Frihetens hjärta


Sverige är inte en kravlös gemenskap, nationen Sverige bygger på frihet, en frihet som skall omfatta alla invånare. Det finns en skillnad på att känna sig fri och att vara fri. Alla i Sverige är fria och har rättigheter som fria med lika människovärde. Men därifrån till att känna sig fri är något helt annat, att ta detta steg kräver aktiv delaktighet som samhällsmedborgare med meningsfulla arbetsuppgifter.

Då krävs kunskaper i Svenska språket och en grundläggande förståelse av samhället på en nivå där det är möjligt att både förstå och att kunna ta emot kunskap på ett sådant sätt att det blir meningsfullt, för att detta skall blir möjligt krävs reformer som har till syfte att visa vägen in i samhället, så att det blir både enklare och mera meningsfullt ta steget in i samhällsgemenskapen.

Att enbart befinna sig i Sverige är inte ett alternativ, att befinna sig i Sverige skall vara det samma som att vara en del av samhället oavsett om det handlar om ett jobb, utbildning eller någon form av inslussning som är ett första steg in i samhället.

Ett första steg är att alla med arbetsförmåga gör sitt yttersta för att svara på de krav som en anställning kan tänkas efterfråga, det får inte finnas en enda sten som ligger orörd. Allt är en fråga om att alla skall få en ärlig chans att lära sig vad det innebär att känna sig fri. Vikten av en egenförsörjning kan aldrig underskattas, det handlar om Liberalismens grundsten nummer ett, nämligen individens och dennes förmåga att med sina talanger, drivkrafter och vilja att vara aktiv med att utforma sitt fria liv som en självständig individ.