Det är i tiden när Trump tar ton


Att placera landets ambassad i Jerusalem kan mycket väl visa sig vara ett snilledrag. Det handlar om att visa vägen inför framtiden, det handlar om att våga visa mod när alla andra trampar luft.

Denna blogg har djupa rötter i Ideologi, Teologi samt Filosofi, det som tycks vara på ett visst sätt i realtid, kan ur ett djupare perspektiv vara något helt annat. Alla konflikter med Religionen som ledstjärna har nästan alltid någon form av verklighetsfrånvända agenda. Under mer är 2000 år har det i Religionens namn utförts strider med lätta Autistiska drag, det är många fall strider som handlar om vem som skall ha tillgång till diverse olika Religiösa platser och artefakter. Men den som har minsta lilla kunskap om Teologi så handlar den om hur vi människor skall kunna samexistera på bästa tänkbara sätt. Lite tillspetsat handlar alltså alla Krig med Religionen som alibi, att bråka om hur vi människor skall hålla sams. Alltså den klassiska frågan som alla vi levande har att hantera.

Men hur går allt detta att koppla till Donald Trump’s flytt av den Amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem? Det handlar om att våga lyfta blicken, att se allt ur ett annat perspektiv, att våga vara den som går först och får människor att tänka i nya banor. Kriget mellan Israel och Palestina kan tyckas vara något av en ytterst obehaglig följetång som inte i väsentliga drag förändrats under de senaste 50 åren. Detta trots att många misslyckade försök till fred kan staplas på hög, men nu sker något som tvingar fram helt nya tankebanor, kanske är det så att bara för att någon har besittningsrätt till ett land, behöver det då per automatik bli så att ingen utifrån kan besöka diverse olika helgedomar?

Donald Trump ställer denna fråga till de berörda befolkningarna i denna region, nu återstår att invända svar..

%d bloggare gillar detta: