Blås i bubblan – Eller börja jobba med utmaningarna


Den Europeiska banktillsynsmyndigheten, EBA har utfört stresstester på några av Europas största banker. Förhållandet mellan tillgångar och potentiella utgifter kontrolleras. Svenska banker klarar sig förhållandevis bra. Men skrapar man lite på ytan dyker det genast upp orosmoln. Övervärderade bostäder är en högriskafaktor som för eller senare kommer att få negativ inverkan på Sveriges ekonomi. Detta i förhållande till en rödgrön regering som tycks ha tappat greppet om Sveriges finanser gör att bilden mörknar betänkligt.

Mycket pekar på att fastigheternas höga värdering är direkt kopplade till bankernas relativt goda balansräkningar. Det behövs inte mycket fantasi för att föreställa sig vad som händer i Sverige vid en konjunkturnedgång. När helt plötsligt fastigheterna inte längre värderas med samma nivå som idag. Kanske är det t ex så att invandringen de senaste åren är en av många faktorer som driver upp bostadspriserna. En intressant vinkel som skall behandlas i kommande inlägg.

Bankerna håller fastighetsbubblan osprucken. Det eldas på med nya friska lån. Men gränsen där låntagarnas betalningsförmåga och huspriserna uppgång närmar sig en kritisk massa.

Det behövs nytänk. Det behövs nya friska visioner när det kommer till utmaningarna med finansiering och med framställning av nya bostäder.

När höga bostadspriser övergår till en bubbla finns ingen vetskap om hur och när det sker. Det enda som är säkert är att det finns en balansgång mellan inkomster och priser för att kunna upprätthålla ett boende. Den kritiska massan består av att hitta balans mellan dessa båda variabler. Det som nu händer med rödgröna skattehöjningar, växande utanförskap, sämre statsfinanser och fallande sysselsättning är sånt som för samhället närmare den kritiska massan. När säkerheter för bostadslån inte längre väger upp lånets storlek. Det i sin tur hänger i hop med att fler i samhället har en lägre disponibel inkomst tillföljd av skattehöjningar.

Men det stannar inte där. Utanförskapet spelar även in på bopriserna. Som nu när utanförskapet växer allt snabbare, finns tydliga kopplingar till bostadsmarknaden. Varje ny utanförsatt är en person mindre som kan tillföra ny luft i bostadsbubblan.

Samhällets stora utamningar kan inte lösas med ”Quick fix” typ rödgröna skattehöjningar. Det äventyrar faktisk hela samhället. Vi vet att det leder till färre nya jobb, ökat utanförskap och mindre välfärd. Det är vedertagna faktum. Frågan är om Sverige skall behöva genomlida att en bostadsbubbla spricker tillföljd av rödgrön inkompetens..

 

 

29 svar

 1. Det behövs en bankreform också. När privata banker skapar pengar(skulder) ur tomma intet och sedan bokför dessa skulder som tillgångar som sedan ägarna och bankdirektörerna tjänar miljarder på genom ränta på det som hittats på ur tomma intet har vi årtusendets bedrägeri. När detta till sist avslöjas kan vi få en bankreform.

  För övrigt tror jag Deutsche Bank sätter igång rullningen i Europa. Deutsche Bank är idag en av världens mest riskfyllda banker och har förlorat 70% av sitt börsvärde senaste året och som har en riskexponering som är 20 gånger större än Tysklands BNP.

  BBC skriver mer om Deutsche Bank.

  http://www.bbc.com/news/business-36723034

  • Hej Peter,
   Tror du missuppfattat. Bankerna kan inte överskrida sin kapitalisering via krediter. Det är därför det görs stresstester. Banker som beviljar krediter som inte täcks av innevarande kapital förlorar sin oktroj.
   Det vi nu ser är en direkt följd, när samhällsutvecklingen och den ekonomiska verklighet inte följs åt. I grunden av allt detta finns en ideologisk vilsenhet. Svaret på frågan; vart är vi på väg, lyser med sin frånvaro. Valfärdsmaskineriet dunkar på som vanligt, men det händer inget nytt som väcker framtidstro. Det är därför missnöjespolitikerna vinner opinion. Det som händer med bankerna idag är en direkt följd av politikens oförmåga att fatta kloka beslut baserat på tankar och uppfattningar som har brett stöd bland folken..

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Du vet verkligen inte hur penningsystemet fungerar.

    Riksbankchefen Stefan Ingves förklarar på riksbankens egen hemsida hur privata banker (enligt bankregelverket Basel2) bara behöver hålla 2800 kronor i eget kapital för att ”låna ut” 1 miljon. (!!)

    Du precis som majoriteten har inte en susning om hur det parasiterande banksystemet fungerar och när du börjar svamla om populistiska politiker så är du exakt lika medskyldig till att de nu kommer fram ur sina hålor eftersom du, och majoriteten av oinformerade tillåtit detta svindleri pågå år efter år.

    Nu har svindleriet dessutom gått så långt att vi har fått något som heter negativ sparränta, vilket betyder att banken får konfiskera dina pengar varje månad. Detta innebär alltså att den som är skyldig pengar – i detta fall banken – får betalt av den som de är skyldig pengar till. (!!)

    Penningsystemet är skuldmättat, vilket jag har påtalat gång på gång. Den ackumulerade räntekostnaden äter upp realekonomin och det är därför som tillväxten stått och stampat allt sedan Lehman-kraschen. Alla kvantitativa lättnader som gjorts i att försöka kicka igång ekonomierna har bara gynnat ett fåtal. Den rikaste procenten. Nu pratas det till och med om helikopterpengar som en sista desperat åtgärd för att få igång hjulen igen och inte ens då kan du reflektera över att hmm…något måste ändå vara fel här. inte ens då.

   • Hej Peter!
    Bankens kapitalisering plus kreditagarens återbetalningsförmåga och säkerheter skapar en helhet när det handlar om krediter. Är kredittagarens säkerheter stora och återbetalningsförmågan god minskar behovet av Bankens egna säkerheter.
    Den låga räntan är en Quick fix. Inläggets andemening bygger synpunkten att det är bättre att jobba med faktorer som förbygger extrema räntor och – skattestyrande åtgärder.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 2. Tar det igen: Penningsystemet är skuldmättat. Den ackumulerande räntekostnaden äter hela tiden upp realekonomin.(Det är därför tillväxten inte tar fart!) Det spelar ingen roll vilka åtgärder du har för att ”jobba med faktorer som förbygger extrema räntor och – skattestyrande åtgärder.” Ränta på ränta gör att skulderna exponentiellt ökar.

  Centralbankerna runt om i världen dopar hela tiden ekonomierna med nya pengar(skulder) och eftersom du har båda balkarna i ögonen ser du inte hur systemet så sakteliga håller på att implodera. (Det har accelererat efter Lehman-kraschen)

  Det här systemet fungerar bevisligen inte och du blir antagligen siste man på jorden att inse det.

  • Hej Peter
   Du förstår fortfarande inte krediten. Jag försöker på detta sätt. En kredit är när värden av någon form kan mätas i pengar. Värdet kan då utnyttjas som ett betalningsmedel eller som ett uttag från ett konto. Så här, en person äger ett hus. Husets värde minus huslån beräknas till 400 000 kr. Men marknadsvädet för huset är 1 000 000 kr. Alltå husets värde som tillfaller husets ägare är 400 000 kr. En kreditgivare har bedömt att husägare har betalningförmåga. I kreditgivaren bokföring står en minuspost på 600 000 kr. Husägaren har innestående värden motsvarande 400 000 kr.
   Utifrån bådas balansräkningar görs bedömningen att vara i balans.
   Låt säga att husägaren vinner 200 000 kr på lotto. Satsar pengarna på att sänka sina lån. Då går han aktivt in och ökar sina möjligheter att utnyttja krediter på andra områden. Men fortfarande är den totala krediten 1 000 000 kr. Alltså en kredit ett förhållande mellan två individer som balanserar kreditagaren säkerheter och betalningsfömåga med kreditgivarend kapitaliseringsgrad.

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Ja, du förklarar hur krediten fungerar bokföringstekniskt. Inte det jag pratar om men det är det enda din hjärna orkar förhålla sig till. Eftersom du inte vill inse hur grundlurad du är.

    Banken behöver endast 2 800kr i eget kapital för att låna ut 1 miljon kronor. (Enligt riksbankschef Stefan Ingves) Med andra ord skapar privata banker pengar(krediter/skulder) ur tomma intet, som banken sedan tar ut ränta på. Dessa påhittade skulder bokförs sedan mycket riktigt som du påtalar som tillgångar. Men ställ dig frågan, vad är det bankerna har lånat ut??

   • Hej Peter,
    Det bankerna lånar ut är baserat på låntagarens säkerheter och betalningsförmåga. Hamnar låntagaren i insolvens uppstår en kreditförlust som i ett första skede bokförs som ett långfristigt lån. Hamnar låntagaren återigen i solvens, korrigeras krediten så att den motsvarar den aktuella betalningsförmågan. Då råder balans mellan utbetald kredit och kredittagarens total tillgångar och uppskattad betalningsförmåga.

    Hälsningar
    Roger Södervall

 3. Du beskriver återigen rent bokföringstekniskt hur en kredit fungerar. Men du talar inte VAD det är bankerna lånar ut? En bank behöver bara 2.800kr i eget kapital för att låna ut 1 miljon. Ställer frågan igen då: Exakt vad är det en bank lånar ut?

  • Hej Peter
   En kredit är när värden tillfälligt övergår i likvida medel. Du pratar som om en kredit enbart handlar om kreditgivaren. Detta trots att krediten alltid handlar om två parter. Kreditgivare och kredittagare. I en mindre bra fungerande ekonomi är kreditgivaren kung. Men i Sverige är förhållandet det motsatta. Här behöver inte kreditgivaren vara speciellt kapitalstark, då befolkningen har stor betalningsförmåga och uppbär goda balansvärden. Prova gärna lyckan att vara kreditgivare med ett kapital på 2800 kr i Burundi..

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • ”Prova gärna lyckan att vara kreditgivare med ett kapital på 2800 kr i Burundi” Ehum…det är ju precis det som bankerna gör i Sverige!! 😀

    Här är vad Stefan Ingves själv säger i ett tal han höll i Riksbankens egna lokaler:

    ”Ett exempel kan belysa vad kapitaltäckningsreglerna tillät och fortfarande tillåter. Antag att vi har en husköpare som lånar 1 miljon kronor och belånar sitt hus till 100 procent. Riskvikten för bolån kan vi uppskatta till 10 procent. I så fall blir de riskvägda tillgångarna för lånet 100 000 kronor. Det totala kapitalkravet är på 8 procent, vilket innebär att banken måste hålla kapital på 8 000 kronor. Det mer relevanta primärkapitalkravet är 4 procent, så primärkapitalet måste motsvara 4 000 kronor. Av primärkapitalet kan 30 procent vara hybrider av olika former. Det innebär att en bank kan komma undan med ett eget kapital – riktigt aktiekapital och upparbetade vinster – på 2 800 kronor för en utlåning på 1 miljon kronor. Ger 2 800 kronor i förlustabsorberande kapital tillräcklig motståndskraft vid utlåning på 1 miljon kronor? Mitt svar är nej”

    Så baserat på 2 800 kr kan bankerna blåsa upp 1 miljon i kontopåhitt som de skuldsätter boskuldslavar med!

    Så, jag ställer frågan ännu en gång: Vad är det bankerna lånar ut?

   • Hej Peter
    Kreditagarens säkerheter, betalningsförmåga och /tydligen/ enligt dig 2800 kr..

    Hälsningar
    Roger Södervall

 4. Ok, du kan inte svara. Jag utgår från att du helt enkelt inte har en aning.

  • Hej Peter
   Du frågar; vad lånar bankerna ut?
   Jag svarar; Kredittagarens säkerheter, totala återbetalningsförmåga samt bankernas balanskapital.
   – Kan det bli tydligare än så 🙂

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Nej, du svarar inte på VAD bankerna lånar ut.

    Säg att jag ska köpa ett hus. Då menar du alltså att banken lånar ut huset som de själva inte äger(säkerheten). Du menar alltså att banken lånar ut låntagarens betalningsförmåga(alltså låntagarens egna pengar, inte bankens) och du menar alltså på fullaste allvar att banken lånar ut sitt eget balanskapital(låntagarens skuld)

    Ok, jag ställer frågan för femtioelfte gången. Exat VAD är det banken lånar ut??

    Eller så erkänner du att du faktiskt inte har en susning på vad bankerna lånar ut.

 5. Eller som Henry Ford en gång sade:

  ”Det är nog bra att folket i nationen inte förstår vårt bank och penningsystem, för om de gjorde det, tror jag att det skulle bli en revolution innan i morgon bitti.”

  • Hej Peter,
   Gamle Henry har kanske en poäng här. Om alla exakt visste vad en kredit verkligen är, så hade nog fler tvekat. Men du väljer att förfalla in i skuggornas landskap… 🙂

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Det tragiska med dig är att du inte vill veta hur pengar skapas. För om du visste skulle hela din världsbild rasa. Jag förstår din reaktion, de flesta har den. Men det gör ju knappast saken bättre, eller hur?

    Så här:

    Pengar, i dagens värld, är skapade ur skuld. Alla pengar skapas när ett banklån skapas till sin elektroniska existens och bokförs som inlåning och sätts i cirkulation som utlåning. Dessa pengar försvinner när lånet betalas av, men tillräckligt med pengar för att också betala kostnaden för räntan (bankens vinst) det skapas ju inte. Följaktligen finns det alltid mycket mer skulder än betalningsmedel – för att betala kostnaderna – den växande knappheten är inbyggd i systemet.

   • Hej Peter,
    Vet inte riktigt var du får alla dina uppgifter ifrån. Men pengar är ett sätt att förmedla värden. Alltså en vidareutveckling av det som tidigare var byteshandel. Den störst vinsten är att det blir möjligt att hantera krediten på ett mera effektivt sätt, där värden omvandlas till siffror. En kredit uttagen ur ett kapital, är en tillgång som måste balansera mellan kreditgivare och kredittagare. En bestående obalans däremellan är en kreditförlust. Det stämmer som du säger att en kredit skapas. Men den vilar på respektive aktörers aktuella, presumtiva och uppskattade förmåga. Finns inte denna balans, handlar det om att kreditgivaren saknar förmåga att bära krediten, eller att kredittagaren saknar värdighet (Kreditvärdighet). Om det är något annat du avser, är det kanske på sin plats att du förklara vad du menar?

    Hälsningar
    Roger Södervall

 6. Vet inte för vilken gång i ordningen du INTE svarar på vad bankerna egentligen lånar ut. Du har inte en susning helt enkelt.
  Du undrar varifrån jag får mina uppgifter. Well, jag hämtar dem från Riksbanken och Stefan Ingves.
  Sir Mervin King känner du antagligen inte till men han var Storbritanniens centralbanksschef åren 2003-2013 och han förklarade helt öppet hur pengar skapas: “When banks extend loans to their customers, they create money by crediting their customers’ accounts.”
  Ekonomiprofessor Richard Werner förklarar hur pengar skapas ur tomma intet av privata banker:

  • Hej Peter,
   Tycker att jag svarat tydligt och klart. Får känslan att mina svar inte faller dig i smaken. Kan det vara så att svaren puttar ut dig i verkligheten? Obehagligt eller?? 🙂

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Så vad är det bankerna nu lånar ut då? Du får gärna vara övertydlig då eftersom jag hittills inte kunnat läsa ut från dig vad de lånar ut. Och nej, jag vill inte veta hur de bokför skulderna, det vet jag redan.

   • Hej Peter,
    Då tar jag det en gång till. Det bankerna lånar ut är kreditagarens tillgångar och uppskattade betalningsförmåga i kombination med bankens lagstadagade kapitalisering som krävs för att uppbära bankoktroj.

    Hälsningar
    Roger Södervall

   • Hej Peter,
    Kanske något i din smak..

    http://www.svd.se/varning-for-helikopterpengar/om/ledare

    Hälsningar
    Roger Södervall

 7. Okej, du svarar inte på frågan för femtioelfte gången. Du hävdar på fullt allvar att bankerna lånar ut något de inte själva äger!!!! Jeez.

  Vad gäller helikopterpengar har jag redan förklarat detta för dig men får ännu en gång bevisat att du inte har förmågan att ta in något överhuvudtaget. Helikopterpengar är det monetära systemet sista desperata utpost. Det skulle inte förvåna om detta ”finansiella verktyg” kommer användas för att skapa ännu mer skuld enbart för att hålla detta döende parasitsystem igång.

  Eftersom du inte begriper dig på hur det monetära systemet fungerar och vad som egentligen lånas ut måste ju du om någon verkligen gilla idén med helikopterpengar??

  • Hej Peter,
   Känner verkligen att jag slösar tid med att svara mer kopplat till denna tråd. Jag vet verkligen inte hur jag skall svara för att du skall förstå hur allt fungerar. En kredit är ett skapat värde som bygger på att kredittagare och kredittagare har värden som kan balansera kreditens storlek. Det kan handla om materiella värden, finansiella värden alt potentiella värden. Skapas det inga värden eller finn det inte några värden då finns heller ingen förutsättning att upprätta en kredit. Hoppas detta svar kan var till hjälp. 🙂

   Hälsningar
   Roger Södervall

   • Well, när den förre brittiske centralbankschefen Mervin King talar om hur pengar skapas ur tomma intet, som sedan behäftas med ränta(!) och när Stefan Ingves på riksbankens egen hemsida talar om att en privat bank endast behöver 2.800kr för att låna 1 miljon kronor och den ekonomiske professorn Richard Werener förklarar hur det monetära systemet fungerar så är det faktiskt DU som inte begriper ett skvatt. Men det kanske är skönast att inget begripa för då förändras inte den världsbild man har.

    Vi kommer inte längre i frågan så vi skiter i detta. Fortsätt tro på sagorna.

   • Hej Peter.
    Det är sant att pengar skapas. Men inte ur tomma intet. Den person som inte har tillgångar och inkomster får vanligtvis inga krediter. Krediten är en balansakt för att kunna skapa nya värden. Ur inget skapas inget. Faktum är att här vilar dagens ekonomiska situation. En växande skara människor försörjer sig på sånt som i grunden bara är ettor och nollor. Något som Världens penningsystem inte är designat att kunna bära. Jag har lite olika teorier. Men det kommer i inlägg längre fram 🙂

    Hälsningar
    Roger Södervall

 8. Ser fram med spänning mot det inlägget!!! 😀
  Dina teorier brukar ju vara galet underhållande…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: