Läs och skrivgaranti


Jag är fullt och fast övertygad om att en skola som är engagerad i elevernas utveckling är vägen framåt. Idag tar faktiskt Gustav Fridolin ett positivt steg. Han presenterar en ”läs och skriv garanti” som gäller för F 1-3. Vi borgare föreslår betyg i årskurs 4.
Problemet med Gustavs förlag är kanske uppföljning och genomförande. Skrivande har stor erfarenhet från skolverksamhet. Jag har varit lokala skolstyrelsens ordförande i 10 år. Mina samlade erfarenheter har lärt mig att just år 1-3 har en avgörande påverka på en elevs fortsatta studier, studieförmåga och studiemotivation. Jag har sett med egna ögon hur en skola kan påverkas, beroende på hur resurserna fördelas mellan de olika åldersgrupperna.
Skrivandes erfarenheter säger att det är viktigt att skilja på en elevs ålder och ålder i förhållande till kunskapsnivå. I årskurserna 1-3 har den fysiska åldern mindre betydelse, medans kunskaps åldern är av yttersta vikt. Det finns elever som i ettan mycket snabbt skaffar sig kunskaper motsvarande årskurs 3. Ungefär i motsvarande storleks omfatt-ning hittar vi elever i årskurs 3 med kunskaper motsvarande årskurs 1. Sen finns en lite större grupp som ganska väl har överensstämmande ålder i förhållande till förväntad kunskapsnivå.
Skrivandes syn är därför att åldersindelningen i F 1-3 skall bytas mot en kunskapsindelning. Jag anser att det skall finnas en undre accepterad nivå, för att en elev skall vara klar med årskurs 1-3. Focus skall ligga på att alla skall kunna förstå och känna sig säker på grundläggande kunskaper i Svenska, Matematik och Engelska. Skall det finnas ett betyg i årkurs 4, bör det vara fokuserat på att definiera elevens lägsta förmåga i dessa ämne. Mina erfarenheter är entydiga. En skola som sätter focus på elevernas lägsta förmåga under årskurs 1-3, urskiljer sig skolan i årskurserna 4-9 genom att alla elever har lättare att bli godkända i alla ämne när de går ut skolan. Det underlättar även för pedagogerna att individanpassa undervisningen. Då de tidigt har ett tydligt mått för var den enskilda eleven faktiskt befinner sig kunskapsmässigt.

2 svar

 1. Men hur förklarar du det faktum att alla Remissinstanser har avrått från betyg i årsklass 4.
  I övrigt verkar det i mina ögon vettigt vad du skriver, men jag är ingen pedagog.

  • Hej Christer
   Jag har visserligen inte läst att remissinstansers utlåtanden. Men det jag läst målar upp risker med att allt för tidigt indela elever efter deras aktuella förmåga. De menar att en elevs förmågan i årskurs 1-3 berättar mycket lite om vad som är elevens verkliga förmåga. Sen finns där ett antal psykologiska analyser som beskriver den unga individens utveckling i under årskurserna 1-3. Dessa undersökningar pekar bl.a. på att tidiga betyg lär barn att fokusera mer på resultat, än i förhållande till glädje och lust inför nya kunskaper.
   Men utmaningen är djupare än så. Det handlar även om pedagogens focus. Jag är övertygad om att ett focus från pedagogen på grundnivån av kunskaper under årkurs 1-3, ger häpnadsväckande resultat. En effekt som absolut inte skall underskattas, är att en skola som bedrivs enligt denna metod, gör att avståndet mellan bästa och sämsta elev minskar. Det är mycket effektivt för motivationen…

   Hälsningar
   Roger Södervall

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: