Vänsterns ideologiska kamp


Det som idag kallas vänsterpolitik, kallades en gång i tiden Kommunism. Kommunismen i sin tur är en teoretisk skapelse vars upphovsman hette Karl Marx. Visserligen hade Karl Marx en kollega vid namn Friedrich Engels , men för eftervärlden är det nog så att Karl Marx är den mest kända upphovsmannen bakom kommunismen.

För att göra en oändligt lång historia kort och överskådlig, går det att säga som följer: Under industrialismens 1800 och 1900 tal växte det fram spänningar mellan kapital och arbete. Det kom sig av att det snabbt växte upp moderna samhällstruckturer, där vissa var arbetare och vissa andra, betydligt färre människor var s.k. överklass. Industrialismens urbaniserande effekt, gjorde att fattiga bönder och lantarbetare som kanske föddes i 1700 talets Bondesamhälle, men fick växa upp och verka i den tidiga industrialismen under 1800 talet, hamnade på okänd mark.

Outbildade, oananandes om vad som inträffat, stod den tidigare lantarbetaren helt plötsligt i en fabrik och utförde tjänster, till i förhållandevis god ersättning. Valet mellan 12 timmars dagligt slit ute i en leråker, och en varm fabrik gjorde valet enkelt. Att lönen dessutom var bättre, var nog att betrakta som en bonus i sammanhanget. Att de som var bärare av kapital under denna tid var priviligierade borde är lätt att förstå. Att denna samhällsutmaning innebar problem behövs knappast någon större fattningsförmåga. Efterhand som den tidigare lantarbetaren började förstå att han utnyttjades med farliga arbetsuppgifter och långa arbetsdagar började ett missnöje att gro. Ungefär på detta sätt växte det fram avgrundsdjupa motsättningar mellan kapital och dem som arbetade till följd av detta kapital. Marx och Engels var inte sena att spä på detta hat med sin skeva samhällsteorier. Här målades det upp vilda fantasier om proletariatets diktatur, revolutioner, samhällsklasser, o.d.

Hela denna berättelse i den längre versionen, är säkert ingen nyhet för den som är bevandrad i grundskolans historiekunskaper. Men i bland behövs upprepning för att s.a.s. friska upp minnet.

I nutid kan det kanske vara svårt att minnas vad som inträffade den gångna veckan. I tider av snabba informationsutbyten via Facebook, Instagram etc. Då är det lätt att endast se vad som sker här och nu. I det snabba informationsutbytets tidevarv, blir det allt mera vanligt att bedöma Björnen efter skinnet.

Detta inlägg är tänkt att belysa den kamp som är dagens vänsterpolitik. Många undrar kanske varför nästan alla Europas länder dignar under skuldbördan. Varför ser inte dessa länders ledare bara till att lösa skuldproblemen? Den kan bara inte vara så att te x alla Greker saknar grundläggande kunskaper i ekonomi. Hur svårt kan det vara ett balansera utgifter och inkomster?

Det är här vänsterns ideologiska kamp kommer in i bilden. Grunden till vänsterns kamp är att man tror sig se sin fiende i det strukturerade samhället. Det utgår i från en samhällssyn som beskriver samhällsklasserna som konstanter. I Karl Marx förvirrade Värld är fabriksarbetaren alltid fabriksarbetare. Karl Marx ideologiska kamp gick ut på att bekämpa det s.k. klassamhället. Karl såg denna väg som den enda, för att fabriksarbeten skulle kunna få ett bättre liv. Karl Marx begränsade tankevärld kunde inte måla upp ett samhällsbild där fabriksarbetaren blev företagare och entreprenör. Karl Marx klarade inte heller av att se värdet med samhällstrappan. Faktum är att det är samhällstrappan som bär hela den utvecklade fria Världen på sina axlar. Karl Marx blundade för alla de värden som skapar välfärd. Den fria välmående människan som skapar sitt liv efter egen vilja och tankevärld, var något som Karl Marx inte trodde på. Sannolikt var det kanske så att Karl Marx var så pass oförmögen att ta in verkligheten, att han helt enkelt inte förstod de mänskliga drivkrafterna, på ett bättre sätt än så som han uttrycker sig i sina publicerade verk.

Samhället är ingen autonom skapelse som bara uppstår ur tomma intet. Att skapa ett modernt välfärdssamhälle är en lång process som kräver i stort sett alla av människans drivkrafter. Det behövs många samhällstrappor som tillåter människor att utvecklas och hela tiden vara på jakt efter nya stimulerande steg att klättra på. För att det skall vara möjligt behövs allt ifrån valfrihet, själavård, socialt stöd, kroppslig omsorg, juridisk rättvisa till god ersättning och så en fast utgångspunkt via äganderätten. Alla avsteg från denna process leder en nation ett steg närmare det läge där Grekland i dag befinner sig.

När focus riktas till välfärd, via allt vad välfärden har att erbjuda, är det ett modernt steg till det Karl Marx kallade revolution. Det handlar om att utmana samhällstrappan genom att dränka samhället i välfärdsskulder. Att bekämpa det som allt arbetet under vardagen bygger upp, det moderna välfärdssamhället. Alltså en paradox. Dagens vänsterpolitiker säger sig vara för välfärd, samma välfärd som används för att bekämpa de samhällstrappor och människans grundläggande drivkrafter som skapar värden.

Det är i stora drag vänsterpolitiken ideologiska kamp som gör, att i stort sett hela Europa idag dignar under skuldbördan.

Det som inträffade i Sverige under alliansens 8 år, var att ett land för första gången på allvar bröt vänsterpolitikens negativa samhällstrend. Den hett omdebatterade jobblinjen lyckades bryta den nedåtgående vänsterspiralen, genom att prioritera reformer som skapar nya jobb och succesivt ökande sysselsättning.

Sammanfattningsvis;  Att Moderaterna är Sveriges enda arbetarparti, beror på att moderaterna vill understödja de mänskliga drivkrafter som bygger ett samhälle strakt. Vi tror på ett samhälle där alla är med och bidrar till välfärden i förhållande till den unika förmåga som alla individer besitter. Vi tror på en stark välfärdsstat som har råd att ständigt bygga Världens bästa välfärd utifrån väl balanserade samhällsfinanser. Vi tror på den fria människans förmåga. Vi vill därför föra en politik som understödjer valfrihet, frihet och handlingskraft. Den fria människan som ser och förstår sina förmåga är handlingskraftig. Oavsett var denna människa befinner sig. Moderaternas stora uppgift är att skapa ett fritt samhälle med oändliga möjligheter, där alla kan börja klättra på samhällstrappan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: