Monas favorit i repris


Det som kanske började med en Toblerone, är idag ett pärlband med incidenter. Då skivande är djupt rotad i tron att allt som sker, gör så av en eller flera orsaker som mycket väl kan förväntas samverka.

Att uppbära förtroende i förhållande till de krav att utöva makt, är en mycket komplicerad ekvation. Det är inte så att en förtroendevald i maktposition befinner sig på sin position tillföljd av sin person. Utan förhållandet är mer sannolikt det motsatta. Personen befinner sig där trots sin personlighet. Det hörs ofta att maktpersoner uttalar sig om vikten att kunna skilja på person och sak.

Men det finns en djupare bild som kanske sällan hamnar i dagens ljus. En förtroendevald maktperson väljs för att kunna utföra sånt som väljarna tror på. Det väljarna sällan väger in i sitt beslut är den sociala omgivning som den valda personen tar med sig in i maktens korridorer.

Nu behövs en liknelse. Tänk en man och en kvinna med avsikt att ingå äktenskap. Men de förälskade parterna väljer att utföra denna handling utan att informera sin respektive föräldrar och släkt om handlingen. Det kan mycket väl utvecklas till ett långt och blommande äktenskap. Men mest sannolikt kommer denna handling att belasta äktenskapet.

Enkelt utryckt kan sägas att handlingen var överilad och dåligt genomtänk. För att inte säga naiv. En handling i alla välmening, som i förlängningen inte har de ingredienser som ett normalt långt och lyckligt äktenskap kräver.

Alla rödgröna skandaler som utspelat sig den senaste tiden, kan mycket väl vila i samma korg som Mona Sahlins alla bravader. Det handlar om en naiv tro på sin förmåga, det handlar om en naiv tro på att kunna utföra allt gott. Men i stort är en politikers liv inte avgränsat från att leva ett normalt liv som människan med ambitioner att bli politiker. Alltså, det finns en distinkt skiljelinje mellan att förstå vad det krävs av en maktperson, och den rosenröda känslan att vara en ambitiös politiker med viljan att skapa en bättre Värld åt alla. Kanske är det t.o.m. så att dessa båda krafter står i ett motsatsförhållande till varandra.

Att leva med och förstå vad det innebär att uppbära makt, kan inte förklaras utan behöver upplevas. Kanske är det så att det finns en poäng med att Kungar och Drottningar ärver sin position ur detta perspektiv.

Demokratin har fött fram en typ av ideologisk makthavare, som nästan undantagslöst hamnar i ett läge där förväntningarna kraftfullt överstiger maktpositionens förmåga.

Sammanfattningsvis: Dagens politiker behandlas som om de inte haft ett liv innan deras liv som politiker började. De förväntas utföra en större uppgift än de har mandat att utföra. Den ideologiska vinkeln föder fram en klyfta mellan politik och verklighet som egentligen handlar om makt, men som många upplever vara olustig. Om en politiker med makt inte förstår eller inte kan/undviker hantera detta förhållande, då uppstår ett förtroende underskott.

Sannolikt är detta något som alla människor med maktposition haft att brottas med så länge det funnits människor med ambitioner att bygga samhällen.

Mona Sahlin är en person som rimligtvis inte borde haft eller ha problem med sin ekonomi. Men sannolikt är det så att hon är vårdslös i sina relationer. Hon försätter sig sannolikt i situationer där hon blir känslomässigt uppbunden på ett för henne ohälsosamt sätt. Det i sin tur underbygger hennes sätt att förhålla sig till makt. Hon klarar inte av att utöva makt ur alla perspektiv utan att det tynger hennes samvete. Hon är helt enkelt en helt vanlig tjej som inte är beredd att fatta tunga, tuffa beslut där hon upplever att någon blir drabbad. Därför uppvisar hon två sidor. När det kommer till politiska beslut och gärningar som tydligt gynnar det hon tror på och när det känns rätt, kan det mycket väl vara så att Mona Sahlin är den vassaste av vassa politiker. Men tyvärr är detta bara en tredjedel av en politikers gärning. Övriga 67% handlar om att klippa av ohälsosamma band och så att knyta sådana kontakter som bygger en trygg grund att agera utifrån.

Mona Sahlin borde grunda en Akademi. Hon kan något om att vara modern politiker..

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: