Britt -ich


Brexit kommer mycket väl att kunna visa sig vara en början på en lång politisk förvirring för Storbritannien. Att utläsa vad folket verkligen vill kan tyckas vara en mardröm för dem som söker ledande positioner i landets styre. Demokrati är folkvilja, men vad vill Britterna verkligen vill är sannerligen svårbegripligt, kan det vara så enkelt att folkviljan börjar känner ånger inför att lämna EU. Att enbart följa det som känns bäst för stunden är mycket sällan vägen till framgång, ett faktum som nu succesivt håller på att väcka Britterna.

Detta bör tolkas som en varning till väljare som låter sig förledas att följa populismens locktoner…