• if(typeof(networkedblogs)=="undefined"){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1206792;networkedblogs.shortName="ma\u0308nniskova\u0308rlden";}

  • Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 8 andra följare

Rödgrön Röra 3.0


Vet inte vilken gång i ordning det skrivs inlägg i denna blogg med temat rödgrön röra. Vill minnas att varje inlägg avslutas med frågan; inte kan det väl bli värre än detta. Varje gång blir inte bara farhågorna besannande utan även överträffade.

Rödgrön röra av idag är inte enbart en katastrof för Sverige utan även en sanning som med svårighet kan framställas i en dikt. Att välja en Statsminister som avgår 7 timmar senare är sannolikt Världsunikt på ett sätt som lämnar Sverige på en nivå där de flesta länder kan prestera bättre. Det är denna bloggs förhoppning att skammen följer Miljöpartiets väg ut ur Sveriges Riksdag på ett sätt som gör det möjligt för denna församling att återfå sin värdighet.

Denna blogg vill lyfta Sveriges Riksdags talman Andreas Norlén. Här skickas sympati till den högt kompetente moderat som helt utan egen förskyllan hamnat mitt i den rödgröna röran vilket är djupt olyckligt på alla nivåer. Denna blogg är stolt över Sveriges Riksdags Talman i allmänhet och Andreas Norlén i synnerhet.

Fria tankar – Fri i livet


Paradoxen kan vara den hjälp som släpper fram nya sätt att angripa kända utmaningar. I en tid då det fria öppna samhället utsätts för prövningar möts inte sällan denna utmaning av motrörelser i form av att frihetens motståndare utsätts för ofrihet. Det är liberalismens stora dilemma att hitta en väg framåt där även dess ideologiska motståndare kan få ta del av frihet.

Frihetens motståndare har i sin politiska agenda att skapa ett samhälle där friheten är begränsad vilket gör denna process avancerad. Om frihetens motståndare får frihet att genomföra sin politiska agenda är det högst sannolikt att friheten blir mindre i det land där deras ideologi tillåts verka.

Det är denna bloggs övertygelse att ofrihet bekämpas med frihet. Det finns förvisso människor som av olika orsaker försätter sig i situationer där friheten blir begränsad, det finns människor som av olika orsaker är tvingade till ofrihet som t ex drogberoende, nedsatta förmågor av olika slag. Även här är vägen framåt ett fritt samhälle som har förmågan att stödja och hjälpa till i vardagen på ett sätt där friheten hamnar på en acceptabel nivå.

Det är oundvikligt att inte nämna Sveriges bruna parti som officiellt har en högerkonservativ profil. Det finns liknande partier i Europa som vinner politiskt inflytande genom att använda ”Frihetsparadoxen”, vilket med andra ord om handlar om att använda ett fritt demokratiskt system i syfte att beskära befolkningens frihet. När denna process är aktiv finns få vägar framåt som direkt leder till ökad frihet för det samhälle där den är satt att verka. Vad det beror på att ett samhälle väljer ofrihet är en ytterst komplex fråga som i grunden har många olika bottnar. Frihet är kunskap, att bygga frihet i ett samhälle är en akademisk process som i många olika aspekter handlar om utbildningsnivå både vad det gäller befolkningen i stort samt även på individnivå. Denna process kommer ofta i rörelse om en enskild stor fråga bland befolkningen rör om i det politiska landskapet. I Sverige är denna fråga reducerad till att handla om invandring och integration, vilket är idag är den fråga som har fått till effekt att 20% av den Svenska valmanskåren är beredda att värdera sin frihet på samma nivå som invandring och migration. Denna positionsförskjutning har hjälpt ett brunt parti (Sverigedemokraterna) med ofrihet och odemokratisk agenda att vinna inflytande i Sveriges Riksdag.

Ungefär på samma sätt har olika typer av högerextrema partier hittat utrymme i länders demokratiska styrning runt om i Europa under de senaste 10 åren. Denna fråga är stor och avgörande för ett land på ett sätt som kan få stora negativa effekter över tid. Året 2022 är det år då Sveriges valmanskår går till valurnorna för att välja väg 4 år fram i tiden. Det är då viktigt att inte glömma partier med Liberal agenda, tänker då i första hand på Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. En röst på något av dessa tre partier är en röst för ett Sverige som även i framtiden ska vara fritt och demokratiskt.

Ulf Kristersson


Statsminister i Landet lagom, vill lyfta sakfrågor, har för avsikt att prata med alla partier i Sveriges Riksdag.

Ulf Kristersson blir en bra Moderat statsminister, men de stora visionerna lyser med sin frånvaro. Det kan tänkas att Ulf Kristersson är Moderaternas mest pragmatiske partiledare genom alla tider. Han är en teknokrat i linje med något som tycks vara det nya modet bland andra högerpolitiker i Europa.

Det är möjligt att se denna utveckling ur olika perspektiv. Teknokrater är bra på mycket, men humanism är ett ett område med viss utvecklingspotential.

Det är självklart så att samhällsutmaningar ska belysas ur ett relevanta perspektiv som tydligt speglar den verklighet som vi alla har att förhålla oss till i vardagen. Har Ulf Kristersson för avsikt att ta nästa steg i utvecklingen som politiker är tiden mogen för honom att lyfta in den lilla vanliga människan i sin politiska agenda. Även gängkriminella personer är i grund och botten helt vanliga människor som har drömmar, tankar och känslor.

Brott & Straff är en viktig del i det Svenska samhället. Låt därför rättsinstanserna sköta denna utmaning, politiker bör ha i uppgift att bygga inkluderande fria öppna toleranta samhällen.

Ska Moderaterna växa är det nödvändigt för partiet att blir mera inkluderande, medmänskligt och förlåtande på ett sätt som väcker nytt hopp om en ny bättre framtid i Sverige för alla Svenskar.

Einar


En djup tragedi, ingenting annat. Denna blogg skänker sina tankar till dem som står rappartisten Nils Einar Grönberg nära. Det är på många sätt oundvikligt att sätta detta tragiska dåd i sitt rätta sammanhang.

Samtiden kan inte/förstår inte de levnadsvillkor som berövade Einars hans liv och framtid. Det pågår idag parallella verkligheter i Sverige som ännu inte blivit allmän kunskap.

Frågan är vad som krävs av samtiden för att komma i gång med att inkludera samhällets alla olika delar. Det kan vara ett uppdrag för oss Moderater att på allvar börja jobba med dessa frågor. Det behövs ett brett socialt arbete som tar stora steg med åtgärder där det fullt ut blir möjligt att släppa in samhällets fulla kraft i alla miljöer.

I Liberal anda underlätta för den unga individen, oavsett härkomst, få en realistisk möjlighet att växa upp och bli en trygg vuxen person.

Inkluderingen är en utmaning, men kanske finns andra underliggande utmaningar som kräver dagens ljus. Det som finns i Sverige är välstånd och ett tillsynes oändligt välstånd. Det krävs inte mycket eftertanke för att komma fram till vad det är som skapar Sveriges undre Värld. Det handlar om efterfrågan av droger. Det är droger/knark som finansierar Sveriges undre Värld. Om alla i Sverige idag helt upphör att köpa droger så är det högst sannolikt att färre unga människor behöver sätta sitt liv på spel. Kampen mot droger är ett mycket effektivt verktyg i kampen för ett inkluderande samhälle för alla.

Borgerligt styre utan SD


Valåret 2022 döljer intressanta ideologiska frågor med kraft att förändra samhället inför framtiden. Att visa mod, lyfta blicken över vardagens utmaningar, kosta på sig att tänka de stora tankarna som skapar framtidens Sverige kan vara ett försök att hitta ett ideologiskt underlag där samhällsbygget tar nästa stora steg.

Ett modernt inkluderande samhälle som erbjuder en hållbar livsstil kan tyckas vara en utopi i en allt för avlägsen framtid. Idag finns ytterkanter i Sveriges politik som inte har det inkluderande samhället i sin framtidsvision.

Utgångpunkten i en Borgerlig framtidsvision omfattas av den fria individen i ett fritt öppet demokratiskt samhälle där det okränkbara människovärdet är norm. Ur detta perspektiv är det inte möjligt för Moderaterna att regera tillsammans med Sverigedemokraterna.

LEX Ann Heberlein


Det fria ordets fria utövare är en delikat fråga som kräver djupare eftertanke. Denna blogg är det fria ordets beskyddare och det fria samhällets försvarare. Det fria ordet ska kunna användas till allt som en fritänkare väljer att använda det fria ordet till. Det är utgångpunkten för dessa funderingar som följer.

Det som paradoxalt inträffar när det fria ordet används på så att någon upplever skada eller blir felaktigt sammankopplad i ett oönskat sammanhang är ett övergrepp på alla individers frihet.

Det är oundvikligt i detta sammanhang att lyfta det som hände med den tidigare hyllade författaren och debattören Ann Heberlein. Hennes kamp för feminism och mot sexuellt våld drev henne att överskrida det fria ordets heliga Gral, som handlar om alla människors okuvliga rätt till frihet. Mycket talar för att Ann Heberlein blivit förblindad av sin kamp på ett sätt där hon inte klarade av att balansera det perspektiv där hon kan bedriva sin kamp utan att beröva människor dess frihet.

Ann Heberlein driver frågor som är mycket viktiga och är hanterbara i ett samhälle där det råder fred och frihet, lag och rätt, jämlikhet och jämställdhet. I samhällen där dessa parametrar inte är intakta på samma sätt som i Sverige är denna utmaning näst intill omöjlig att hantera, definitivt mycket svår att då hantera på akademisk nivå. Att driva denna fråga till sin spets kan tänkas vara att Ann Heberlein i första hand skriver böcker, gör debattinlägg och själv där står upp och försvarar det fria öppna samhällets värden där alla individer är fria.

Vit makt och så SD.. Återigen..


Vilket annat politiskt parti än Sverigedemokraterna hyserar personer med anknytning till vit makt rörelsen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson blev synbart illa berörd att bli kallad brun med avsikt att peka på kopplingar till Nazismen.

Oavsett vad som är sanningen i denna olustig historia, om man ser något som går som en Anka, låter som en Anka, ser ut som en Anka, då är det sannolikt en Anka man ser..

”Kallar du mig för Nazist”


Frågan är relevant då den handlar om något som alla vet men inte uttalas i dagligt tal. Det finns goda möjlighet att denna mening blir ikonisk då den retoriskt i över och i undertoner är en fråga, ett svar och ett erkännande.

Alla vet idag att Sverigedemokraterna är ett parti som hämtar ideologisk kraft ur Nazismen och kommer dessutom direkt ur tidigare organisationer som uttalat stödjer denna ideologi.

Den bruna färgen är högst påtaglig och står att hitta i länder där dessa ideologiers skadeverkningar är synbara. Att Polen och Ungerns antidemokratiska utveckling har en direkt koppling till dessa bruna ideologier är idag uppenbart.

Det är självklart att Sverigedemokraterna är bruna och de ska inte framställas som något annat i debatten.

Stark Demokrati 2022


Valåret 2022 har i vanlig ordning att anta utmaningar om välfärd, lag och rätt, vård och omsorg, skolan vilket är viktiga frågor. Dessa frågor ur ett Demokratiperspektiv tenderar att underordnas om det är så att det finns risk att Demokratins grundläggande värden kan ifrågasättas. Det finns idag ett stort antal länder i Europa där Demokratin idag nedmonteras, länder typ Polen, Ungern och Turkiet är exempel som bara några år tillbaka i tiden var fullvärdiga Demokratier. Under relativt kort tidsperiod har dessa länders Demokratiutvecklingen helt stannat av på ett sätt där ländernas status som Demokratier kan ifrågasättas.

Valåret 2022 bör berikas på det sätt att Sveriges samlade politiska partier aktivt tar ställning för frihet och Demokrati helt utan förbehåll. Moderaterna är frihetspartiet, det ska vara vi som går i täten för Demokrati och Frihet 2022.

Hem och Skola


Återigen växer antalet ungdomar i Sverige utan gymnasieexamen. Skrivande som har några år av erfarenhet av att följa unga individer längs den slingrande väg som leder dem att bli vuxna människor, ser att historien tenderar att upprepas när det handlar om unga individer som inte får stöd och hjälp under den svåra tonårstiden av samhället.

Få satsningar ger större skillnad än de som understödjer förhållandet mellan elev – förälder – skola. Små insatser ger enorm utväxling i form av att fler lyckas i livet beroende av en lyckad skolgång. Varje kommun borde anställa en Hem och Skola konsult med ett ständigt uppdrag att understödja elevers förhållande kopplat till hemmet och skolan. Inget är så avgörande för hur den unga individen utvecklas som detta förhållande.

Genom att förtydliga och klargöra hemmets och skolans avgörande betydelse öppnas nya möjligheter att bättre hitta varje ung individs unika väg in i vuxenvärlden.

Ingen ung ska lämnas åt sitt öde i denna känsliga tidsperiod i livet. Det handlar om tonårstiden, den period som är ett mellanrum i livet där barnet transformeras in i vuxenvärlden har inslag som kräver både djupare förståelse av omgivningen och samtidigt kunna erbjuda en kärleksfull miljö.

Varje satsning med temat hem och skola är och har varit en framgång, Unga som befinner sig i en skolmiljö där hem och skola relationen understödjs har radikalt ökat sina chanser att få en trivsam och framgångsrik skolgång.

Tiden är mogen att väcka liv i Hem och Skola, damma av detta 1900 tals projekt och låta 2020 talets unga få en trygg hem och skola relation.

%d bloggare gillar detta: