Det svåra året


2018 är inte slut, men året kommer att gå till historien på ett sätt som lär fastna i minnet lång tid framöver. En lång kall vinter följdes av en lång mycket het sommar. Väder och vind är alltid intressant, men det som med stor säkerhet blir ett ämne där historikerna kommer att analysera och debattera bör handla om den ideologiska spelet inom politiken.

För första gången på 200 år utmandes Sveriges grundläggande värderingar om Frihet, Demokrati och Människovärde. Nu säger säkert vän av ordning att den vänstervåg som utmanade dessa värden under 1900 talets mittendel,  även bör räknas in som ett hot mot denna ordning av Frihet, Demokrati och Människovärde. Det fanns förvisso en tid inom arbetarrörelsen där Marxismens inhumana syn på hur ett samhälle skall byggas tilläts vara ideologsikt vägledande. Det fanns en kort period under 1980 talet då det Socialdemokratiska partiet gjorde långtgående försök att införa Socialism i Demokratins förklädnad. Detta försök går under namnet Löntagarfonder, ett misslyckat försök att införa Socialism i Sverige som vi Moderater med alla medel, på alla sätt gjorde vårt yttersta att förhindra.

Alla idag levande Svenskar kan glädjas åt ett Sverige fritt från Löntagarfonder. Att vi idag allt jämt lever i välfärd, har friska sunda marknadsmässiga konkurrenskraftiga företag är en direkt följd av denna utveckling.

1980 talet innebar en lång rad av svåra år för oss Moderater, då risken för Socialisering av samhället var påtaglig. Det är därför ofta svårt att beskriva den lättnad med rätt ord som upplevdes den 9 november 1989 då Berlinmuran öppnades. Det var och är en stor seger för alla oss som tror på frihet över allting annat.

Då kändes den kampen och segern som Frihetens stora frammarch i Europa och för den delen hela Världen. Det var därför med en klump i bröstet att under en och samma levnad behöva uppleva att friheten återigen sätts på prov av mörka högerkrafter. Denna gång händer det att den yttersta högern börjar göra angrepp på det fria öppna samhället med sin skräckpropaganda och Rasistiska agenda.

Partier på yttersta högerkanten som Sverigedemokraterna, Nordiska motståndsrörselsen, Aternativ för Sverige, börjar göra sig gällande under 2000 talets inledning med en agenda som många säkert då hade ytterst svårt att ta på allvar.

Det som sen händer är en följd av att det fria öppna samhällets försvarare inte i tid förstår det som är i rörelse. Att det i grunden handlar om krafter som inte har det fria öppna Demokratiska samhället som ett självklar målsättning. Där finns en mängd underliggande orsaker som t ex ett långvarigt vänsterstyre, även att Sverige under denna period tar emot flyktingar som ser Sverige vara ett gott land att vända sig till under svåra tider.

I denna miljö fungerar dessa krafter oroväckande väl, det handlar om att hitta syndabockar, måla upp olika faror, påtala olika brister utan att sätta dem i proportion till verkligheten, påvisa olikheter som risker i samhället, vilka av diverse olika anledningar skapar en sammantagen bild av ett Svenskt samhälle som är på randen till kollaps.

Det är plågsamt att som frihetsälskare lyssna på dessa mörka extrema högerkrafter, samtidigt som frustrationen gror, varför så få förstår vad som är i rörelse, att några tiotalet år kan få så många att börja ta Frihet, Demokrati och Människovärde som något självklart.

Att detta kunde inträffa handlar nog mycket om att vi Moderater inte lyckats visa vägen, ta kommandot med en vision om ett inkluderande samhälle. Den Moderata valsegern 2006 handlade om just detta. Det var en tid då Vänsterns utslagningspolitik lämnat nästan 1,5 miljoner Svenskar utanför samhället. Då lyckades vi Moderater med hjälp av Alliansen att vända denna utveckling till att fler aktivt började delta i samhällbygget.

De extrema högerkrafterna lyckades vända denna debatt till att handla om invandring och migration, när det egentligen enbart handlar om en nästan 50 år gammal Svensk samhällsutmaning. I grunden hittar vi effekterna från alla Socialiseringsprojekt som drivits av vänsterns skadliga politik, där det blir mindre lönsamt att jobba hårt och driva företag i Sverige.

Nu gäller det att vända denna trend, skapa bättre reformer som underlättar att gå från bidrag till ett aktivt liv som samhällsbyggare. För det första handlar det om att vända debatten till att verkligen skapa ett inkluderande samhälle och inte handla om det onödiga spåret med invandring och migration.

Denna blogg har ett aktivt förslag; det handlar om hur bostadsmarknaden kan användas som ett inkluderingsprojekt. Det finns idag många, framför allt unga, som saknar bostad, jobb och framtidshopp. En väg ur detta är reformer som gör det lättare att bygga billiga bostäder. Öppna upp denna marknad, börja tänka utanför boxen. Det är nog så att hela den Svenska bostadsmarknaden behöver ställas på ända.

Utgångpunkten för detta tänk handlar om att börja skapa nya möjligheter för den person som befinner sig utanför samhället. Att få möjlighet till ett eget boende är en stor sak för de flesta, den som har ett boende har också alla andra tänkbara möjligheter att hitta nya vägar till ett bättre liv och att få bättre möjligheter att vara delaktig som aktiv samhällsbyggare.

En BoBygg-reform kan vara den stora sak som på allvar tar sig an Sveriges utanförskapsutmaningar. För att denna reform skall kunna bli verklighet behövs en djupgående analys av Sveriges bostadsmarknad. Ideen skall bygga på att omfördela statens inverkan och byggsubventioner så att det kan skapas kontrakter mellan samhället, individen och de företag som bygger bostäder. Tänker att byggsubventioner, kommunala socialtjänsten, arbetsförmedlingen och byggföretagen kan göra gemensam sak. Låta marknadens efterfrågan av nya bostäder träffa de möjligheter som samhället har att erbjuda på ett sätt där alla blir vinnare.

Låt säga att en ung människa utan jobb, utan pengar, utan kontakter kan få en bostad, där samma ungdom med hjälp av alla inblandade parter är delaktig i utformningen av sitt eget boende. Att kunna ha ett boende är det vuxna livets första steg, det är här alla nya möjligheter tar sin början.

Här behövs kraftfulla Moderater, skapandet av Frihetsreformer utifrån gemensamma målsättningar. En reform av denna dignitet förpliktigar, här finns ett oändligt antal nya möjligheter utfrån där framtidens inkluderande samhälle har goda möjligheter att växa fram.. Ulf, Elisabeth, Bea nu kör vi..

 

KINA fortsätter sin hopplösa kamp mot frihet


Mot Ofriheten i alla dess former är denna bloggs stora kamp. Senaste tiden har stora KINA utmanat Sveriges frihet. En kamp som Kinas ledare nog bör betänka. Många stora, tillsynes oslagbara nationer, samhället etc har levt med en tro att kunna stå över Människovärde och Frihet, men idag finns inget tydligt exempel på denna idé som långsiktigt lösning som bygger starka samhällen.

Det som Sverige står för är Frihet, Demokrati och Människovärde, det som händer när dessa tre ingredienser blandas är något som på sikt är oslagbart. Denna blogg kan utan minsta darr på stämman, alla dagar i vecka, när som så önskas ta strid mot stora Kina när det kommer till dessa tre beståndsdelar.

Säg den medborgare i Kina som får leva en enda dag med samma Frihet, Demokrati och Människovärde som vi i Sverige upplever varje dag och tar för given, istället väljer det totalitära Marxistiska Kina.

Så denna Blogg ställer sig gärna i ena ringhörnan och lämnar en ständig öppen inbjudan till alla Kinas samlade ledarkår att anta utmaningen. Denna blogg är frihet, denna blogg tar ständigt en kamp som alla vet är den enda och rätta vägen. Friheten är störst, Demokrati är en ständig kamp och Människovärdet är okränkbart. Så här kommer ett meddelande till Kinas samlade ledarekår; våga visa vad ni kan ställa upp med mot denna blogg och ni kommer att uppleva ett nederlag som blir det lyft där ert samhälle börjar utvecklas åt rätt håll..

Valet efter valet som är det verkliga valet


Den ideologiska skiljelinjen har sällan varit mera spektakulär än just under valåret 2018. Det påminner om tiden då Marxismen hotade det fria öppna demokratiska samhället. Men det som är pålagligt är att den debatt om frihet och demokrati som borde föregått valet 2018 inte nått ut i bredare i media samt i den stora samhällsdebatten.

Antagligen beror detta på svårtheterna att se den ideologiska skiljelinje som delar dagens politiska landskap. För att göra en lång och ganska komplicerad historia kort och begriplig, behövs  att börja med några ödesdigra minuter där det fria samhällets försvarare tappade fattningen för ett kort ögonblick.

Hela detta djupt olyckliga kapitel i Sverige historia började med en Moderat som ville driva sina drömmar om det fria öppna samhället till en gräns där många inte förstod syftet fullt ut. Det var med öppna armar och hjärtan som blickarna vändes ut över en stor och orolig Värld, som gläntade på den dörr som ingen får ta för given,  att den finns, eller att den ens går att öppna på vid gavel.

Det finns nog få idag levande Svenskar som inte har ett förhållningssätt till precis detta ögonblick. Denna blogg som håller kampen för frihet som något av den viktigaste beståndsdel,  som är helt avgörande för att långsiktigt kunna skapa välfärd, rättvisa och ett inkluderande samhälle. Med frihet så upplever den som inte ser sig delaktig som hotad. Ska frihet fungerar fullt ut måste den omfatta alla i ett samhälle, det går inte att erbjuda frihet till den som inte deltar. Frihetens grundsten är att tilldelas samhörighet med dem som känner sig fria, den som inte är delaktigt är följdaktligen inte heller fri.

Detta faktum har format Svensk politik under den senaste mandatperioden utan att ens komma fram i debatten. Sverige är ett fantastiskt land att leva i om det är så att man är delaktig i samhället som aktiv medborgare. Under de senaste 25 år har i varierande grad nästan konstant en miljon människor inte deltagit i samhällsbygget som aktiva medborgare.

När en ledare i landet säger att befolkningen skall öppna sina hjärtan kan det ur detta perspekiv orsaka problem som kan vara svåra att överblicka. Händer då samtidigt att 250 000 människor flyr för sina liv och känner att Sverige är ett tryggt land att söka sig till, uppstår en situation där många känner sig hotade.

Detta i sig är den perfekta grogrunden för missnöje och extrema politiska uttryck. Det är ingen tillfällighet att Nazister och Rasister vädrar morgonluft i denna situation. Det är nu som budskap om oro blir extra effektiva, det är nu det är gynnsamt att sprida skräck, det är nu dessa krafter hittar den mylla som gör att de kan växa.

Idag har väljarna lagt detta val i händerna hos våra politiker, det är de val som nu görs som kommer att forma det Svenska samhället lång tid framöver.  Här handlar det om vilka som kommer att gå till historien som hjältar och vilka som kommer att gå till historien som skurkar och bovar. Faktum är att vi redan idag ser några som sticker ut, denna blogg lyfter gärna fram Annie Lööf, hon var tidigt ute och tog tydlig ställning i denna fråga. Hon vill visa oss alla vägen som leder till och bevarar det fria öppna demokratiska samhället. Hon visar tydligt att Sveriges stolta befolkning inte skall vika för ofrihetens och rädslornas förespråkare. Att nu Alliansen tar tydlig ställning i denna fråga väcker hopp om framtiden, att det är ett fritt öppet demokratiskt samhälle som lämnas över till kommande generationer i detta land.

 

Allt precis som vanligt


Valåret 2018 går vidare, kommande måndag öppnar Riksdagen för hösterterminen. Innan valet gjordes en stor fråga om olika maktkonstallationer. Men här kommer historien om vad som kommer att hända i förväg.

Sveriges Riksdag kommer att få en ny Moderat talman med namnet Andreas Norlén. När väl denna högt kompetenta Modertat håller i klubban blir nästa steg att en annan kompentent Moderat kliver fram på scenen, vilket blir M-Partiledaren Ulf Kristersson i egenskap av Alliansledare som blir Sverige nästa statminister.

Sverige har idag enbart ett hållbart regeringsalternativ som har förmåga att styra landet och det är en Moderatledd Alliansregering, med mandat att förhandla fram stabila majoriteter över blockgränserna som slår vakt om ett öppet fritt Demokratiskt samhälle som sätter Människovärdet i första rummet, där framväxten av nya jobb som bygger ett inkluderande samhälle hamnar överst på agendan.  Ett samhälle där alla har samma grundläggande möjligheter att efter förmåga var med och skapa framtidens välfärdssamhälle.

Ingen skall lämnas utanför, alla former av utanförskap skall bekämpas med alla tillbuds stående medel. Det är Moderat handlingkraft som behövs för att via nya reformer skapa ett växande samhälle där alla deltar efter förmåga och känner sig trygga att växa som aktiva samhällsmedborgare.

Första slaget avgjort – Nu återstår resten


Valet 2018 handlar om så mycket mer än vem som skall styra landet. Det kanske till och med är så att det viktigaste är vem som inte styr landet. Svenska folket har sagt sitt, inga Rasister och/eller Nazister är välkomna att styra landet. Olyckan har visserligen inträffat att vissa kommuner kommer att få inflytande av dessa krafter. Men tiden lär blir en hård domare av dessa olyckans aspiranter.

Sverige är landet där alla har samma möjligheter, det bygger på tre grundläggande hörnsternar; Människovärde, Demokrati och Frihet. Här finns inget vi och dem här finns enbart Människor som enligt Svenska värderingar har samma värde och rätt till samhällets alla möjligheter, på samma sätt som det handlar om att vara med och bära samhällets alla olika skyldigheter. Här håller vi ihop, enligt modellen att ingen länk är starkare än den svagaste ögla.

Detta tänk bygger alla värden som sätter Sverige i särklass när det handlar om levnadsstandard och välfärd. Nu påbörjas kampen med att få en politik för nya jobb, nytt hopp om en framtid där alla deltar i samhällsbygget fullt ut. Ingen skall lämnas utanför när framtidens Sverige skall byggas.. Nu kör vi…

 

Demokratins högstidsdag


En valseger är alltid skön att fira, god mat och mycket Champange hör till seden. Men det många kanske inte tänker är vad som verkligen skall firas i detta ögonblick och det är Demokratin. Att det ens är möjligt att alla invånare i Sverige kan vara med och bestämma den politiska inriktning som skall forma samhället 4 år in i framtiden, handlar om att landet är uppbyggt av starka grundläggande värderingar.

Månge sluter säkert upp kring idén att alla är vinnare i ett land där det råder Demokrati. Det som kanske inte upplevs vara viktigt på samma nivå och det är den upplevda frihet som finns på alla nivåer. Demokratins värde kan devalveras om det är så att varje individ i ett samhälle inte upplever Frihet i vardagen. Det finns alltså ett symbiotiskt förhållande mellan Frihet och Demokrati ur ett djupare ideologiskt perspektiv. Länder där Demokratin är svag har alltid den gensamma faktorn att befolkningarna i varierande grad upplever Frihet. Friheten i sig vilar på grunder av Människovärdets olika beståndsdelar. Människovärdet handlar om tre grundläggande beståndsdelar.

För det första har vi samhällets syn på indvidens grundläggande handlingskraft. Med andra ord handlar denna punkt om andelen fördelada resurser, BNP fördelat per invånare för att använda ett ekonomiskt mått. Men där finns liknande sociala mått, även om man ser på utbildning finns här olika mått som beskriver ett lands förhållande till Människovärdet. För det andra handlar det om hur det politiska värderingsarbetet ser på individen, vilka politiska krafter som sätter agendan för värderingsutvecklingen i en Nation. För det tredje handlar det om ett lands materiella och fysiska förmåga att försvara de Humanitära värden som upprätthåller Människovärdet. Finns en oberoende Polisiär kraft i samhället som tillvaratar alla medborgares rätt till så mycket frihet som behövs för att deras Demokratiska röst blir hörd på ett rättssäkert sätt.

Ur det perspektiv har alla i Sverige goda orsaker att kroka upp Champangen. Helt oberoende av valresultat är det alltid så i Sverige att frihet, Demokrati och Människovärde är de stora vinnarna. Det är allas ansvar att med alla tillbuds stående medel försvara dessa värden, för de är i grunden den stora orsaken till 200 år utan krig, att Sverige är Världens bästa land, där de som bor och lever sina godaliv i välfärd, mycket väl kan vara de människor som är lyckligast på denna planet..

Värderingens innersta kärna


Alla tider bär på sina unika värderingar, sannolikt är det så att under hela mänsklighetens utveckling har olika former av värderingar som fört samhällen i olika riktningar. Inte sällan har dessa värderingar ändat upp med katastrofala följder. Så finns där värderingar som vi alla innerst inne vet enbart ledet till goda saker. Säg den som känner obehag inför dessa ord som följer; Omsorg, omtamke, givmildhet, generösitet, varje individs okränbara Människovärde, tollerans, förståelse, förlåtelse, Frihet, Demokrati, måttfullhet, jämlikhet, jämställdhet.

Det Svenska samhället bygger på dessa värderingar, hela den samlade politikerkåren kan idag stå upp och känna sig stolta. Det är dem som idag har i uppgift att föra dessa värden in i framtiden. Om det finns något som är Sverige så är det Omsorg, omtamke, givmildhet, generösitet, varje individs okränbara Människovärde, tollerans, förståelse, förlåtelse, Frihet, Demokrati, måttfullhet, jämlikhet, jämställdhet.

Vi Moderaterer kommer under inga som helst omständigheter lämna dessa värden, vi står fast, vi vänder blicken mot framtiden, låter våra barn få ärva denna stolta tradition. Då menar denna blogg att alla idag aktiva krafter som inte delar dessa värderingar kan söka sig till ett annat land, för här finns ingen plats för dem som inte står upp för Frihet, Demokrati och Människovärde. Förlåtelsens kraft är dock oändlig, den Rasist och/eller Nazist som vill ingå i det Svenska samhället så är hen alltid välkommen att dela de Frihets, Demokrati och Människovärden som är Sverige.

 

%d bloggare gillar detta: