Det kollektiva tänkandet


Om en stor grupp individer ansluter sig till en idé, då är idén per automatik både smart och bra. De kollektiva ideologierna bygger på denna tes. Idén må vara producerad av Världens bästa s.k. tänkare. Men det finns absolut ingen garanti för att ens en mindre del av gruppens anhängare blir gynnade av idén.

Problemet som uppstår är att det kollektiva tänkandet hamnar i konflikt mellan förnuft och känsla. Men det stannar inte där. Det absolut allvarligaste är att individen slutar att använda sitt eget sunda förnuft. Så som dagens moderna välfärdssamhälle är uppbyggt skapas en konstant konflikt mellan förnuft och känsla, samtidigt som det sunda fria kreativa förnuftet behövs allt mindre.

Kollektivismen är kanske ingen ideologi. Men socialism, nazism, rasism och marxism använder det kollektiva tänkandet som livlina. Dessa ideologier profiterar på det kollektiva tänkandets uppenbara brister och kännbara känslomässiga dilemman. Dessa ideologier rättfärdigar sina högre ideal utifrån individens tillkortakomanden och brister. Samtidigt som det byggs upp en retorik som talar till det kollektiva tänkandets oförmåga att sortera fakta från fiction.

Den kollektiva retoriken säger t. ex. att rika människor skor sig på fattiga eller varför inte det högaktuella ämnet invandring. Den kollektiva retoriken som är tänkt att tilltala det kollektiva tänkandet, genom att lägga fram bevis för att invandring är dåligt för Sverige ekonomi. Då väljer man att haka på redan spridda fördomar i detta ämne samtidigt som siffror som tydligt visar en summa och kopplar denna summa till kostnader för invandring till Sverige.

Det kollektiva tänkandet tar sig då an uppgiften som följer; 1, Det finns bevisligen en grupp människor i Sverige som inte är Svenskar. 2, Gruppen är säkert annorlunda, säkert kriminell och skadlig för Sverige. 3, Den invaderade gruppen tar Svenskarnas jobb. 4, Det kollektiva tänkandet börjar nu reagera som om alla med annan bakgrund än att vara född och uppvuxen i Sverige är en och samma person, med samma utseende, samma bakgrund, samma avsikter, samt samma tveksamma bakgrund som kriminell.

När man tar sig an uppgiften utifrån detta perspektiv låter det helt galet. Men det är vad som händer när känslan styr förnuftet. Helt plötsligt förställer det kollektiva tänkande människor i ett tillstånd, där de egna känslorna och den egna tankeförmågan tillfälligt överlämnas till att fungera kollektivt.

För att fullt ut förstå detta fenomen behövs bandet backas långt bakåt i tiden. Allt börjande när människor tog första steget att leva i grupp. Att leva i grupp visade sig vara ett bra sätt att överleva bland alla rovdjur. Det var fördelaktigt när födan skulle införskaffas. Det innebar också stora fördelar under barnens uppväxt. Det uppstod i stort sett bara ett enda problem, samma problem som alltid dyker upp i människans vardag. Då handlar det såklart om svårigheterna att leva tillsammans. Då uppfinns antagligen tanken om fördelen med att skapa överordnade tankar om hur tillvaror bör utformas. Det så då hände var att det skapades ett överlevnadsvärde med att tänka ungefär samma tankar. Hela detta tänk har sen följt med genom åren, ända fram i nutid.

Här kommer hela detta tänk i fem steg;

1, Det finns tillfällen då individer överger sitt sunda förnuft och känsla för sitt eget liv, till vad som kan uppfattas vara bäst i en given situation.

2, Detta kan ske helt utan förvarning och att individen inte skänker övervägandet djupare tankeverksamhet än att det gynnar överlevandet och/eller det sociala välbefinnandet för stunden.

3, När upplevelserna från den kollektiva reaktionen landar i individens normala medvetande uppstår en naturlig konflikt mellan känsla och förnuft. Därför uppstår processer som rättfärdigar det kollektiva beteendet. Det är så syndabocken föds. Det är så mekanismer som stöter ut individer som tänker annorlunda skapas.

4, Nu skapas en grupp som har två starka sammanhållande mekanismer. Dels fördelen av att få en bättre, bekvämare och enklare vardag, samtidigt som rädslan för att hamna i syndabockens position ger överlevandskraft åt känslan att befinna sig i närheten av gruppens kärna. Det blir även statushöjande att framföra gruppens åsikter.

5, Så var vi tillbaka på ruta ett.  Det finns tillfällen då individer överger sitt sunda förnuft och känsla för sitt eget liv, till vad som kan uppfattas vara bäst i en given situation. Här är de yttersta faktorerna som skapar mänskliga relationer. Så har det fungerat sedan tidernas begynnelse.

Det kollektiva tänkandets motpol måste anses vara individens fria vilja. Här landar i stort sett alla ideologier på det ena eller andra sättet. Teologer, filosofer och psykologer har i alla tider brottats med detta ämne. Målsättningen borde vara att låta det kollektiva tänkandet och den kollektiva känslan, få den fria fritänkande individens sunda oförstörda förnuft.

Kollektivismen har sina fördelar. Men avigsidorna överväger. 1900 talets Europa ska med rätta tillägnas de kollektiva ideologierna. Nu behövs en ny ideologisk brunn att ösa ny ideologisk kraft ur. Denna utmaning är absolut inte röd eller blå, vit eller svart etc. Denna utmaning har alla färger. En utmaning med en tydlig uppgift där individen alltid blir större än staten. Där individens sociala utveckling går före samhällets kollektiva ambitioner. Där samhället är en stöttepelare i individens succesiva frihetskamp.

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: