Välkommen till Sverige


Sverige är ett av Världens bästa länder att leva och bo i. Ett Svenskt medborgarskap är en dröm för många av Världens alla invånare. I tider då Världens flyktingstömmar slår nya obehagliga rekord, kan Sverige erbjuda en trygg plats åt plågade själar på flykt.

Men tyvärr är det så att alla mynt har två sidor. Sveriges välfärd som är skapad att tjäna en befolkning som under ett långt arbetsliv skapar värden som möjliggör trygga levnadsomständigheter. Sveriges välfärd är till för alla medborgare. Välfärden är skapad åt de människor som söker sig till Sverige som invandrare, migaranter och/eller flyktingar. Något annat än denna hållning är otänkbar.

Nu kunde mycket väl detta inlägg varit slut. Men alla som följer debatten om invandringen till Sverige vet att har finns många gråzoner. Här finns benämningar som t ex anhöriginvandring, ensamkommande flyktingbarn, arrangerade äktenskap, tiggande EU-migranter, invandrare som söker Svenskt medborgarskap, för att sen återvända till ett annat land där man bor och verkar.

Sveriges lagstiftning klarar idag inte av att fullt ut hantera dessa företeelser. Här skulle många och ibland krångliga handläggningar som migrationsverket tvingas utföra, kunna förebyggas med en tydligare lagstiftning som ställer migranten i centrum, alternativt den som söker Svenskt medborgarskap.

Ett nytt Svenskt medborgarskap bör rimligen vara kopplat till en tydlig avsiktsförklaring, som enkelt kan följas upp av Svenska myndigheter. En person som reser till Sverige och arrangererar ett äktenskap i syfte att bli Svensk medborgare, skall tillåtas vara öppen med sina avsikter. Sverige som en fri och öppen stat bör inte avsätta resurser att misstänkliggöra eventuella orsaker till att människor väljer att ingå äktenskap. Däremot bör Svenska myndigheter vara mycket intresserade av hur det nya medbogarskapet är tänkt att användas. Det handlar ytterst om att förvalta landets resuser på bästa tänkbara sätt.

Därför bör ansökan om Svenskt medborgarskap ändras till att vara en avsiktsförklaring. Rubriker skulle kunna vara som följer:

1, Jag vill bli Svensk medborgare via ett arrangerat äktenskap.

2, Jag vill bli Svensk medborgare därför att min familj skall kunna bo i Sverige.

3, Jag vill bli Svensk medborgare men har för avsikt att bo och verka i ett annat land. Osv….

Här skapas ett mycket ärligare handläggningsklimat. Visserligen, här kanske lite väl skruvat. Men ett steg i riktning mot en effektivare medbogarskapsprövning. Avsiktsförklaringen skall bygga på klassiska budgetregler. Söks t ex Svenskt medborgarskap, men avsikten är att bo och verka i ett annat land, skall den nya Svensken betala en mindre del av sin inkomstskatt i Sverige.

Ett arrangerat äktenskap i syfte att bli Svensk medbogare skall bygga på samma grunder. Sannolikt är det så att kvinnor/män som väljer denna väg in i det Svenska samhället, skall vara medvetna om den utsatta position de utsätter sig för. Om det finns missförhållande inbyggda i det tänkta äktenskapet, finns goda möjligheter att de blottläggs i en avsiktsförklaring.

När kan då ett nytt Svenskt medborgarskap nekas?

1, När det är uppenbart att Svenska staten inte kommer att gynnas ur något perspektiv.

2, När det är sannolikt att migranten/invandraren kommer ägna sig åt kriminell verksamhet.

3, När migranten löper risk att utnyttjas eller exploteras på ett ohälsosamt sätt, psykiskt såväl som fysiskt.

4, När det framgår i avsiktsförklaringen att personen inte på ett trovärdigt sätt kan redogöra för sina avsikter med ett Svenskt medbogarskap, samt att personens tidigare livshistoria inte kan verifieras.

Här finns stora och ganska många nya områden, både migrationen och integrationen behöver uppgraderas. Dagens lagstiftning bygger på helt andra förutsättningar än den situation som samtiden ställs inför, när den kommer till migration och integration.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: