Inte enbart jag


I en tuff Värld är det många som kanske inte känner sig bekväma med hur livet utvecklar sig, att bli utsatt för olika typer av övergrepp är något som måste bekämpas med alla medel. Att blivit utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp är en politisk utmaning som har olika typer ideologiska grunder.

Det går att prata om olika typer av värdegrunder, policyses osv, men när allt kommer ner till botten handlar det om känslor som blivit sårade och skadade förhållanden människor emellan.

Att som kvinna, eller man för den delen, bli utsatt för övergrepp och förnedrande behandling med sexuell natur är något som har många olika perspektiv som löper risk att drunkna i denna tids mediakultur.

Att uttrycka känslor är en kanal som kan göra stor nytta, men det kommer inte lösa frågor och hur mänskliga relationer skall komma vidare i utvecklingen, på ett sätt så att närmanden över olika osynliga gränser skall kunna korsas. Jämställdhet är en sådan fråga som behöver lämna gamla värderingar och ta steg framåt på ett sätt så att man och kvinna kan möta utmaningar på samma nivå. Då handlar det oundvikligt om hur Människovärdet vårdas i samhället och att de människor som är satta att styra landet klarar av att hantera framväxten av frihet. Friheten är det steg som måste uppnås på ett sätt så att varje individ känner framväxande samhällsgemenskap. Då är kanske inte diverse olika kampanjer vägen framåt som ställer frågor och utkräver ansvar. Det är otvetydigt så att alla former av lagöverträdelser på detta tema skall beivras, men det känns inte som vägen framåt, som leder fram till ökad jämställdhet. Denna väg har helt andra mål och medel, här handlar det om respekt, förståelse och omsorg av personer som finns i samhället, i allas den direkta närhet där det finns medmänniskor.

 

%d bloggare gillar detta: