Liberalismens dilemma


Logik är ett ämne som kräver korrekta grundstenar. I dag pratas det om Liberalism på ett sätt som att frihet är något som antingen är underförstått, självklart eller något som går att kräva av alla i dessa tider. Det är helt acceptabelt att förfäras över ojämlika förhållanden, orättvisor och otrygghet etc, men att titta närmare på grundläggande samhällsproblem ur ett frihetsperspektiv är handlingar som mycket sällan utförs.

Politik är ett oändligt ämne, pragmatismen är lätt att skapa ett förhållande till, dagens politik är ur ett ideologiskt perspektiv mycket utav en ur hand i mun verksamhet. Att hitta evidens i forskning och framsteg är något som vuxit fram ur Marxismens skeva människosyn. Människovärdet är ingen vetenskap, som Liberal är människovärdet det högsta värde som politiken har att förvalta. Människovärdet är den frihet en individ kan påverka med sin unika förutsättningar. Det är inte människovärdigt att känns sig otrygg, ofri, utanför eller ojämlik osv. Liberalismen är inte ett utryck för velighet eller obeslutsamhet, den är en kraftfull politisk ideologi som rycker tag i människors vardag.

Ofrihet är inte att vara utan pengar, hus eller tillgångar, utan det handlar individens plats i samhället och hur utrymmet låter sig påverkas. Det finns inga motsatsförhållanden mellan frihet, ansvar och otrygghet. Allt är en fråga om att hur frihet används av individen. Den som använder sin frihet på ett ansvarslöst sätt känner sig säkert otrygg. Här gräver populisterna fram sina argument, här lastas individens ansvar över till att bli ett växande samhällsproblem, så förflyttas individens frihet över till att administreras av en växande samhällsapparat.

På område efter område kan Liberalismen verkligen göra skillnad. Idag när alla ser sprickorna, felaktigheterna med Socialismen och Marxismen, då behövs Liberala krafter som tar flera steg framåt. Här finns en stor arena som verkligen behöver hungriga Moderater som är redo att ta kampen för frihet. Det är med stor lust som kampviljan för mera frihet, likt den kamp som utfördes under 1900 talets sista del, börjar återigen vakna till liv. Idag som då, finns faran både till höger och vänster om oss frihetsälskare, vi rev järnridån, drev bort röda faran, skrämde fega Nazister på flykten, då borde dagens utmaningar gå som en dans..!