Annas Moderater


En ledare måste få tid att forma sin ledarstil, det är inte sällan så att det behövs några kriser innan ledaren hittar sin stil. Svårigheten handlar om tålamod, en ledare bedöms inte sällan av organisationens med och motgångar.

När det handlar om Anna är det kanske så att fördomen handlat om att bära upp ett tungt ok från företrädaren. Skrivande ser i Anna en ambitiös ledare som brinner för sin uppgift. Men kanske är det så att viljan är starkare än den bild som skapas i väljarnas medvetande. I folkmun handlar det om att växa i den kostym som är tänkt att fyllas ut. Men sanningen är den att allt handlar om att slappna av och våga visa upp flera olika sidor av sin personlighet. Här finns ingen mall, här finns inget rätt eller fel, här finns bara mod att våga vara så personlig som möjligt. Hitta spåret till väljarnas hjärna och hjärta, något som skrivande inte kan se någon mera lämpad. Det finns i stort sett bara ett enda önskemål från skrivandes sida och det är de stora visionerna och mera ideologi, hur ser Anna på sitt framtida Sverige, hur ser drömmen ut?

Det finns en risk med att prata praktiskt om jobb, välfärd och trygghet om det inte byggs in i en personlig vision. En modern ledare behöver kosta på sig att vara personlig och visa dynamik, inte enbart vara duktig och effektiv. Så Anna, våga vara mera Anna, det vinner vi alla på…