Ökad invandring = Goda tider


Det finns idag en mängd olika åsikter kring ämnet invandring och migration. Under olika förutsättningar görs det ofta gällande att invandring och migration är något negativt och kostsamt.

Det som kanske sällan kommer fram i debatten är att tider med stor invandring till Sverige alltid är det samma som långvariga blomstringsperioder. Det finns en direkt koppling mellan goda statsfinanser och att Sveriges invånarantal ökar. Vid en närmare kontroll har Sverige enbart en period under 200 år som varit dålig och det är under den stora utvandringens tid till Amerika. Då avfolkades Sverige på ett sätt som gjorde att landet på relativt kort tid blev ett U-land.

Det som idag händer i Sverige är unikt på många sätt, aldrig tidigare har så många nya Svenskar anslutit till landet, samtidigt som vi ser en ekonomisk utveckling av sällan skådat slag. Statskassan är proppfull, jobben växer fram och nya företag startas av hoppfulla nya Svenska medborgare.

Det är inte hederligt att enbart tillskriva denna utveckling alla Sverige invandrare. Men det är en tydlig trend att stor invandring är det samma som goda statsfinanser.

 

%d bloggare gillar detta: