Järva grepp för ökad delaktighet


Ett kärt ämne som ligger högt upp på agendan i denna blogg är delaktighet och åtgärder som bekämpar utanförskap. Politikerveckan i Järva är ett initiativ som bör spridas runt om i landet. Det bör ligga i varje kommuns intresse att driva aktiviteter som bjuder in till ökad delaktighet. Frihet är ett annat ämne där det kan vara svårt att väcka intresse, få upp ämnet på agendan på ett sätt så den blir tillgänglig för en bredare allmänhet. Att alla med rätt kunskap kan bryta upp levnadsmönster som inte är önskvärda. Det är fullt möjligt att skapa nya perspektiv där helt nya, stimulerande möjligheter helt plötsligt hamnar inom räckhåll.

Delaktighet och den känsla som väcks till liv när det skapas nya möjligheter är kanske en av de starkaste krafter som livet har ett erbjuda. Vem vet, Järva Politikervecka är kanske fröet som får hela Sverige att blomma..!

 

Populismens mörka baksida


Att vinna politisk opinion med enkla slagord som vinner anhängare, är ungefär som att skriva en schlager till melodifestivalen. En schlager som blir framgångsrik använder en mänsklig känsla väcker allmänt gillande och sprids därigenom. Populismen är samma sak, den plockar upp någon enskild fråga som för tillfället engagerar många människor och förpackar den med några lättbegripliga fraser, så har ett populistiskt budskap börjat sin spridning.

På senare tid har invandring och integration drabbats av populism runt om i Europa. De populistiska budskap som spridits på detta tema har fått till följd att ett parti, inte bara kommit in i Sveriges Riksdag utan även vuxit på ett anmärkningsvärt snabbt sätt.

Den kan mycket väl vara så att populismen har en roll att spela i samhället, men den kan också skapa ordentlig oreda. Ta Storbritannien som ett avskräckande exempel, problemet är att minnet är kort. Vem minns inte det stolta UKIP som utmanade om makten i Storbritannien med ett anti EU-budskap. Populismen visst inga gränser, allt ont som någon gång inträffat i Europa målades ut som skapat av EU. Invandring och öppna gränser sågs som ett mycket stort problem, som i stort sett enbart kunde lösas med ett EU utträde. Idag står Britterna med sin bara hals och skådar sitt öde i vitögat. Det är slut med frihet, frihandel, förmåner och allt det goda som blev tråkig vardag i EU gemenskapen.

Vi Moderater har aldrig byggt upp orealistiska budskap. Vi står upp för frihet, vi tror på människan och vad som kan uträttas när friheten låter sig spridas. Vi som levt några år har hunnit med att se vad som händer när frihet begränsas i ett samhälle och även sett vilket enormt jobb det är att återställa förlorad frihet.

Många idag har svårt att förstå vad som verkligen hände Storbritannien.  Många kallar Theresa Mays beslut att utlösa nyval som ett enormt misslyckande. Men det går att se ur flera olika perspektiv, skrivande ser resultatet som ett panikrop på hjälp typ; är det verkligen sant att vi skall lämna EU..

Något som verkligen ställer utmaningarna på hemmaplan i nya perspektiv. Är det verkligen så att invandringen till Sverige är ett problem? Hur ser det ut i verkligheten, är det kanske så att hela frågan har behandlats fel redan från början och ur helt fel perspektiv. Invandring och integration är den kanal som göder växande framgångsrika samhällen. Välfärd och frihet kräver nya tankar och ny kraft för att växa och utvecklas, det Svenska samhället behöver hjälp från alla tänkbara håll. Inte minst när det handlar att fylla alla luckor som krävs för att Sverige skall fortsätta banan som en framstående välfärdsstat.

Sverige är också ett glest befolkat land, här finns utrymme för många nya initiativ, här behövs mycket nytänkande och nya visioner för att byggandet av framtidens gröna samhälle skall komma igång och bli verklighet.