är arbetslösa och studerande som helst vill ha ett arbete istället. Men blir inte arbetslöshetsbegreppet urvattnat om man kan räkna in alla som man hux flux tycker borde vara inräknade.

 4. Nja, tycker att utanförskapet inte är riktigt att riktigt kunna sätta fingret på, då det räknas så olika beroende vad man vill peka på för problem. Med bidragsberoende kan man få in t.ex pensionärer, invandrare långtidssjukskrivna, studerande, socialbidragstagare för att ta några ex. Är det utanförskap man menar så är ju fängelsekunder, invandrare, bögar och religiösa sekter inräknade. Fattar inte riktigt hur man kan räkna in det och blanda in arbetslösheten i det. Utanförskapet verkar kunna manipuleras med ändrade regler på bidragssystemet, så jag fattar inte hur man kan kolla hur ”utanförskapet” förändras över tiden och vad som egentligen skall ingå i det.

  • Hej Christer
   Jag hänger inte riktigt med i dina resonemang. Men en utanförsatt är en personer som inte aktivt deltar i samhället. Att vara homosexuell behöver t ex inte per definiton betyda att en personen befinner sig i utanförskap. Det är för övrig fullt möjligt att vara en utanförsatt homosexuell person. Men homosexualitet i sig är inget som per automatik betyder att personen befinner sig i utanförskap.
   Det är sant att det finns olika typer av utanförskap. Som förtidspensionär har man visserligen sin försörjning via samhället, men man deltar inte aktivt i samhällsbygget på annat sätt än via konsumtion. En ålderspensionär har deltagit och försörjser sig via ackumulerade inkomster.
   En utanförsatt är en person utan anknytning till samhället. Vistas enbart i ett land som medborgare. Men det är en sanning med modifikation. Den utanförsatte kommer i kontakt med samhället. Inte allt för sällan hamnar den utanförsatte i situationer där rättsväsendet och polis korsar den utanförsattes livsbana. Ser man detta ur ett strikt ekonomiskt perspektiv, finns beräkningar som pekar på att denna sida av utanförskapet kostar samhället 100-150 miljarder om året. Lägger man sen till vad det kostar samhället i uteblivna inkomster, räcker det knappast att dubbla siffrorna.
   Alltså, de flesta utanförsatta är människor som bor och lever i Sverige, men är försatta i en situation där de inte upplever sig ha möjligheten att vara med och bidra till välfärden. Här finns framtidens stora samhällsutmaning. I förhållande till denna utmaning bleknar allt annat i samhället som idag kan upplevas som problem.

   Hälsningar
   Roger Södervall

 5. Ja, du ser ju själv hur trubbigt det blir när alla skall bakas in som en grupp i ” utanförskap ”. Att politiker skall kunna vraka och välja vilka som skall ingå för att passa i deras ”världsbild” är inte precis något som vi väljare är betjänta av, inte heller av att med ändrade regler kan man styra utfallet på de som är klassade som i utanförskap.
  Håller dock med om att det kostar skjortan att ha en massa människor i arbetslöshet. Men jag tror inte att med nuvarande förhärskande system (ekonomiskt och politiskt) kan lösa den massarbetslöshet som redan råder utan att det kommer att bli mycket, mycket värre.
  Globaliseringen och robotiseringen av industrin kommer oundvikligen att ställa allt fler på bar backe. En studie från Oxford visar att om 20 år kommer robotiseringen ta över hälften av alla jobb i USA. Vi kommer något efter. Nu är det inte enbart enkla arbeten i fabriker som går bort utan även allt fler intellektuella yrken: enklare översättningar, medicinska diagnoser, börshandel, skatteplanering och inläsning av juridiska dokument. Kvar kommer endast kvalificerade arbeten som ännu inte robotar kan klara av och enkla låglönearbeten som inte är ekonomiskt lönsamma att ersätta.

  Hälsningar
  Christer Andersson

  • Hej Christer
   Utanförskap och arbetslöshet är inte samma sak. Politiker i Sverige är folkvalda. Det är du som bestämmer vilka som skall bestämma. Sett ur Sveriges perspektiv faller faktiskt arbetslöshet idag. Sysselsättningen ser ut att öka med 5-7% bara i år. Ungdomsarbetslösheten som idag inkluderar ca 12%, som studerar på heltid, är idag rekordlåg. Men det är Sverige. Ute i Europa är det lite annorlunda. Vi kan faktiskt vara lyckliga som bor i Sverige..

   Hälsningar
   Roger Södervall

 6. Kanske sysselsättningen ökar men fakta kvarstår att arbetslösheten är 8 %( 8,4% enligt ekonomifakta det är något bättre än föregående år). Enligt samma källa har ungdomsarbetslösheten minskat något men ligger ändock på hela 22,2%. Skrämmande tycker jag. Nu kommer vi dessutom att få en invandring på 100000 om året och jag kan inte förstå hur vi i Sverige skall klara av att ge bostäder åt alla speciellt som det redan är bostadsbrist i Sverige och hur fixar vi sjukvården när den redan går på knäna eller skolan som har brist på behöriga lärare och kunskapsmässigt ligger i fritt fall. Allt detta utan att höja skatterna.

  • Hej Christer
   Ekonomifakta har inte dagsaktuella siffror. Kolla istället SCB och arbetsförmedlingen..

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Jag saknar exel så det är lite svårt att se det som inte står på deras hemsida. Där uppger SCB att arbetslösheten för Januari är 8,4% och säsongsrensad och utjämnad 7,8%.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: