Lilla Sverige i stora Världen


Ideologiernas stora tid tycks vara ett minne blott. Idag tenderar politiken att bygga på en form av ”ur hand i mun” ideologi. De stora visionerna skapas inte och därför lyfter inte nya tankar som berör önskemål om att skapa bättre samhällen.

Som en gammal drömmande ideolog känns därför dagens politiska debatt som en enda lång förklarande brödtext. Det är ljus och lykta som behövs för att hitta små embryon som kan utvecklas till storslagna tankar och dito gärningar.

Sverige är landet som kan leverera välfärd. Sverige är landet som alla söker sig till och vill vara en del utav. Men hur möts dessa strömmar upp, hur ser visionerna ut som skall bygga framtidens multikulturella samhälle?

Det behövs ideologisk kraft, visioner och genomarbetade tankegångar för att förvalta denna enorma tillgång som Sveriges välfärd representerar. Idag behövs nya visioner, tankar som lyfts över rasism, rädslor och protektionism. Det som nu behövs är medmänsklighet, visdom och stora tankegångar. På många sätt är politik ideologiernas språngbräda. Bristen av ideologi löper risk att föda fram rädda politiker som söker stöd i opinionsundersökningar, som odlar fram kortsiktiga perspektiv som hämtas ur grunda brunnar som snabbt torkar ut.

Sveriges framgång som nation bygger på ideologisk kraft, kraft som förmedlats av tänkande politiker som hårt driver sin övertygelse i debatt och beslutsunderlag. Men framför allt har Sveriges politiker alltid värnat humanism och människovärde.

Det känns kanske idag som om det ideologiska modet förmedlas av politiska budskap som inte har frihet, humanism och människovärde som huvudsakliga målsättningar.

Denna blogg har djup ideologisk övertygelse som med alla medel är beredd att stå upp för frihet, humanism och människovärde. Det är betydligt mer än en känsla att det finns en stor lucka i dagens politik som återstår att fylla med dessa tre ingredienser. Moderaterna är partiet med stolta traditioner på detta område. Vi är partiet med de stora frihetskämparna, som tagit striden när ofrihetens galenskap lyckats inpränta ofrihetens rädslor i befolkningen. Nu är tiden inne på nytt, idag knackar återigen ofrihetens dårskap på, återigen vaknar unisona rädslor till liv. Det är nu vi Moderater kliver ut på arenan och viftat med frihetens vimpel som återigen väcker nytt mod i Människovärdet..

 

Dina vänner berättar vem du är


Hitta nya vänner är inte svårt om det finns vilja att utföra förändring. Men den som har för avsikt att stå fast vid sin person, smak och åsikter bör vara tydlig med sin kommunikation när det handlar om att söka nya vänner. Bilden av hur nya vänner hamnar i vänkretsen är det som skapar nya uppfattningar om en individ eller organisation.

Finns där en oönskad skillnad mellan avsikt och verkligt utfall när det handlar om nya allianser, kan det vara så att nya vänner vrider bilden på en oönskat sätt.

Tankar och handlingar i ledarskap styr fram bilder av framväxande allianser. Vem minns inte fyra Alliansledare och allt snack om en badtunna hemma hos Maud Olofsson(Ett bad som dessutom aldrig genomfördes). Fyra Borgerliga ledare som växlar in på en väg som utvecklades till en framgångssaga utan mycket få motstycken i Sveriges historia.

Idag saknas denna tydlighet. Idag står den tidigare så stolta Borgerliga alliansen på darriga ben. Låter sig distraheras av ofrihetens företrädare. Sänker sig under sin värdighet. Det finns idag i stort sett bara en stolt frihetskämpe i den forna Alliansen och det är Centerns Annie Lööf. Vi Moderater som ser jobb och frihetslinjen som Moderaternas enda väg framåt, lyssnar gärna på Elisabeth Svantesson. Hon lyfter politik på ett sätt där frihet får intressanta perspektiv, hon visar upp en sann Moderat och hur den moderata kampen skall se ut. Det är ibland svårt att särhålla ledarskap och ledare. Ett ledarskap där det så tydligt spretar åt olika håll är alltid olyckligt.

Det kan upplevas vara mycket svårt att föra samman den linje som förmedlas av Elisabeth Svantesson och ett ledarskap som för samtal med Sverigedemokraterna.

Moderaterna står idag inför några tuffa beslut som måste fattas med skyndsamhet. För det första, vägval på lång sikt; vilken ideologisk linje skall vägleda Moderaterna in i framtiden?

För det andra, vägval på kort sikt; Är det ens möjligt att föra samtal med Sverigedemokraterna och samtidigt bada alla fyra Alliansledare i en och samma badtunna?

Vi som ser en Borgerlig valseger 2018 som en självklarhet, vill nu se att Moderaterna börjar visa vem som är statsministerkandidat. Men då krävs ett ledarskap som talar med en och samma tunga. Att det jobbas med dynamisk ideologi. Kanske lite mindre med olika spelteorier och mer med ideologi..

 

 

 

(M)er grovjobb (m)ed ideologi


Väljarna väljer bort det etablerade. Trenden är solklar. Men det är absolut inget nytt. Det handlar om en ständigt pågående process som för mänskligheten framåt. Det är i dessa tider som det behövs ledarskap som står upp för trygghet, kontinuitet, nya jobb och frihet. Med andra ord, allt som vi moderater har som adelsmärke. En tydlig politik, som pekar ut en väg in i framtiden, där vi trygga och kloka moderater visar vägen, borde vara en självklarhet.

Det är en kamp som inte alltid är spikrak. När vi under 1900 talets mitt, stod upp och utförde kampen mot Marxism och Socialism var vi nere ordentligt i opinionsmätningarna. Då blåste nollgradigt is-hagel i ansiktet under denna period. Men vi var några tappra som tog kampen, viftade med frihetens fana när ofrihetens förespråkare åkte räkmacka under första Maj.

Idag är vi där på nytt. Nu knackar ofrihetens förespråkare återigen på maktens dörrar, både från höger och från vänster.

Nu är tiden inne att börja bada ideologiskt stålbad. Nu är tiden inne att börja plocka fram frihetens vimplar. Bemöta förvirrade Nazister med Humanism, prata frihet med vilseledda och hämmade socialister, prata nya jobb med utanförsatta. Måla upp visioner som öppnar upp nya möjligheter, prata trygghet och sammanhållning med otrygga. Idag skall samhället vara en plats där alla är samhällsbyggare.

 

Ny kraft, nya jobb och framtidstro


Det är såklart alltid klokt att vara försiktig. Men det är nu framtiden skapas. Det fanns en tid då stora drömmar om att lösa livets gåta, utforska planeten och åka till månen var drivkrafter som skapade tillväxt och välfärd. Men idag är utmaningarna på en helt annan nivå. Idag är utmaningen att använda Jordens resurser på ett sätt som långsiktigt skapar nya jobb, och som kan komma alla till del. Att göra planeten till en dräglig plats där alla efter bästa förmåga har en möjlighet att skapa sina egna liv, på ett sätt som skapar nya visioner om en hoppfull framtid.

Idag finns mycket få som ser en resa till Månen som svaret på mänsklighetens stora utmaningar. Idag behövs visioner och kunskap som sätter individens frihet i första rummet. Med andra ord den kamp som vi Moderater alltid sätter överst på agendan. Den människa som känner frihet, är en människa med kraft och framtidstro. Den människa som känner kraft och framtidstro är en människa som inte sällan skapar nya jobb.

Det som idag behövs är mera frihet, mera av människors tro på förmågan att vara aktiv med att skapa sin egen frihet. Mer än någon gång tidigare behövs Moderat politik. Under tiden då ofrihetens Marxister och Socialister stod som våra motståndare är dagens hot mot friheten mycket mera komplexa. Idag behövs krafttag för att man och kvinna skall blir helt jämställda. Idag måste fler förstå frihetens alla aspekter, det får inte vara så att frihetens motståndare får ny kraft, nu när frihetens århundrade är här. Tiden där Liberala krafter skall bli samhällsbärare. Det är nu vi Moderater skall ta över styråran och visa vägen in till framtiden..

 

 

Effekten av ett delat samhälle


En hårt, kanske förgäves kämpande Riksbank brottas med penningpolitiska utmaningar som kanske enbart berör vissa delar av det Svenska samhället. Ett fenomen där Sverige enbart utgör är en mindre del ur ett Europeiskt perspektiv, även ur ett Globalt dito. Under s.a.s normala  omständigheter är räntan ett effektivt redskap som fungera ungefär som en katalysator. Rensar bort oönskade inslag och ser till att gynna sånt som är önskvärt. Ökar priser och löner på ett oönskat sätt (Risk för växande inflation) då är det normalt enkelt att höja räntan så att efterfrågan och tillgång balanserar. Förhållandet mellan ränta och inflation är i grunden en ganska enkel konstruktion.

Det som idag utspelar sig är unikt. Räntevapnet fungerar inte så som erfarenheten vill göra gällande. Räntan sänks regelbundet, men önskad effekt uteblir. Syftet med sänkt ränta att skapa högre löner och priser resulterar inte i ökad inflation, utan enbart en inflation i sänkningar av räntan.

Denna blogg har uppreptat lyft fram utanförskapet i alla dess olika former. Med detta inlägg är tanken att lyft upp ett nytt perspektiv i ämnet utanförskap. Det som händer idag är att den ”dopingeffekt” som samhället skapar med extremt låg ränta och en jobbfientlig rödgrön skattehöjar politik, förvandlas till riskabla prishöjningar i storstäderna och ett ökat bidragsberoende i övriga Sverige.

En samhällsrörelse som kan liknas vid en dopad idrottsman som utan att tävla och träna vinner första pris. Det finns egentligen enbart en väg framåt. För det första, måste det skapas ett samhälle där ansträngning och hårt jobb premieras. Sen behöver skatter vara anpassade att gynna sånt som som bygger samhället starkt i framtiden. Ett dynamiskt skattesystem som gynnar Ekologiska livsmedel, Ekologiska produkter och material, nya klimatsäkra energisnåla boendefomer, samåkning, kollektiva färdsätt, moderna enkla tjänster, bra skolor, en effektiv modern välfärd, ökad valfrihet osv.

Med dagens samhällsutveckling gynnas s.k. ”gamla värden”. Den låga räntan gynnar att bo i en dyr omodern innerstadslägenhet, leva en dyr energislukande livsstil, bära billiga importerade kläder, att konsumera kött och dålig importerad snabbmat, att leva en osund livsstil, driva dåliga skolor osv.

Det är denna samhällsutveckling som grundlägger dagens växande utanförskap. Vi ser idag en politisk rödgrön värdekjedja utan tydliga ideologiska linjer som angriper denna utmaning. Om utvecklingen skall vändas måste det finnas fler som väljer ett aktivt samhällsdeltagande. Det måste finnas fler som väljer att anstränga sig och ta mer ansvar i samhällsbygget.  När det skapas mer och fler ”moderna värden” i fler delar av Sverige kommer det att få till följd att efterfrågan ökar. Det kommer att driva upp priser och löner. Då behövs en plan för ett starkare Sverige. En plan som i grunden tar sig an alla dessa utmaningar på ett sätt så att fler erbjuds enklare vägar in i samhälllet.

 

 

 

Annie Lööf behövs!


En frihetens budbärare i tider där friheten utmanas är bra. Men en frihetsivrare som brinner för sin sak är essentiellt för ett välfärdssamhälle. Sverige har sin Annie. I tider där räddhågsenhet, främlingsfientlighet och protektionismens rödgrönbruna färger vinner mark. Då behövs krafter som står upp för frihet.

Varmt välkommen tillbaka till jobbet Annie!

 

Välfärdens vinster


Frihet är ett ord och en företeelse som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Som ism växer frihetsbegreppet till politisk ideologi. Frihet i denna form är förpackat i formen av mänskliga strävanden och mänsklig vilja. Vi människor strävar efter ett gott liv och vi vill vara fria och behandlas på ett rättvist demokratiskt sätt.

Så här långt möter man knappast något större motstånd. När detta uppenbara skall speglas utifrån politisk ideologi uppstår helt plötsligt en höger och vänsterskala. Det vi kallar ett välfärdssamhällen har helt plötsligt olika ingångar, och i grunden helt olika metoder för hur man bygger upp detta s.k. välfärdssamhälle. Förvillande är också att både sidor använder just begreppet frihet.

Skall man då kanske börja med att definiera ordet frihet utifrån den politiska ideologins horisont. Man får börja med att kunna skilja på att frihet i te x Ukraina och frihet här i Sverige i grunden handlar om nästan två helt olika saker. Precis på samma sätt som när en socialdemokrat eller vänsterpolitiker pratar frihet, kan det betyda något helt annorlunda än när en moderat tar ordet frihet i sin mun.

Skall man koka ner denna soppa i lite mera koncentrerad form, kan man säga att frihet i den politiska ideologins Värld handlar om den relation en individ har att förhålla sig till, när det kommer till det samhälle som är skapat runt omkring individen. Vänder man på steken kan man säga att frihet också är den yta där samhället lämnar individen att leva sitt liv utifrån egna tankar, smak och tycke. Valfrihetens grundsten är faktiskt att man har något att välja emellan. I ett samhälle där det inte finns några valmöjligheter i samhällsapparaten (Typ Sverige för 25 år sedan) kan man säga att befolkningen lever i ett land med begränsad frihet. Vi Svenskar är så invanda vid att inte själva välja så är vi idag tycker vi det är helt ok att lämna över ansvar över våra liv på en mängd olika områden till samhället. Vi låter facket förhandla om vår lön, i de allra flesta fall är det andra som hanterar våra sociala egenavgifter etc. Går man tillbaka 25 år i tiden kunde vi inte välja vilka tv och radio kanaler vi ville lyssna på, inte välja äldre omsorg, läkare eller ens tandläkare. Vad menar då en socialdemokrat eller vänsterpartist när han/hon pratar om frihet (För ordet valfrihet har man aldrig hört från detta håll)?

Man kan säga att frihet i en socialdemokrats bemenande är inte frihet. Det de menar med frihet är antagligen det som blir över av dagen när alla sysslor i varden är utförda. Att man skall ha råd med tid för frihet. För hela iden med vänsterpolitik bygger på att begränsa frihet och skapa ett samhälle där alla kollektivt skall ha det ungefär lika risigt. Ingen skall kunna växa och dra med sig andra att förkovran sig. Bäst är om man kan stämpla en människa redan i grundskolan och sen tvinga denna människa att leva sitt liv precis så som det därifrån utveckar sig.

Den liberala friheten (Antagligen kan man inte säga så) är något helt annat. Ett välfärdssamhälle enligt liberalismen är ett samhälle som ständigt kämpar för en framväxande frihet. Under ständig förändring för att på bästa tänkbara sätt understödja den mänskliga frihetskampen. Sverige har under snart 8 år varit försatt under en sådan politik. Många idag förstå kanske inte fullt ut hur viktig denna kamp är. Att vi idag kan välja vård, skola och omsorg har kanske i måna fall reducerats till en diskussion om vi skall tillåta vinster i välfärdens företag. För mig tappar debatten alla sans och balans när detta sker. Att det är verklighetsfrånvända vänsterpartister(Kommunister) som driver denna kampanj är absolut inte förvånande. Man klarar helt enkelt inte av att ta in det som driver människor framåt. Det som i Kommunsitstater kallas korruption är alla människor vilja till ett gott liv. Mycket kan man begränsa och kuva hos människor som kommunist och socialist men vilja att tjäna penar kan man inte radera bort.

Mycket förenklat skulle man kunna säga att valfriheten bygger på att det finns medmänniskor som vill anstränga sig och göra vinst. Tar man bort denna drivkraft återstår bara det som socialism och kommunism vill skapa, nämligen att en befolkning förvandals till en stor grå massa av själsligt kuvade korrupta människor, som lever ett liv i förtvivlan och hopplöshet som tar sig igenom dagen dagdrömmandes om ett liberalt liv i frihet.

%d bloggare gillar detta: