Den som söker livet hittar sig själv


Samhällen byggdes i syfte att tjäna människan. Nu verkar tiden ha sprungit i kapp denna tanke. Idag blir det tvunget att människan börjar tjäna samhället. Inte genom mera jobb och med med högre materiell standard. Genom en helt ny syn på sig själv som indvid och det som 1900 talet kallade samhället.

Något som satt Sverige på Världskartan är landets förmåga att skapa välfärd. Se till att den som för stunden är stark, hjälper den som mindre lyckosam i livet. Men ur ett bredare samhällsperspektiv är dessa tankar, som i bästa fall leder till ett tillstånd av status que. Det är förvisso sant att den svage för stunden blir mätt, får kläder på kroppen och tak över huvudet med detta tänk. Men det ger inga som helst svar på frågan om hur fattigtdom och missförhållanden kan förebyggas och förhindras i en modern välfärdsstat.

Ord som social hållbarhet finns att tillgå. Men vägen mellan ord och handling är både lång och kanske även ofullständigt konstruerad. Under allt för lång tid har det tolkats in en ideologisk koppling mellan socialism och socialhållbarhet. Tiden har lärt Världen att socialism är falsk ideologi. Socialism är populistisk skapelse. Den utgår i från ganska enkla tankegångar. Dessutom felaktiga sådana. Men kanske är socialsmens största felaktighet, den att resurser skall fördelas lika. Men nämner mycket lite om hur resurser skall skapas. Här talas om jämlikhet, rättvisa och broderskap. Men ideologon har inga som helst problem med ett skicka ut människor i utanförskap i syfte att frisera siffror som beskriver ett lands arbetslöshet.

1900 talet är nu historia. Socialismen och kommunismen har visat sig var en inhuman skuldgenerator. Det syns nu tydligare än någonsin vilka enorma skadeverkningar dessa ideologier har tillfogat Europas alla länder, som inte har en politik för nya jobb och nya företag.

Faktum är att, tvingas alla välfärdsländer att betala alla sin skulder, inklusive ersätta alla skador på hälsa och miljö, kan 1900 talet mycket väl sammantaget vara en gigantisk förlustaffär för Europa. Alla skulle stöpas i samma form och vara likvärdiga inför varandra till precis vilket pris som helst. Nu skall notan betalas. Nu förfaller allt till betalning. Grekland är först ut. Grekland som dessutom bär på en dubbel förbannelse. Landet har valt en kommunist att sanera ekonomin. Det kan likställas med att starta ett företag, som bygger på idén att erbjuda resor med luftbalong till Mars.

Vad Grekland och Europa behöver är inte mera lån. Vad Grekland och Eurpa behöver är en ideologi som kan erbjuda hela människan välfärd. Inte bara tak över huvudet, kläder på kroppen och mat i magen. Kanske är det så att i detta sammanhang är dessa tre saker minst viktiga. Vad som behövs är att bygga samhällen som verkligen lever upp till epitetet social hållbarhet. Social hållbarhet i ett liberalt hjärta bygger inte på att resuser skall fördelas lika. Det bygger på tanken om att alla skall kunna skapa ett liv utifrån de förutsättningar som står till buds. Det kommer att innebära att det växer fram skillnader mellan människors levnadsomständigheter. Med den variationen att skillnaderna har större möjligheter att kunna påverkas av alla som är aktiva med att skapa sin frihet. Med ett oändligt frihetsperspektiv bör samhället understödja värdeskapande handlingar. Men inget görs i en handvändning. Det kommer att ta tid att väcka människor ur välfärdsslummern. Men faktum kvarstår. Socialismen har skapat ett enormt utanförskap i Europa. 100 tals miljoner Européer befinner sig i ett tillstånd som är bortkopplat från det samhälle där de är medborgare. Dessa människor varken tjänar något eller är verksamma i det samhälle de tillhör. Det tillför inget och får följdaktligen inget tillbaka. Men i ett samhälle som är utformat ur ett frihetsperspektiv kan alla människor delta. Bygga sina liv utifrån en bredare och samtidigt friare plattform.

Socialismen och Kommunismen är lärt generationer Européer att se ner på kapitalismen. Men faktum är att det är kapitalismen och hur den används som är skillnaden mellan framgång och fiasko. Men kanske är det största problemt kopplat till något helt annat. Det handlar om vem som kan ha glädje av kapitalismen. Idén om att varor och tjänster byter ägare är en urgammal mänsklig tradition. Alla kan bli kapitalister. Den är inte kapitalets storlek som är avgörande, det som verkligen gör skillnad är hur det befintliga kapitalet används. Förvandla en krona till två kronor.

Här finns en avgrundsdjup ideologisk skillnad mellan liberalism och socialism. Liberalismen focuserar på människan och dennes förmåga att skapa sin egen frihet. Socialismen focuserar på kollektivets förmåga och vill skapa en s.k. snittmänniska. Liberalismen underkastar sig fria marknader och värdeskapaden handlingar. Socialismen tror sig kunna skapa marknader.

Mitt bland alla dessa ismer finns vilsna människor som har en vardag att hantera. Vardagslunken väger sällan in att inköp av nya gymnastikskor, egentligen är en utförd handling på en fri marknad. Få saker symboliserar den fria marknaden som inköp av ett par nya skor. Visserligen kostar kanske ett par bra skor en eller ett par 1000 lappar. Men tänk vad dessa skor genererar. Burna av en människa under ett år med en normalinkomst. Få saker är så effektiva vinstgeneratorer som ett par skor. Egentillverkade skor kan fungera som en bra metafor till de funderingar som uttrycks på denna blogg.

Kanske är det så att ismernas tid är förbi. Nästa steg i den ideologiska myllan måste komma underifrån. Fria människor som agerar i ett nytt samhälle ur ett underifrån perspektiv. Alla trösklar måste hyvlas ner. Utanförskapsnormen måste lösas upp. Oavsett var i samhället en människa befinner sig, skall det finnas möjligheter att komma vidare som aktiv samhällsbyggare. Ett perspektiv där alla känner frihet och handlingskraft. Ett perspektiv där alla möjligheter skall belysas. En shoeism som kommer nära alla människor. En shoeism som belyser alla människors unika potential. Nu är det inte tänkt att alla skall bli skomakare. En människa som bär skor slipper förfrysa sina fötter. Men en människa som kan tillverka egna skor är på väg mot något stort.

 

32 svar

 1. Lite undran om du menar att det är sosialismen i Europa som har skapat massarbetslösheten, om så är fallet kanske du kan förklara hur det har kunnat ske när de flesta länder har haft borgerligt styre.
  Dessutom har IMF kraftfullt dömt ut den politik som förra regeringen har fört som har ökat klyftorna och som redan 2007 orsakade att BNP stannade av. Om de 20% rikaste i befolkningen får ökad inkomstandel så minskar BNP och det motsatta om de 20% fattigaste får ökad inkomstandel så ökar BNP enligt IMF.
  Det där med frihet är inget som någon är emot, det är bara det att för de allra flesta inte kan få sin föst hörd om de inte sluter sig samman för att kunna påverka samhället. Allt annat är fantasier.

 2. Roger, om jag kommer till dig och lånar 1000kr och vi gör upp en avbetalningsplan och så får jag låna 1000kr av dig. En vecka senare kommer jag tillbaka och vill låna ytterligare 1000kr. Vi kommer överens att jag ska betala tillbaka både den första tusenlappen och den andra. Plus ränta. Efter ännu en vecka kommer jag tillbaka och vill låna lite till. Säg 3000kr. Varför skulle du även denna gång vilja låna ut pengar till mig då det verkar som om du aldrig får tillbaka pengarna?

  Varför går IMF, EU och ECB med på att hela tiden låna ut mer pengar till någon, i detta fall Grekland, när de har förstått att de aldrig får igen pengarna. Enligt din kullerbyttalogik är alltså IMF, EU och ECB socialister hela bunten som tar det hela ”på kortet”. Är IMF, enligt dig, en socialistisk bank?

  Och precis som Christer Andersson ovan nämner blev regimen Reinfeldt sågad av IMF för den politik regimen förde som de facto ökade klyftorna och som de facto gjorde att BNP stannade av.

  20 procent av de rikaste svenskarna äger 87 procent av tillgångarna. På vilket sätt skapar ett sådant samhälle mer frihet, enligt dig?

  • Hej Peter o Christer
   Ni två, likt alla andra socialister glömmer alltid det viktigaste. Hur skapas nya jobb i nya framväxande företag. Jag överväger gärna att låna ut pengar till alla som frågar. Men det som får mig att låna ut, beror på hur personen i fråga har tänkt att använda lånet. Vilka omständigheter som gör personen till en låntagare. Först därefter kommer en eventuell återbetalningsplan att bli aktuell.
   Ärendet Grekland är enkelt. Greklands fantasifulla verklighetsfrånvända välfärdsambitioner har förpassat nationen till A-lagsbänken. Dessutom låter man den som är mest berusad i gänget sköta ekonomin. Greklands problem är inte den procent av landets invånare som är rikast. Landets stora problem är de övriga 99 %. Varför människor pensioneras vid en ålder av 50 år. Varför Greklands företag saknar konkurrenskraft etc… etc…

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Men förklara varför IMF fortsätter låna ut pengar till en (enligt dig) berusad A-lagare isåfall?

   • Hej Peter
    Två huvudsakliga orsaker;

    1, Rädsla inför vad som kan bli konsekvenserna av en GREXIT.
    2, Budet från den berusade A-lagaren visar tecken på en begynnande tillnyktring.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 3. Något för dig att fundera på är kanske att om det inte finns efterfrågan blir det inga investeringar. Det är det som saknas nu därför att den borgerliga politiken under 9 år har lett till en utebliven tillväxt. Om det inte finns kunder som har råd att handla kommer inte någon investerare att investera. Det är inte socialism utan sunt bonnförnuft. Stryper man inkomsterna för de fattiga som har ett uppdämt konsumtionsbehov och dom är många då faller också efterfrågan.
  I Grekland har man hela tiden försökt strypa utgifterna sedan krisen som var en kapitalistisk kris och det har bara lett till att Grekland har i dag ännu värre ekonomiska problem än i början av krisen. Men jag vet inte vad lösningen är och det verkar inte några toppolitiker heller ha. Om det t.ex blir en skuldnedskrivning då kommer långivarna ha svårt att förklara det på hemmaplan, men ändock är det nog till sist oundvikligt, tror jag med betoning på tro.

  • Hej Christer
   Orsaken till att Sverige kallades ”Den klart lysande stjärnan i norr” under alliansens styre vart just konstanta breda Reallöneökningar över en längre tidsperiod. Låga inhemska omkostnader (Skattelättnader) för att framställa Svenska tjänster och produkter, gjorde att efterfrågan hölls uppe när övriga Europa s.a.s. gick på sina knä.. Beroende på att Sverige är ett land med ett företagande som är tillräckligt konkurrenskraftigt, som därför mår bra när efterfrågan stimmuleras.
   Dina tankar om efterfrågan bygger på att det måste finnas konkurrenskraftiga företag som kan svara när efterfrågan stimmuleras. Men så är inte fallet med Grekland. Greklands ekonomi är som ett stort svart hål. Hur mycket pengar man än lånar ut till detta land händer just ingenting mer än ”kissa i byxorna en kall vinterdag effekten”.

   Hälsningar
   Roger Södervall

 4. Så att ge mer sprit till A-lagaren får hen att nyktra till menar du? Att slänga mer bensin på brasan är det bästa sättet att släcka en eld?

  Vad hela det grekiska dramat handlar om är att rädda bettingspelandet om +500 biljoner kronor (derivathandeln) som riskerar brisera (den lär brisera oavsett) om inte Grekland till varje pris räddas. Denna handel, eller spelande med andras pengar av giriga banker, råkapitalister och Gordon Gekkos som du höjer till skyarna som dina befriare kommer störta det vi idag känner till som Europa rakt ner i fördärvet. Bara en dåre som du med båda balkarna i ögonen kan mena att det är kommunister och socialister som bär hela ansvaret till rådande verklighet. Menar du på fullaste allvar att det är kommunister och socialister som sitter i bankpalatsen på Wall Street, City of London och på Brunkebergs torg? Tror du det är du mer än lovligt dum.

  • Hej Peter
   I stort är vi eniga. Jag tror liksom du att A-lagaren inte kommer att lösa Greklands problem. Men det faktum att Grekland är en ganska liten ekonomi och att vi faktiskt såg en liten återhämtning innan A-lagaren kom till makten, gör att jag trots allt ser lite just på Greklands framtid. Läste någonstans att en reform som höjer pensionsåldern till 67 år i Grekland, skulle förstärka finanserna med 12 miljarder euro årligen. Sen får man även räkna in att många till följd av detta kommer att arbeta längre upp i åldrarna, vilket i sin tur kommer att förstärka inkomstsidan.
   För övrigt orkar jag inte diskutera din förvirrade syn på ekonomi och börser. Greklands framtid handlar om helt andra saker. 🙂

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Att inte orka eller att inte vilja? Varför tror du IMF är så intresserade av att rädda Grekland som trots allt bara utgör 2 procent av den ekonomin i eurozonen? Det kan du ju fundera på i en minut eller två. Om du orkar.

   • Hej Peter
    Nu är det inte riktigt så enkelt. En Grexit kan få oönskade dominoeffekter. En Grexit kan uppfattas som en enkel väg ut för andra länder som befinner sig i ungefär samma situation som Grekland. Men Grekland är samtidigt ett tacksamt land att rädda, eftersom ekonomin är relativt liten. Det behövs i sammanhanget ganska lite medel fört att rädda Grekland. Det stora problemet börjar när Grekland skall sjösätta en jobbpolitik och därifrån skapa sin egen välfärd… Det är något som en kommunist är oförmögen att klara av 🙂

    Hälsningar
    Roger Södervall

 5. Ja, det är sant att det beskrevs på det sättet, men glöm då inte bort att den reallöneökningen betalades av en omfördelning från de svagaste i samhället till de starkaste. Sänkt a-kassa, sjukersättning, högre skatt för pensionärer som ex. Det blev en sorts nollsumerspel där man tog från de som redan låg och gav åt dom som hade sitt på det torra. För att inte tala om fastighetsskatten som gynnade lyxlirarn med lyxkåkar på typ lidingö. Detta plus avsaknande av en vettig bostadspolitik har lett till enormt ökade bostadspriser och har skapat en bostadsbubbla och ett växande låneberg. När den brister kommer finanskrisen och Greklandskrisen för Sverige vara som en friskluftsfläkt i ett utedass.

  • Hej Christer
   Det är alltid tråkigt att rätta en person som talar utav ideologisk övertygelse. Du skall veta att jag respekterar dina åsikter, men jag delar dem inte. Faktum är att skattesänkningarna huvudsakligen träffade de människor i samhället med de lägsta inkomsterna. 5 sänkningar gav undersköterskan 13 månadslöner. Med tanke på att det finns betydligt fler undersköterskor i landet, i förhållande till högsinkomsttagare, hamnade större delen av skattesänkningarna i fickorna hos landets undersköterskor, sjuksköterskor och lärare etc. Lägg även till Sveriges stabila ekonomi som gav reallöneökningar årligen på ca 3%. Sverige hade verkligen 8 år med sötebrödsdagar när alliansen styrde Sverige. Med den rödgröna röra är detta svunna tider, som vi kanske inte får uppleva på nytt under våra levnadsdagar.
   Sett ur ett perspektiv som spänner över alla människor i samhället minskade klyftorna i Sverige under alliansens ledning. Politiken minskade utanförskapet med ca 250 000 människor. Vilket gjorde Sverige till det land i Europa med högst sysselsättning och störst arbetskraftsdeltagande.
   Undersökningen du refererar till bedömer bara samhället utifrån dem som har ett jobb eller är arbetslösa. Utöver dessa finns idag ca 850 000 människor som befinner sig i utanförskap. 2006 när alliansen tog över makten befann sig ca 1 200 000 i utanförskap.

   Hälsningar
   Roger Södervall

 6. Bra att du har förstått att Grekland till varje pris måste räddas för att undvika dominoeffekten Roger. Återigen, din kullerbyttalogik förutsätter att om den lilla ekonomin Grekland räddas så blir allt per automatik frid och fröjd och de verkliga orosmolnen Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien mfl återgår till att bli skuldfria tillväxtländer. Hej å hå. Nu brukar du alltid ta till kommunist och socialistkortet när din egen tankeförmåga tar stopp. Tänk om din högerhjärna (som är lika twistad som en kommunisthjärna) kunde förstå att världen är skuldmättad. Att den räntefunktion som är inbyggd i penningsystemet ofrånkomligen gör att pyramidspelet som utgör bank och finanssystemet hela tiden måste ha nya skuldslavar för att orka hålla pyramiden uppe. Det är helt obegripligt att du inte vill eller kan förstå hur penningsystemet är uppbyggt.

  Få se om du klarar av att lägga en kommentar utan att nämna orden kommunism eller socialism…

  • Hej Peter
   Du glömmer hela tiden verkligheten. Det är människor som skapar värden. En skuld kan i princip vara hur stor som helst, bara den bärs av en balanserad ekonomi. Om skulden i sig generar värden är den en möjlighet. Grekland har skulder, men problemet är inte skulderna, utan ekonomin som bär skulderna. Greklands ekonomi är i princip obefintlig, i förhållande till den underligganden outnyttjade potential som uppbärs av Greklands befolkning. Ett ekonomisksystem är måttet av ett lands/ eller en persons förmåga att generera värden. Ett faktum som socialismen/ kommunismen (Klarade ändå ganska många ord innan det oundvikliga inträffade 🙂 ) väljer att vända ryggen. Det är till huvudsak därför Grekland och många andra länder befinner sig i ekonomiska svårigheter.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • ”En skuld kan i princip vara hur stor som helst, bara den bärs av en balanserad ekonomi.”

    Det är ju just det som är problemet. Tänk att du inte kan eller vill begripa hur penningsystemet är uppbyggt. Jag tar det igen:

    Räntan gör att några få inom finansekonomin ackumulerar alltmer skuldtitlar (pengar) samtidigt som resten blir alltmer skuldsatta. Alltfler måste gå bankrutt så att andra kan betala sina räntor i en ekonomisk dödsspiral där allting strömmar upp till toppen. Några stater måste låna för mycket så att andra stater kan exportera sig friska. Skuldernas omåttliga tillväxt måste bemötas med en lika omåttlig ekonomisk tillväxt, när skulder täcks av ett prestationskrav. Vi måste därför prestera mer och konsumera mer – till varje pris.

    Tillväxt är därav alla ekonomers och politikers envisa mantra för att behålla detta vansinniga system som gynnar dem själva. För bara genom tillväxt kan vi ens försöka komma ikapp den exponentiella räntekostnadstillväxten av våra skulder.

    Jag tar detta igen……..följdriktigt så ökar vår skuld automatiskt ju mer vi försöker tillfredsställa dess räntekrav. Vi kämpar förgäves hur vi än gör. Systemet måste rent matematiskt sluta i ett sammanbrott då skuldbördan växer mot oändligheten. Under tiden ökar prestationspressen på människorna, på naturens och våra sociala system.

    Seså, försök än en gång att svara utan att jiddra om kommunism och socialism. Försök.

   • Hej Peter
    Jag förstår att du blundar inför verkligheten. Det har socialister alltid gjort. Det är därför Europa dignar under skuldberget. Vi såg hur snabbt Sveriges finanser kom på fötter, så snart Anders Borg tog över styråran. Jag vet att du inte gillar det som nu kommer att skrivas. Men med en aktiv jobbpolitik kan alla länder mycket snabbt få en bra balanserad ekonomi. Så även Grekland.. 🙂

    Hälsningar
    Roger Södervall

 7. Du skriver det själv, skattesänkningen var riktad mot de med arbete och självfallet fanns undersköterskor där. Men för att finansiera skattesänkningarna fick de absolut svagaste i samhället betala kalaset genom sänkt a-kassa, sjukersättning för att inte tala om den djupt orättvisa beskattningen av pensionärer. Det blev inte mer pengar till konsumtion då det bara var en omfördelnig av skattepengar.
  Sedan tog man fastighetskatten och bolagskatten vilket var direkt riktat mot de med förmögenhet och det har inte heller gett några effekter på efterfrågan eftersom de redan rika inte har investerat då det inte finns någon efterfrågan och det är för få med saknad av konsumtionsbehov som blev vinnare på skattefesten.
  Allt detta har gjort att BNP har stagnerat från 2007. Men i ärlighetens namn kan man inte heller bortse från finanskrisen. Det där med utanförskap har vi diskuterat förut och det är ett luddigt begrepp som kan ändras och trixas med för att passa ens åsikter.
  Fakta är att arbetslösheten har permanentas på omkring 9% nu mot 6% då för ca 9 år sedan. Det är fakta att arbetslösheten har bitit sig fast och jag har svårt att se hur man skall få ner den om man fortsätter med den Borgerliga receptet som ändock har fört oss hit.

  • Hej Christer
   Arbetslösheten beräknas utifrån arbetskraftens samhällsdeltagande. Om 250 000 människor går i från utanförskap in i arbetskraften stiger arbetslösheten. Det var så Göran Persson gjorde (Fast tvärt emot) för att frisera arbetslöshetssiffrorna 1998-2006. Han satsade på att minska arbetskraften genom systematisk utslagning. Beräknat utifrån dagens beräkningssystem var arbetslösheten ca 10% 2006. Det är sant att nivån på a-kassan sänktes under alliansens tid vid makten. Men pengarna omfördelades till 250 000 nya jobb och rekordstora summor till välfärden. Faktum var att avståndet mellan arbetslöshet och ett nytt jobb aldrig varit kortare än under alliansens tid vid makten.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • ”Faktum var att avståndet mellan arbetslöshet och ett nytt jobb aldrig varit kortare än under alliansens tid vid makten.”

    Ändå visar all forskning och data på att klyftorna konstant ökat under regimen Reinfeldt…

   • Hej Peter
    Det handlar om samhällsklyftor som beräknas utifrån samhällsaktiva medborgare. Utanförsatta är exkluderade. Sannolikt beror resultatet på att fler nu än tidigare, befinner sig under ett tidigt stadie av samhälls-deltagande. Vill man göra det enkelt för sig, så beror huvudsakligen dessa undersökningar, som påvisar ökande samhällsklyftor på de gradvis ökande tillströmningen av nysvenskar.. Samma mönster, under samma tidsperiod, finns även i andra länder med relativt stor invandring..

    Hälsningar
    Roger Södervall

   • Hej Peter
    Läs gärna undersökningarna som påvisar ökande samhällsklyftor vad gäller Sverige. De pekar entydigt på en och samma punkt. arbetskrafts-deltagandet och sysselsättningen ökade kraftigt under de föregående 8 åren. Det får till effekt att många befinner sig precis i börja på sitt samhällsdeltagande. Vilket för till följd att många nya samhällsdeltagare, som kommer i från ett utanförskap, ofta har en lägre lönebild och ibland sporadiska inkomster.
    Man måste komma ihåg att utanförskapet minskade med 250 000 människor under alliansens tid vid makten.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 8. Suck och stånk. Detta eviga mantra om socialism. Tänk att du är så svagbegåvad att det är det enda du kan ta till när du inte har några svar…

  Så om vi tar det land där skuldberget är som allra störst, Japan. Menar du på allvar att det är socialister som styrt det landet sedan det byggdes upp efter kriget?? Jag vet svaret. Få se om du kan orka ta reda på det…

  Menar du på fullaste allvar att exempelvis USA som med sitt enorma skuldberg har varit styrt av socialister och kommunister? Kapitalismens hemvist!

  • Hej Peter
   Det behöver inte nödvändigtvis bero på att landet styrs av socialister. Skuldberget genereras så snart välfärdsambitionerna överstiger ett lands förmåga att balansera kostnaderna för välfärden. Men sannolikt beror 9 av 10 överskuldsatta länders situation på socialister som tappat fotfästet. 🙂

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • ”Sannolikt”

    Du vet alltså inte utan hittar bara på?

   • Hej Peter
    ”Sannolikt” beroende på att frågan är komplex. Socialismens utgångspunkt är att försöka leva upp till ideologiska målsättningar, där ideologin skall vara överställd samhället. Att ekonomin kraschar när Socialister och Kommunister styr ett land, kan även bero på en allt för stram renlärighet inför Karl Marx röda Bibel. Det behöver alltså inte alltid bero på att socialisterna tappar fotfästet. 🙂

    Hälsningar
    Roger Södervall

 9. Så när en ickesocialistisk ekonomi kraschar, vem blir felet då?

 10. Har tagit mig tid för att svara, då jag har blivit av dig tvungen att kolla upp arbetslöshetsstatestik. Den visar att långtidsarbetslösheten om man kollar mot 90talet har minskat (kom ihåg 90talskrisen) men jämfört med 80talet är den högre.
  Jag förstår inte hur arbetslösheten kan stiga om fler får arbete, enligt mig ett skumt sätt att räkna, kanske en förklaring vore tacknämlig.
  Det där om att Göran Persson systematiskt har minskat arbetskraften för att systematiskt slå ut arbetskaraft, du får ursäkta men för mig låter det som konspirationsteorier och sedvanligt sosse hat.
  Vars hittar jag den statestik du hänvisar till, själv har jag bara sett att efter 90taskrisen runt 2006 låg arbetslösheten på som högst 9& och lägst 7,1% vilket är i mitt tycke åt h……e för mycket men i höjd med det vi har idag och haft under nästan hela den borgerliga epoken. Hur får du fram att om man minska a-kassan så ökar jobben och rekordsummor till sjukvården du måste mena Nya Karolinska i Stockholm. Det att vägen som leder till nya jobb är kortare är inte sann, då den svänger med konjunkturen och är beroende av vad man jämför med.

  Ha det
  Christer

  • Hej Christer
   Om arbetskraften växer snabbare, än tillväxen av nya jobb, ökar arbetslösheten trots att många nya jobb skapas.
   Det har inträffat under alliansens år vid makten. Ca 250 000 Människor som tidigare befann sig i utanförskap räknas idag in i arbetskraften + en invandring på ca 50 000 nya Svenska medborgare årligen… Alliansens politik skapade ca 250 000 nya jobb under 8 år, trots den största ekonomska krisen/kraschen sedan den stora depressionen under 1930 talet.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Så, vad du säger egentligen är att det är invandringen som är orsaken till Alliansens misslyckade jobbpolitik.
    Du menar att Göran Persson medvetet slog ut arbetskraft genom utslagning av arbetskraft. Ett förtydligande vore på sin plats.

 11. PS! Vad menar du med samhällsdenltagande och vilka räkas in dit?
  Ha det igen
  Christer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: