Frihetens röst


I tider av frihet är faran som störst att frihets kämparna tystnar. Med ledare som Putin, Kim Jung-un etc, behövs frihetens röst mer är någon gång tidigare. När dessutom det stora landet i Väst pratar om ståltullar och byggen av murar, behövs starka röster som både har mod och kraft att ta kampen för frihet.

Frihet är ett val som alla kan förhålla sig till, det är en tyst kamp som kräver insikter och lite djupare tankebanor för att fullt ut få del av detta begrepp. Den som släpper fram en diktator är inte längre i kraft att fullt ut förhålla sig till frihet. Friheten ägs av alla, men det är hur individen bygger upp sitt förhållande till frihet som skapar samhällets utveckling. Ingen diktator kan växa fram i ett samhälle så länge indivdien kan påverka sin frihet.

Ryssland håller liv i myten..


Dopade idrottare, giftmord, orättvisor i samhället, förtryck av oliktänkande, listan kan göras mycket längre än så.. Rysslands ledning gör sitt yttersta med att leva upp till landets skamfilade ryckte.

Det som idag händer borde inte förvåna någeonm enda människa, det är bara en ny länk i kedjan som leder fram till den ”skurkstatsstatus” som bore vara landets rätta benämning.

 

Ett Sverige för alla


Socialismen såg ett klassamhälle, Marxismens trodde att alla människor kunde stöpas i samma form och växa fram som en grå stor oändlig massa. Nu växer en ny samhällsindelning fram som handlar om olika mentala funktionsnedsättningar. På samma sätt som Marxismens idé om att människor skulle indelas efter förmåga att lösa intelligenstest, utvecklas nu samhället mot att klassinedela människor tillföljd av mentala funktionsnedsättningar.

Det är inte rimligt att så många människor som idag går runt och bär på mental ohälsa, det kan inte vara sant att denna snabbt växande grupp inte når upp till normal funktionsförmåga. Att enbart söka medicinska lösningar till denna tillsynes mycket komplexa fråga, känns som att söka en enkel och riskabel väg in i framtiden.

Vad som kom först närde det handlar om hönan och ägget är en oändlig fråga som ställs utifrån en felaktigt tes, på samma sätt förhåller det sig även med frågan om mental ohälsa. Att vara frisk är inte detsamma som att inte under perionder känns sig pressad, stessad och nedsatt är inte en sjukdom, det vad som i dagligt tal kallas livets många olika prövningar. Det är sannolikt inte vare sig människan eller samhället som skapar mental ohälsa, utan det handlar om att klara av att ta sig förbi olika typer av hinder som alla på olika sätt kommer att möta under livets gång. Allt är i grund och botten en fråga om att vårda och sköta om sin själ.

Att utsätta sig för press och stress är i sig inget farligt, faran dyker upp när det tillsynes inte finns något utsatt mål med den stress som påfrestar. Att jobba hårt mot ett logiskt och lätt begripligt mål är en tuff uppgift, men ett oändligt slit som vare sig har börgan eller ett synbart slut är i de flesta fall en helt omöjlig uppgift.

Att känns sig fri är en ideologisk fråga, kanske även på många sätt en filosofisk fråga, men frihet när det kommer till mental ohälsa är i många fall som att leva i ett fängelse men ändå som fri. Ideologiskt är frihet en kamp, inom filosofin är frihet en möjlighet i det verkliga livet är frihet något som kostar mental kraft. Den som är helt fri har i själva verket antagligen inget liv, bara den som har hälsan, en inkomst och ett sammanhang är verkligen fri.

Med andra ord, att leva ett liv med mental hälsa är ett liv som handlar om att lösa och klara av utmaningar tillsammans med andra människor. Att få en diagnos som säger att man är handikappad, är när det är befogat till 100% något fint och mycket viktigt. Men när det kommer till att vandra igenom svårigheter i livet, är det viktigt att samhället är rustat för alla människor med alla olika tänkbara behov. Därför är det nu hög tid att verkligen börja jobba med dessa utmaningar fullt ut. Diagnosens tidevarv måste på något sätt få ett slut. Alla i Sverige måste börja jobba tillsammans för att komma vidare med denna fråga, det kan inte enbart vara så att sjukvården skall skriva diagnoser när livet krumbuktar, det är allas ansvar och se till så att alla får stöd och hjälp med att skapa sina bästa tänkbara liv.

 

 

 

Jämställdhetens nya aggressiva profil


När #MeToo sveper runt Jordklotet väcks nytt hopp och ger ny kraft till jobbet med ett Jämställt samhälle. Som Moderat väcks alltid känslan av besinning till liv så snart något tenderar att skapa negativa sidoeffekter. Det är sant att dagens samhälle ur många perspektiv gynnar män, vilket i sig är djupt olyckligt.

Det är mycket ovanligt att ensidigt lyfta fram en part som olyckskorp med lyckat resultat, precis på samma sätt som det är mycket olyckligt att inte lyfta fram samhällsutmaningar i sitt rätta ljus.

Att män gynnas i samhället och kvinnor missgynnas är inget nytt, för så pass relativt kort tid sedan som 1921 var inte kvinnor i Sverige betrodda med rösträtt. I dag är det mycket svårt att sätta sig in i de tankegångar som understödde en uteslutning av kvinnors samhällsdeltagande. Män har i alla tider tillåtit sig själva att bestämma över kvinnor, vilket ställer en del övriga frågor. För det första, med vilken samhällsnytta har dessa beslut fattats, varför män genom alla tider tycker att kvinnor inte passar in i samhället som aktiva samhällsbyggare med Jämställda vilkor är en väl förtrogen hemlighet. Men vad som är en än större gåta är varför Kvinnor genom historien inte gjort tuffare motstånd mot männens godtycklighet. Varför det tagit ett antal 100 000 år med mänsklighet innan #MeToo slår ner som en blixt från klar himmel? Det känns som om denna fråga är värd några ytterligare inlägg, men frågan känns klokt att låta sjunka in…

Tramp Tullar på Friheten


Populisten Donald Trump visar upp vad som händer med Frihet när publikfrieri skall bli vardagspolitik. Att lova guld och gröna skogar till alltid och alla innebär alltid att någon måste betala. Att lösa svåra samhällsutmaningar med tänklöshet är ingen väg till framgång, det är en väg som nomalt enbart skapar nya problem och inga lösningar.

Frihet och frihandel är det som ger Världens alla länder en chans till välstånd. Frihet är den kraft som skapar nya möjligheter, som ger kraft åt initiativ och framtidstro. Ofrihet och begränsningar av frihet leder undantagslöst till det motsatta.

Lagrådet sänker Sjösteds stora valfråga.


Förbud mot vinster i välfärden har vuxit till en stora fråga för landets vänsterkrafter. Kanske är det till och med så att det var denna fråga som bar fram de Rördgröna till makten 2014. Frågan har sannolikt dessutom fått vänsterpartiet att växa till skrämmande stora 7-8% av stöd från valmanskåren till Vänsterpartiet.

Nu har Lagrådet sänkt denna fråga genom att underkänna den som ett hot såväl närningfriheten som det kommunala självstyret. Lagrådet väljer att såga hela förslaget om begräsning av vinster i välfärden, genom att beskriva det som ett ofullständigt hafsverk.

Jonas Söstedt gör sitt bästa att försöka rädda frågan genom att angripa Lagrådet, ifrågasätta dessa heder och ära, han väljer att angripa Lagrådet integritet och påstår att det är en aktiv lobbyingverksamhet som tvingat fram lagrådets bedömning.

Återigen skiner det igenom hur Jonas Sjöstedt ser på vinstdrivande förtagsverksamhet, dess aktiva vilja att vara en intressanta aktör på den markand, där hela Sveriges välfärd hämtar resurser till den välfärd som vi alla i Sverige håller helig. Det är ingen skam att driva vinstdrivande företag, det är något fint att vilja jobba hårt utifrån drivkraften att vilja göra vinst. Här vilar Moderaternas stor politiska kamp, vi står upp för fri företagssamhet, vi står upp för drivkrafter och vi står även upp för ett samhälle där det lönas sig att jobba. Det finns inte, har aldrig funnits en motsättning mellan dessa drivkrafter och att driva dessa verksamheter med hög kvalitet.

Det är självklart så att en vinstdrivande välfärd skall drivas med högsta tänkbara kvalitet, där finns inte minsta lilla tveksamhet. Hela debatten om vinster i välfärdsföretag skall inte handla om bolagsformer osv, debatten måste handla om hur kvalitet upprätthålls. Det är en paradox att de största kvalitetsbehoven finns att hitta i skolor med kommunal drift, utifrån detta perspektiv är inte driftsformen en stor utmning, det som däremot är en stor fråga är att hitta bättre mått att mäta kvalitet. Något som bör vara en stor fråga att lyfta fram inför valet 2018.

(M)ycket energi till spurten


Att ladda inför en spurt handlar om att bygga upp energi genom klok hushållning av energi båda ved gäller kost och träning. Inför ett valår bör tankegångarna vila på samma grunder, det handlar om att bygga upp energi i ett jämnt flöde fördelat på ett sätt så att en valspurt blir möjlig att genomföra.

Valet 2018 kommer att bli ett drama i flera olika akter, där inget går att plocka ut i förskott. Att vara ledare för en politisk organsiation som Moderaterna ställer stora krav, det gäller att inspirera och locka fram engagemang, samtidigt som det är viktigt att lyfta fram en politisk vision som väl speglar Moderaternas politiska kamp.