Socialismens dilemma


Socialismen har en plan för allt utom de faktorer som skapar, driver och bygger. Vackra ord, men mycket lite verkstad. Det är bara att ta en titt i omvärlden. Vän av ordning säger kanske att Kina är ett exempel där socialismen skapar, driver och bygger. Men det vet vi i öst mycket litet om. Vad som verkligen sker i Kina, är att en liten minoritet i befolkningen lever ett liv som kanske kan kallas välfärd. Men den största delen av befolkningen lever i fattigdom och där under.

Det som behövs för att frigöra drivkrafter som skapar, driver och bygger är först och främst frihet. Kanske är det så att det skulle få katastrofala konsekvenser för Världen om hela Kinas befolkning blev fria. I skrivandes ögon är Kina en tickande bomb. Sveriges socialister talar om samhällsklyftor. Vill Sveriges socialister lära sig något om verkliga samhällsklyftor, rekommenderas en månads rundresa i hela Kina. Från östra Kina till de västra provinserna. En resa som bäst beskrivs som att färdas från nutid tillbaka till medeltiden. Betänk vad som skulle kunna hända om de 800 miljoner medeltida Kineser får för sig att vilja bli fria. Göra uppror mot Kommunisterna. Men den dagen kommer. Förr eller senare.

Länder och befolkningar som kuvas av kommunism och socialism till följd av en blodig revolution, är offer för en övermakt. Men de länder som förgiftas av socialism och kommunism till följd av demokratiska val är såklart priviligierade beroende på att det inte behöver spillas något blod. Men det förtar inte de negativa effekter som länderna utsätts för. Minskad frihet, framväxande orättvisor, ojämlikhet och drivkrafter som hindras, drabbar alla länder oavsett hur socialism och kommunism visar upp sitt fula tryne.

Sverige styrs idag åt vänster. Socialismens lamslagning tar sakta ett stryptag på landet. Krafter som skapar, driver och bygger skall hindras till varje pris. Socialismens företrädare vet precis hur det skall ske. Det första steget handlar om att beskära och hindra människors frihet. Att Sverige är ett demokratiskt land gör att en revolution inte behövs för att ta makten. Nu när maktpositionen är intagen kan man mycket enkelt ge sig i kast med att beskära människors frihet genom att reglera penningflöden så att handlingskraft och initiativ hindras. Det möter absolut inga som helst moraliska eller etiska hinder att klä denna process i ord som broderskap, jämlikhet och rättvisa. För vad som sägs innan ett val är ointressant för kommunismens och socialismens anhängare. Är man i stånd att genomföra blodiga revolutioner, är väl en liten vit lögn i syfta att få människor att rösta för sin sak ingenting.

 

10 svar

 1. Utan Kinas socialistiska diktatur skulle världen stanna. Like it or not.

  I min bok är den ”demokratiska” rovdjurskapitalism som vi praktiserar i väst likställd med socialistdiktaturen i Kina. Same same but different och det är stålarna som styr.

  Enligt Credit Suisses rapport som släpptes 2014, har den kinesiska medelklassens andel i världen fördubblats sedan 2000, är idag en tredjedel och fortsätter växa.

  Under de senaste åren, allt eftersom Kinas medelklass blivit vana att online shoppa, har de börjat söka efter smakfullare varor med bättre kvalitet och med unik prägel. På grund av att de högkvalitativa produkter som väst erbjuder inte kan fås genom de vanliga kanalerna i Kina ökar den kinesiska turismen och inköpen från webbutiker i väst.

  År 2013 blev Kineserna nummer ett när det gäller att spendera pengar på lyxvaror. 2013 stod de för 29 procent av de globala lyxspenderingarna, år 2014 46 % och för år 2015 ligger prognosen på mer än 50 %. I dag äger ca 1.4 miljoner kineser mer än 1 miljoner US dollar var. Siffran kommer att dubbleras till år 2019

  För en kines kanske den kinesiska kapitalistsocialismen inte är så dålig, jämfört med Mao-kommunismen…

  • Hej Peter
   Vilken Kines talar du om? Den mycket lilla klick välfärds Kineser, eller den miljard Kineser som lever med medeltida förutsättningar? 🙂

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • well, de runt 300 miljoner kineser. Majoriteten är fortfarande fattiga, förstås. Dock bor fler dollarmiljonärer i Kina än i Sverige 😉

    Och nej, jag försvarar inte socialistdiktaturen i Kina. Däremot tycks systemet fungera som de facto hjälpt åtminstone hittills 300 miljoner människor ur fattigdom. Om än att de har blivit skuldsatta istället. Snart är Kinas medelklass lika stor som Europas befolkning. Jag trodde att en marknadskramare som du skulle applådera det kinesiska ”undret”?

    Skillnaden på socialistisk diktatur och kapitalistisk dito är hårfin…

   • Hej Peter
    Skall man balanserat ta sig an Kina behövs en korrekt definition av befolkningsförhållanderna. Av Kinas nästan 1,4 miljarder (Kända) invånare, lever 1 miljard i oåterkallelig fattigdom. En fattigdom som bär landets förmåga att existera. Hade 200 miljoner av dessa människor ökat sin inkomst med 1 dollar om dagen, skulle Kinas ekonomiska plansystem kollapsa på mindre än 5 år. Det är faktum som Kinas ledning är mycket medvetna om. Det är inte 300 miljoner som lyfts ur fattigdom i Kina. De som idag lever i välstånd i Kina är priviligierade människor från början. Människor som lärt sig från väst, beroende på att det haft viss förmåga.
    Du oroar dig över en tänkbar ekonomisk kollaps i väst. Ta då en dag och sätt dig in i hur det ser ut i Kina. Då kommer du att lära dig vad verklig oro är. Ett land som högst sannolikt blåst upp sin tillväxt. En statsapparat som bygger på korruption och svågerpolitik. En mycket liten överhet som succesivt kuvar och berövar 100 tals miljoner människor sina rättigheter. Förhindrar dem rättvisa, utbildning, ägande och frihet. Den mycket lilla överheten i Kina förbrukar landets tillgångar på ett vårdslöst sätt, som står för en stor del av Jordens miljöförstöring.
    Det är mycket stora skillnader mellan fria samhällen och diktaturer. Du saknar verkligen perspektiv. 🙂

    Hälsningar
    Roger Södervall

 2. De 300 miljoner kineser som lever i förhållanden liknande oss i väst förbrukar lika mycket resurser som oss. Därmed är vi lika stora kålsupare. Lite intressant att du inte vill att de övriga 1,1 miljard kineser ska få ha det lika bra som du och jag med motiveringen att då skulle miljöförstöringen bli ett riktigt problem. Nu är det, enligt dig, bara ett litet problem. Du vill ha det bra medan andra inte ska ha det bra. Där avslöjade du din människosyn igen 🙂

  Sen vet både du och jag att det fanns inga 300 miljoner priviligierade kineser under Maos välde…

  Vad gäller att blåsa upp tillväxten är ju exakt det vi gör i väst, Europa och Sverige. Vi konsumerar på kredit. Prylar som för övrigt är tillverkade i socialistdiktaruten Kina 🙂

  • Hej Peter
   Märklig retorik, vill inte du ha det bra??? 🙂 Jag önskar alla 1,4 miljarder Kineser ett välfärdsliv. Där finns mycket starka krafter i Kinas ledning som inser att det är omöjligt. Då krävs först och främst att hela befolkningen får sin frihet. Hela Kinas befolkning skall alltså börja ta sig an att smutsa ner Jorden (Om man betänker av några 100 miljoner kan utföra, vad skulle då inte hända om man plussar på med ytterligare 1,1 miljarder Kineser). Då krävs ett kapitalistiskt system, med fria marknader. Där efterfrågan och tillgång är vägledenade. Som du vet hoppar hellre en kommunist i ishavet under pågående snöstorm, än låter detta ske. 🙂
   Det är nog hög tid att du börjar fundera över din humanism. 🙂

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Först önskar du alla 1,4 miljarder kineser ett välfärdsliv. Sen säger du att det är en omöjlighet att alla ska kunna ha det för då brakar miljön ihop. Samtidigt är det ju på det viset, och det vet även du, att allt det som du och jag och alla som bor i det ”fria” väst konsumerar är producerat i, just det, Kina. Är det verkligen ett kinesiskt problem att miljön brakar ihop? Är det inte allas problem?

    Sen tycks du verkligen tror på sagan om en fri marknad. Det existerar ingen sådan marknad. Inte i Sverige, Inte i Europa, Inte i USA.

   • Hej Peter
    Det är fria människor som befinner sig fria marknader som skapar bestående värden. Sen är det så att begreppet frihet är relativt. Men summan av frihet, konkurrenskraft och handlingskraft är det som till sist skapar välstånd.
    Kinas må ledas av Kommunister, men de har trots detta förstånd att inse att 1,4 miljarder Kineser inte kan leva det liv som vi i Sverige kallar välfärdsliv. Kina måste förtrycka, kuva och begränsa befolkningens handlingskraft, som en förutsättningen för att kommunistregimen skall kunna bestå. Kinas kommunistledning har att hantera en krutdurk. Men dagen kommer då de förtryckta kommer att kräva frihet. Något som kommer att påverka alla människor på denna planet. Då är våra ekonomiska problem i Europa att betrakta som en droppe i Stilla havet. Grekland framstår då som ett land med mycket stabila statsfinanser. 🙂

    Hälsningar
    Roger Södervall

 3. Delar din analys om att Kinas kommunistregim har att hantera en krutdurk som förr eller senare kommer brisera.

  Nu är jag av den uppfattningen att vi lever i ett paradigmskifte och att de ismer vi känner till idag kommer se annorlunda ut inom en ganska snar framtid. Kommunistregimen i Kina är säkerligen medveten om detta skifte och hanterar sin situation på sitt sätt, men precis som du säger lär det komma en social revolution i Kina. Jag delar dock inte din syn om att hela världen kommer drabbas negativt. (Verkar som om det bor en ”domedagsprofet” i dig också 😉 )

  Den rovdjurskapitalism vi ser i västvärlden idag är dömd att kollapsa då det demokratiska underskottet bara blir större och större och den enskilde skaparen av ”pengar” i det kreditbaserade systemet bestämmer vilka företag som ska få tillgång till betalningsmedel eller inte, beroende på exempelvis bedömd betalningsförmåga. Snömoset om en fri marknad existerar således inte.

  Dessutom är det kreditbaserade systemet skuldmättat och den ekonomiska tillväxten kan inte försörja den ackumulerade räntekostnadstillväxten, så kommer det att uppstå finansiell tillgångsprisinflation och deflationsbaserad realekonomisk stagnation – vilken givetvis till slut kommer att ytterligare kollapsa betalningsförmågan hos företagen i realekonomin. En ganska enkel matematik som till och med du skulle kunna förstå om du bara tog bort balkarna ur dina ögon 🙂

  Framtiden är spännande och jag är trots allt hoppfull om att vi går en bättre värld till mötes. Först ska vi bara hantera en ”stökig” tid som vi har framför oss. Gamla trötta politiker som tänkt samma tänk och följt samma ekonomiska teorier i hundra år ska bytas ut mot nytänkande. Det blir intressant! 🙂

  • Hej Peter
   Du ser ekonomi som en följd av hantering av pengar. Jag ser ekonomi som en följd av att värden byter ägare. Pengar är måttet som mäter värden. Alldeles oavsett hur mycket skuldsatt en nation är i pengar, kan det aldrig överstiga den samlade mängden värden som finns tillgängligt. Ta exemplet Grekland. Landet är skuldsatt i pengar. Med andra ord. I förhållande till den mängd värden som landet idag kan uppvisa finns ett underskott. Vi leker med tanken att man helt plötsligt hittar en stor oljefyndighet i Grekland. Då ökar landet sin förmåga att skapa värden. Långivarna ser direkt att landet omsätter värden. På kort sikt ökar landets förmåga att omsätta värden till att bli ett bestående och växande kapital. Landets skulder är precis på samma nivå. Men ekonomi växer. Då sjunker skulden i förhållande till landets förmåga. För den delen minskar inte det nominella värdet av skulden.
   Sett ur ett makroperspektiv är inte skulderna i Europa problemet. Problemet är att välfärden kostar mer än vad länderna klarar av att öka deras omsättning av varor och tjänster. Men det säger mycket lite om vilka värden som faktiskt finns innanför ländernas gränser.
   Här vilar min ideologiska kamp. Jag är fullt och fast övertygad om att den fria människans växande handlingskraft är gåtans lösning. Hela detta tänk är omgärdat av mängder med problem och utmaningar. Men i grunden och övergripande måste den fria människans drivkrafter lockas fram. Det var min kamp igår, idag och i morgon. Moderat i själ och hjärta. 🙂

   Hälsningar
   Roger Södervall

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: