Myter om kriminalitet


Lagar skrivs för att handlingar som är skadliga för människor kan urskiljas. Alla levande funktionella människor utför handlingar. En vuxen människa formas av barndomens trygghet och kärlek. Graden av exponerad kärlek och respekt bildar den plattform som succesivt bär fram den unga individen under sin resa som leder fram till vuxenvärlden.

Myter om arv och miljö grumlar denna sanning. Alla människor kan finna sig själv när kärlek, respekt och frihet når fram. Men vägen är allt som oftast allt annat än rak och lätta att identifiera.

Den mycket unga individen har att förlita sig på en lynnig vuxenvärld. En vuxenvärld som summariskt tar sig an att vårda och stötta utifrån en ofta ofullständig och bristande kunskapsbank. Vuxenvärldens egna brister under uppväxten tenderar att föras vidare till nästa generation.

När allt i grunden handlar om att lära sig hantera de utmaningar som hindrar en människa att leva sitt bästa, hamnar focus i stället på att bekämpa kriminalitet. Fängelser skulle mycket snabbt tömmas till hälften om te x alla med dyslexi fick adekvat hjälp under sin uppväxt. Nu är detta ett antagande. Idag finns ca 500 000 som har en diagnostiserad dyslexi i Sverige.  Med stor säkerhet finns även många odiagnostiserade dyslektiker runt om i landets många anstalter som drivs av Kriminalvården.

Ingen människa lär sig att läsa och skriva genom att befinna sig i en kärleksfull omgivning. Nästan precis på samma sätt som väldigt få som befinner sig inom kriminalvården lär sig att läsa och skriva. Sanningen är den att det är omgivningen som skapar människan. Sen kan såklart olika människor hantera sin omgivning på många olika sätt. Omgivningar kan hantera sina anhängare på en mängd olika sätt.

Det går såklart att angripa detta med breda utfästelser om respekt, förståelse och oändlig kärlek. Men risken är då stor att fel verktyg börjar ändvändas att reparera fel skada. Lite som att ge en snöslunga till en person som är mitt upp i att bärga årets spannmålsskörd. Kanske är det så att skördekarlen trots att blir glad över sin nya fina snöslunga. Det är nog lite så dagens grundskola hanterar sina utmaningar. Alla får utbildning oavsett om de förstår den eller ej. Vissa känner kanske glädje, trots att de inte har speciellt mycket att glädjas över på examensdagen. Många som går 9 år i den Svenska grundskolan har kanske mycket att glädjas över. Men hur mycket kunskap fick egentligen snitteleven efter 9 år i grundskolan?

Alla kan såklart inte vara roade av nya kunskaper. Men kanske är det så att dagens elever i grundskolan har samma svårighet att hitta underlag att känna glädje som när skördekarlen fick en snöslunga i slåttern. Skolan idag borde vara mera inriktad på att lära ut kunskap och teknik att inta kunskap, än själva kunskapen i sig.

Komiker brukar roa sina åhörare med skämt om den svarta lådan i flygplan. Det enda som alltid är intakt när ett flygplan kraschar är den Svarta lådan. Då brukar komikern ställas sig frågan varför inte flygplanet är byggt av samma material.

Dyslektiker kan bevisligen lära sig att läsa. Då borde det vara fullt möjligt att träna upp alla i den Svenska grundskolan till den nivå av grundläggande kunskapskrav, som ställs för att en elev skall vara godkänd i grundskolans kärnämnen (Svenska, matematik och Engelska).

Självklart borde ämnet studieteknik vara med i läroplanen för grundskolan. Idag finns säkert inslag i grundskolan som tangerar detta ämne. Det känns ålderdomligt att utöka studietiden i matematik för den elev som har svår att lära matematik. Då blir matematikundervisningen som när slåtterkarlen försöker bärga skörden med snöslungan.

Har en elev svårt att lära ett eller flera ämnen. Handlar det sällan om ämnet. Det handlar nästan alltid om hur eleven närmat sig ämnet för första gången. Eleven med läs och skrivsvårigheter får alltid svårt att närma sig alla ämnen som infattar kunskap via text. Lite grovhugget går det kanske att säga, att det innefattar i stort sett alla ämnen.

Rätt redskap till rätt arbetsuppgift är självklart i alla yrken utom inom pedagogiken. Säg den snickare försöker slå in en spik med en såg. Men en pedagog kan mycket väl försöka sig på att lära ut kunskap till en person son inte har adekvata kunskaper i det Svenska språket. Nu är det inte tänkt att detta inlägg skall misstänkliggöra alla pedagoger. Problemet har mycket lite med skolans alla pedagoger att göra. Problemet vilar hos den lagstiftande församlingen.

Grundskolans kärnämnen bör utvidgas till Svenska, Engelska, Matematik och Studieteknik. Tidigt i en elevs skolgång skall extratimmar kunna sättas in där studieteknik hamnar i focus. Det finns idag ett digert material som lär dyslektiker att läsa. Ett program som mycket väl kan kokas ner och användas i den dagliga undervisningen.

Det kan mycket väl vara den bästa tänkbara och mest kostnadseffektiva brottsföre-byggande verksamhet som idag kan uppbringas. Här sätts en ordentlig propp i den undre världens rekryteringsbas av unga nya medlemmar. Människor som riskerar att hamna i utanförskap får här en ordentlig chans att få ett bra liv. Sociala klyftor kommer att överbryggas. Mänskligt lidande kommer att minskas. Det kommer att bli positiva effekter på så väl folkhälsan som på statsfinanserna.

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: