Modet att bejaka frihet


Förhållandet mellan kontroll och frihet ur ett filosofiskt perspektiv skapar intressanta och tänkvärda dilemman. Ska detta filosofiska perspektiv kunna genomföras måste vissa definitioner först klargöras. För det första, finns det ett tillstånd där fullständig kontroll uppstår. Precis på samma sätt kan frågan ställer när det handlar om frihet. Finns det ett tillstånd som kan definieras som 100% frihet. Sanningen står inte att finna. Idag finns ingen tydlig evidens i frågan. Det är kanske inte viktigt på samma sätt att definiera vad som är absolut kontroll och absolut frihet, det som verkligen är intressant är vad dessa två yttre konstanter kan utföra i synergi.

Det som är relevant i denna betraktelse är att klargöra att det finns mera användbara underavdelningar till kontroll och frihet.  Underavdelningar till kontroll kan vara säkerhet och beskydd. Underavdelningar till frihet kan vara handlingskraft och förmåga.

Hela detta inlägg bygger de ovan nämnda definitionerna av kontroll och frihet. Tanken är att lägga ett filosofiskt perspektiv som beskriver Sveriges utveckling de senaste 100 åren.

Faktum är att allmänhetens synen på förhållandet mellan kontroll och frihet, är en skapelse som i hög grad präglats av vänsterpolitik. Bilden som målats upp är att samhället är indelat i s.k. olika klasser ur ett perspektiv där människor med stor förmåga och handlingskraft (frihet) missbrukar sin roll i samhället, genom att profitera på sin förmåga att utöva kontroll. Effekten av detta tänk blev att en framväxande stat, fick i uppgift att omforma kontrollbergreppet till säkerhet och beskydd. Det uppstod ett förvaltarskap som var tillräckligt kraftfullt för att kunna skapa de reformer som mynnade ut i det som idag kallas välfärd.

Denna rörelse var sannolikt oundviklig. Denna rörelse skall inte framställas som en utmaning i sig. Det som däremot är problematiskt är att dessa ganska basala tankegångar blev upplyfta till att vara samhällsbärare. Sverige blev ett land som bars framåt av tankegångar som i grunden enbart vilar på kontroll. Politiken lämnar över hela frihetsbegreppet till marknadens krafter. Det skapar en stor stat som i stort sett enbart ser på marknaden som en finansering åt välfärden.

Denna extremt defensiva syn på frihet har gastkramet Sverige under snart 100 år. Som en naturlig följd har detta även påverkat generationer Svenskars syn på vad som är frihet. Vänstersynen om vad som är frihet har stigmatiserats på ett sätt som generellt hämmar tron på förmåga och handlingskraft. Här förloras förmågan att vara trovärdig beroende på att förmåga och handlingskraft (Frihet) spelas ut som en motpol till de krafter (Kontroll) som skapar nya jobb. Här byggs upp en motsättning med en självklarhet som i mångas öron låter idiotsäker. Men det som sällan hamnar i debatten är hur mycket handlingskraft (Frihet) som finns kvar hos befolkning efter det att 50% av inkomsten betalas i skatt.

Med andra ord har ett helt politikområde lämnats till sitt öde i Sverige. Det handlar om alla medborgares förmåga att påverka sin frihet.

Nu ligger fältet öppet för ett omtag i denna fråga. Det kan mycket väl vara så att enda vägen ur den utveckling som är dagens verklighet är att öka individens handlinskraft. Frihetsbegreppet bör lyftas ut ur gamla mossiga samhällstänk som grundas sig i det samhälle som skapades under industrialismens tid. Idag är inte skattesatser viktiga på samma sätt, som antalet mäniskor som faktiskt betalar skatt. Den underbyggda konflikten mellan marknad och stat måste hitta nya former. Det hade varit enormt spännande med ett tankeexperiment om stat och marknad bytta roller med varandra. Då markanden vanligtvis är bättre att driva och tänka nytt, så är staten oftast en bättre förvaltare. Med andra ord, öka individens handlingskraft och förmåga där förvaltning är som kraftigast och så öka kontrollen där friheten är som störst. En tillsynens enkel tanke. Men en enorm insats i praktiken.

Här vilar Liberalismens stora dilemma. Det kan därför tolkas som att frihet är ett oändligt begrepp som inte ställs i förhållande till någon enda konstant. Ska Liberalismen bli fullt ut begriplig måste denna ideologi framställas på ett sätt, där friheten framställs som en verkande politisk kraft i förhållande till reella termer. Att det finns tydliga faror med att bygga ett välfärdsamhälle, som inte bygger in tydliga politiska mekanismer som tillvaratar individens förmåga att påverka sin handlingskraft.

Liberalismen har också fastnat i retoriken som en motpol till säkerhet och beskydd. Det bygger i sin tur på skickligt uppbyggd vänsterretorik som vunnit bred folklig acceptans. En vänsterretorik som absolut inte vill att Svensken i allmänhet skall börja bygga upp modet att börja bejaka sin frihet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: