Vinnande valfrågor


Det nya Sverige är här, det för med sig nya och intressanta frågor som kräver Moderaternas vård och omsorg. Att vårdfrågor, migration och delaktighet blir heta debattämnen är inte längre några högoddsare. Det är rimligt att det är vi Moderater som tidigt går ut och möter väljarna med dessa frågor, det handlar om att väcka debatten till liv, väcka uppmärksamhet för Moderaterna syn på samhället och hur framtidens delaktiga samhälle kan växa fram.

Det är inte längre någom tvekan om hur en Moderat väg in i framtiden bör se ut. Det handlar om att göra det billigare att jobba, att skapa ett samhälle som prioriterar aktivitet framför passivitet, där det lönar sig att jobba. Det handlar också om att kunna jobba och agerar som samhällsbyggare på lika vilkor, oavsett kön, härkomst och identitet.

Att prata om frihet är ett slitet och ofta misshandlat ämnen som inte väcker så värst många sovande själar. Men frihet är idag återigen något som bör engerera en bredare massa. Sveriges frihet kan tyckas vara ohotad och helt kassaskåpsäker, men när man ser utvecklingen runt om i Världen känns inget länge självklart. Det behövs frihetskämpar även i Sverige, som tar sig an den lilla människas vardag och dennes utmaningar. Med partier i Sverige Riksdag som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet måste vi Moderater ständrigt vara på vår vakt och stå upp för frihet, när den än utmanas av dessa antifrihet och antidemokratipartier. Det är vi Moderater som skall vara frihetens ständiga försvarare, och aldrig någonsin lämna denna position.

 

 

Gott Nytt År!


När ett nytt år står redo att träda i kraft, riktas blicken mot framtiden, mot en framtid där nya möjligheter kan födas och växa. Det är i hoppet om det nya som tron växer sig stark, det syns inte minst när det kommer till andelen Svenskar som utfärdar storslagna nyårslöften om ett hälosammare liv. Januari är den stora ”gymkortmånaden”, det är nu som alla fagra löften om ett bättre liv skall förverkligas, men vad är det egentligen som händer? Jo, allt blir som vanligt, nämligen att gymkorten används på samma sätt förra året, nämligen som damsamlare i någon undanskymd byrålåda.

Nu följer en betraktelse om vad som verkligen inträffar när ett nyårslöfte utfästs i goda vänners lag under upphöjd feststämning. Det som händer är att enbart ett halft nyårslöfte avges beroende på att blicken enbart riktas mot det nya som skall komma, inte mot det gamla som lämnas bakom, precis som om historien för en stund upphörde att existera.

För en stund tynar minnet bort som handlar om den vånda som infinner sig när ett gymkort skall börja användas i praktiken, den fruktansvärda träningsvärkt som inträffar efter ett på tok för hårt träningpass med en i det närmaste helt otränad kropp. Förädnringar i livet är alltid möjliga men de kommer alltid efter en längre tid av hårt arbete, målmedvetenhet och det kanske viktigaste av allt, nämligen förändrade tankebanor som klyver livsmönster.

Det är nästan helt omöjligt att bryta ett levnadsmöster om det inte finns en medvetenhet om vad detta levnadsmönster består av. Så här kommer ett råd till den som vill avlägga ett klokt nyårslöfte, lova 2018 att det skall bli året där du lär dig ditt levnadsmönster, skriv ner god och dåliga vanor, utvärdera resultatet av både de goda och dåliga vanorna en gång i månaden, som du har för avsikt att förändra, var ärlig mot dig själv och förvänta dig inga stordåd, men den som jobbar målmedvetet med det lilla i livet får kanske uppleva ett storslaget dito..

 

GOTT NYTT ÅR!

 

 

Det nya året som väntar


Nytt år med nya möjligheter är alltid kittlande, med det kittlar alltid lite extra när ett rykande färskt valår står och väntar runt hörnet. Denna blogg brinner för politik, men inför ett valår sprutar det ut het lava ur ”valvulkanen”.  Valåret 2018 känns extra speciellt, det finns så många nya och intressanta frågor som passar oss Moderater mycket väl.

Delaktighet kommer att bli den rubrik som blir ofta återkommande vid denna blogg. Under denna rubrik finns bl a spännande ämnen som Integration, Välfärd, Nya jobb, Miljö, Trygghet och Jämställdhet. Men viktigast är att få bäring på en framtida samhällsvision som handlar om ett ökat samhällsdeltagande och framväxande intresse att bygga det framtida Svenska samhället.

Denna utmaning är tvärpolitisk och berör alla områden på ett sätt som kan behöva vända upp och ner på gamla konventioner och föreställningar..

Gott Nytt 2018!

Ring, klocka, ring . . . och låt den Rödgröna krankheten vike; det dagas, Moderater fram i styrka går! Ring ut, ring ut de Rödgröna år som fört Sverige i fel riktning, ring in Alliansens rike! Ring in den tid, då Sverige befrias ur Vänsterförvirringens sammansnörda band. Ring mörkrets främlingsfientliga skuggor bort ur detta land; ring honom in, den bidade Ulf! 

Nya inkluderande refomer


Trygghet är en av Moderaternas många stora och viktiga frågor inför det kommande valåret. Det finns ett vedertaget hantverk kring denna fråga som handlar om mer resurser till Polis och Domstolar, en sanning som som inte går att runda på något sätt. Men trygghet är likt frihet ett stort och ibland snårigt begrepp, många uppfattar säkert som att det är den s.a.s rättfärdiga och laglydiga Svensken som skall känna trygghet genom att det anställs fler poliser, vilket såklart är meningen och mål med ett sådant agerande.

Men vad händer om trygghetsbegreppet får helt nya dimensioner, att det även gäller de människor som funderar över att skaffa sig en karriär i den undre Världen, vad händer om även lite trygghet smittar av sig på detta plan?

Valet 2018 handlar om en ny väg för Sverige in i framtiden, att bygga nya vägar kräver sina Ingenjörer, det behövs helt nya frågeställningar för att kunna se verkligheten bakom de utmaningar som väntar runt hörnet. Det är vi Moderater som skall visa vägen, staka ut vägen till ett samhälle där alla deltarar efter bästa förmåga och vilja, nu är det verkligen så att ingen skall lämnas utanför, för det är den som lämnas utanför som har störst behov av att känna trygghet. Det är i gemenskap som omsesdiga respekt växer fram, det är när Människovärdet respekteras som trygghet växer fram. Den typ av trygghet som skapas av Polisiär förmåga gäller inte alla, den bygger på att vissa känner sig otrygga. Detta skall såklart inte tolkas som den undre världen skall känna sig trygg med att begå brottsliga handlingar, den handlar om att den under Världen skall bjudas in i samhällets och den varma gemenskap som det Svenska samhället har att erbjuda.

Sverige har inte råd med att snart en miljon medborgare befinner sig i utanförskap, det finns alllt för stora lyckor i välfärden som behöver aktiva samhällsbyggares vård och omsorg för att detta skall få tillåtas fortlöpa. Fyra år med Rödgrön regering har fört Sverige i fel riktning, återigen ser vi hur utanförskapet växer, med alla de negativa spiraler som det för med sig. Valåret 2018 måste blir året då Alliansen återigen tar över styråran och återupptar bygget med det inkluderande samhälle som påbörjades 2006.

 

Svenska Filminstitutet


Gamla synder mår kanske best av att tyna bort i tiden, men det finns händelser i Sveriges historia som kan vridas i offentlighetens ljus ytterligare ett varv. Det Svenska filminstitutet är en sådan skamfläck som länge retat och förargat denna blogg. Det handlar om ytterligare en vänstergir som tillåtits flyga in under radarn in i det Svenska samhället utan relevant granskning och Demokratiska rutiner.

Harry Schein heter en person som kanske hunnit falla in i glömskan, men de skadeverkningar som denna person åsamkat det Svenska samhället och det Demokratiska systemet är omfattande. Under en tid då Socialismen fick resa fritt in i det Svenska samhället, när det i många fall fick ske helt utan Demokratisk granskning, tilläts Harry Schein använda skattepengar att starta det Svenska filminstitutet. Det handlar om en elitistisk skapelse i Marxismens anda, där samhället elits bestämmer vad som är rätt typ av kultur.

Att som Moderat reakgera med kraft mot denna typ av förmyndarskap är naturligt, där frihet beskärs och Människovärdet devalveras. Det är ytterst viktigt att denna typ av ”smygsocialism” hindras, granskas och möter motstånd i framtiden. Det får inte vara så att det finns en elit som kan sätta sig över det demokratiska systemet, även om det var många år sedan denna händelse inträffade, hade det idag varit klädsamt att allt som berör Harry Scheins handlande där det förekommit skattepengar kommer allmänheten till del. Även att alla kontaker med samhällets toppar under denna tidsperiod, som Olof Palme, Kjell-Olof Feldt etc blir offentliga, känns som en naturlig del i denna process.

 

 

Kristerssons raketstart


Sällan skådad utvecklingen av Kriserssons första tid som M-ledare, det är inte utan att det finns underlag för optimism inför valåret. Det är lite en som en dröm att få koppla på ett dito vallokomotiv i precis rätt tid inför kommande utmaningar.

Det kommer sannolikt inte bli svårt att hitta engerade valarbetare till våra valstugor, det spritter av engergi, det är Moderaternas 2018 som väntar runt hörnet.

Nu handlar det om att våga lyfta landets stora frågor, trygghet, delaktighet och frihet som måste upp i debatten, med en sådan ledare lär det bli en mycket spännande utmaning som denna blogg verkligen ser fram emot..

 

Livets lättaste börda


Omtanke och omsesidig respekt är handlingar som skapar posititiva spiraler, men när det händer att dessa grundläggande värden inte kan skapas uppstår ett underskott av tillit som i många fall kan vara svårt att reparera. Det är därför viktigt att bygga samhällen där Människovärdet hamnar i focus, det som i många fall känns självklart när det gäller realtioner människor emellan, kan när de prövas skapa stora spänningar som hamnar på nivåer som kan vara svåra att hantera.

Livet har stor mängd utmaningar och olika oklarheter som tynger och gör relationer svåra att hantera, men till de lättaste bördor som livet har att bära är att sträcka ut en hand till den som behöver hjälp i en svår situation.

Det kan låta som en självklarhet, men det är tydligen inte den typ av agerande som väcker hjälten inom Svensken, utan det är istället så att rädslor och oro som tilltåts växa fram. En hjälpande hand borde vara den rörelse som växer, istället för missunnsamhet och främlingfientlighet. Hjälpsamt är den typ av mod som kan föda fram nya hjältar, nytt hjältemod som bygger vidare på det Svenska samhällets redan framgånsrika frihet och öppenhet. Det är med öppna Hjärtan som framtiden skall mötas..