Rödgrönt maktövertagande baserat på falsaliser


Med en socialistisk grönfärgad retorik som gjorde generella angrepp på den Svenska välfärden fick Sverige en rödgrön regering valåret 2014. Retoriken handlade om massarbetslöshet, fallande skolresultat, en offentlig sektor i förfall och underskott i statsfinanserna samt att något är på väg att gå sönder i det Svenska samhället.

Så här i efterhand kan man kanske säga att Allianspartierna inte var speciellt framgångsrika, när det försökte bemöta den bild av samhället som de rödgröna hade för avsikt att vinna valet med.

Det sägs att Riksdagsval vinns inte genom att angripa sina motståndare. Riksdagsval vinns genom att partier producerar en egen politik som vinner framgång hos väljarna.

Det går inte att till hundra procent säga att Allianen förlorade valet 2014 till förljd av en speciell orsak. Sannolikt är det så att Alliansen förlorade valet beroende på att de rödgröna tilläts framföra direkta lögner och egna hopkok som lindades in i klassisk verklighetsfrånvänd vänsterretorik. Lägg där till att Alliansen kanske tappat lite av sin glans till följd av att ha regerat Sverige under åtta år. Allansens politikutveckling hade helt enkelt släpat efter. Det kan nog ingen med stor säkerhet motsäga.

Vi vet idag att arbetslösheten räknades annorlunda 2005 kontra 2014. Sanningen om den Svenska arbetslösheten är att Alliansens politik skapade mer än 300 000 nya jobb under en tid då Europa genomgick en ekonomisk kollaps, samtidigt som landets utanförskap minskade med ungefär samma siffror. Vilket gör att arbetskraften växer. Detta skedde under samma tid som Sverige var det land där arbetskraften växte snabbt till följd av en ökande invandring. Vi vet idag också att långt över hälften av alla arbetslösa ungdomar studerar på heltid. Vi vet idag att fallande skolresultat till stor del beror på Sveriges kraftigt ökande andel utlandsfödda medborgare. Vi vet idag att välfärden aldrig tidigare tillförts mera resurser än under Alliansens åtta år. Vi vet idag att Sveriges statsfinanser är en av de stabilaste i hela Västvärlden. Vi idag att Sverige är ett av de länder i hela Västvärlden som kommit längst när det kommer till att begränsa CO2 utsläpp etc. Ett samhälle som förmår att minska utanförskapet med nästan en fjärdedel och samtidigt skapa 300 000 nya jobb bör rimligtvis vara ett samhälle med en politik som förmår att utjämna samhällsklyftor. En förebild i Världen när det kommer till rättvisa och jämlika samhällsförhållanden.

Så här i backspegeln känns det tungt att Alliansen inte lyckades förmedla det Liberala samhällsperspektivet. Återigen fick vi se hur Liberalismen slukades av socialismens tomma floskler. Detta trots att alla fakta mycket tydligt talade till Alliansens fördel.

Valet 2018 måste bli valet där Liberlismens jobbskapande, samhällsuppbyggande och välfärdsförstärkande effekt hamnar överst på agendan. Faktum är att Liberalismen är mycket användbar nu i tider av religiös radikalisering och terrorism. En politik som vill att indviden alltid skall vara större än systemen. En politik som tidigt ger ungdomar stor handlingskraft och utvecklingspotential på rätt sida om lagen är ett mycket kraftfullt verktyg i denna kamp.

Liberlismen kommer defintivt till sin absoluta rätt när det handlar om att behandla politikens ytterligheter. Förr hette de Kommunism, socialism och Nazism. Idag heter samma politiska krafter vänsterpartiet, socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Dessa båda politiska krafter har det gemensamt att de förespråkar en stat som är mycket större än individen. Här gör man skillnad på människor och människor. Visserligen ur olika perspektiv. Kommunism, socialism kräver ideologisk renhet. Nazismen kräver renhet i form är ras och nationalitet. Att dessa båda krafter idag har annat namn förtar inte partiernas ideologiska kamp, som är den samma idag som för 100 år sedan.

Idag skänks dessutom möjligheten att spegla färska händelser i form av religiös radikalisering. Unga människor som ansluter till extrema ideologier, bör kunna fungera bra som pedagogiska antifrihetsmodeller. Sällan har det varit tydligare, vad som händer när ungdomar ansluter till IS i syfte att lämna bort sin individuella frihetskamp. Ur Sveriges perspektiv handlar det om måla upp frihetspepektiv och valmöjligheter som lockar ungdomar att välja det Svenska samhällsbygget framför att bli terrorist i Irak.

Det finns inga drivkrafter inom socialism, kommunism och nazism som stärker individer, frihet och handlingskraft. Inom dessa ideologier finns en tydlig bild av hur människor skall uppträda, tänka och se ut.

Ett bra (Det är ett bra exempel på ett dåligt dito) exempel på just detta är debatten om invandring som skapas av Sverigedemokraterna/nazisterna i Sverige. Debatten handlar om hur invandringen skall begränsas alt kontrolleras. Vi Liberaler borde rimligtvis skapa en debatt som handlar om hur Sverige kan bistå sina nya invånare med verktyg i deras kamp för sin individuella frihet i sitt nya land. Sverige behöver alltid fler fria fritänkande handlingskraftiga medborgare. Det borde vara rimligt att lyfta fram detta behov i debatten, göra det till en motvikt när Sverigdemokraternas/nazisternas företrädare argumenterar mot höga kostnader som uppstår när människor invandrar till Sverige. Vi Liberaler skall alltid lyfta fram nysvenskens behov. Låta debatten om invandring handla om sånt som verkligen gör skillnad. Sånt som stärker Sverige på både kort och lång sikt.

Ett svar

  1. Verkligheten är gemensam och sanningen är enskild.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: