Förhoppningsvis inte början på slutet..


Livet står aldrig stilla, att ständigt se vägen in i framtiden är en utmaning som alla har att brottas med. Politiken är inte undantagen, den skall visa vägen i framtiden med utgångpunkt från väljarnas önskemål.

Sverige är ett av få länder där denna process sker i ett rakt led, dvs väljarna väljer och politikerna är deras budbärare.

Denna process som i vardagen kallas demokrati är idag satt under test av vissa länder i Europa som väljer att förskjuta den grundläggande fria demokratiska samhällsordningen.

Dessa länder utmärker sig genom att hindra frihet på ett sätt som sätter hela det moderna samhället på glid. Det är mycket allvarligt och kräver en mer ideologisk debatt där bakomliggande tankegångar som driver denna utveckling hamnar i focus.

Här behövs en ny liberal resning som visar kraft och beslutsamhet för att förhindra att vi inte ser början på slutet av den fria öppna demokratiska samhällsordningen som levererat och levererar den välfärd vi idag alla hoppas kunna fortsätta leva i och med.

%d bloggare gillar detta: