• if(typeof(networkedblogs)=="undefined"){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1206792;networkedblogs.shortName="ma\u0308nniskova\u0308rlden";}

  • Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 8 andra följare

Stark Demokrati 2022


Valåret 2022 har i vanlig ordning att anta utmaningar om välfärd, lag och rätt, vård och omsorg, skolan vilket är viktiga frågor. Dessa frågor ur ett Demokratiperspektiv tenderar att underordnas om det är så att det finns risk att Demokratins grundläggande värden kan ifrågasättas. Det finns idag ett stort antal länder i Europa där Demokratin idag nedmonteras, länder typ Polen, Ungern och Turkiet är exempel som bara några år tillbaka i tiden var fullvärdiga Demokratier. Under relativt kort tidsperiod har dessa länders Demokratiutvecklingen helt stannat av på ett sätt där ländernas status som Demokratier kan ifrågasättas.

Valåret 2022 bör berikas på det sätt att Sveriges samlade politiska partier aktivt tar ställning för frihet och Demokrati helt utan förbehåll. Moderaterna är frihetspartiet, det ska vara vi som går i täten för Demokrati och Frihet 2022.

%d bloggare gillar detta: